مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: آموزش نصب پلاگین گوگل سئو ( Google Seo )

با روش زیر هم می‌تونید به جای اینکه لینک‌ها به صورت نوشته‌های فارسی باشن به صورت نوشته‌های انگلیسی بشن مثلا عنوان موضوعی سلام هست لینکش به صورت:

کد:
thread-سلام
می‌شه ولی با آموزش زیر به صورت:
کد:
Thread-slam
میشه:
نویسنده: AliReza_Tofighi
حق انتشار محفوظ است.
برای اینکار در مسیر پنل ادمین در پیکربندی در تنظیمات در Google SEO URL تنظیم Character Translation رو به کد زیر تبدیل کنند:
 
کد:
۱=1
۲=2
۳=3
۴=4
۵=5
۶=6
۷=7
۸=8
۹=9
۰=0
ض=z
ص=s
ث=s
ق=gh
ف=f
غ=q
ع=e
ه=h
خ=kh
ح=h
ج=j
چ=ch
گ=g
ک=k
م=m
ن=n
ت=t
ا=a
ل=l
ب=b
ی=i
س=c
ش=sh
ظ=z
ط=t
ز=z
ر=r
ذ=z
د=d
پ=p
و=v
؟=?
ء=e
ٔ=e
ژ=zh
ک=k
ؤ=e
ئ=e
ی=i
إ=e
أ=a
ة=t
»=}
«={
؛=;
ّ=a
َ=a
ِ=e
ُ=o
ً=an
ٍ=en
ٌ=on
ْ=-
‍٬=,
٪=%
×=x