مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: [محصول پشتیبانی My-BB.Ir] پلاگین سیستم تبلیغات

خیر دوست من
اینم کد گذاشتم 4 بنر در ابتدای انجمن:

کد:
<table class="tborder" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">
<thead>
<tr>
<td class="thead" colspan="2">

<div align="center"><strong>تبلیغات</strong></div>
</td>
</tr>
</thead><tbody><tr>
<td class="trow1">
<center>
<table style="line-height:60px" width="100%">
<tbody><tr>
<td><a href="http://vafadownload.mihanstore.net/in.php?id=227&amp;ref=2148" title="آموزش زبان انگلیسی رزتا استون 2013" alt="آموزش زبان انگلیسی رزتا استون 2013" target="_blank"><img src="http://www.vafa-forum.ir/images/ads/brosetta-2.gif" alt="آموزش زبان انگلیسی رزتا استون 2013" height="60" width="454"></a></td>

<td><a href="http://vafadownload.mihanstore.net/in.php?id=232&amp;ref=2148" title="هدفون حرفه ای TDK (اورجینال)" alt="هدفون حرفه ای TDK (اورجینال)" target="_blank"><img src="http://www.vafa-forum.ir/images/ads/btdk-1.gif" alt="هدفون حرفه ای TDK (اورجینال)" height="60" width="454"></a></td>

</tr>
</tbody></table>

<table style="line-height:60px" width="100%">
<tbody><tr>
<td><a href="http://my.abtinweb.com/aff.php?aff=136" title="هاست آبتین وب" alt="هاست آبتین وب" target="_blank"><img src="http://www.vafa-forum.ir/images/ads/abtinweb.gif" alt="هاست آبتین وب" height="60" width="454"></a></td>

<td><a href="http://vafadownload.mihanstore.net/in.php?id=219&amp;ref=2148" title="شارژ آختاپوسی همه کاره" alt="شارژ آختاپوسی همه کاره" target="_blank"><img src="http://www.vafa-forum.ir/images/ads/bchargerokh-1.gif" alt="شارژ آختاپوسی همه کاره" height="60" width="454"></a></td>

</tr>

</tbody></table>
</center></td></tr></tbody></table>
بجای آدرس ها و توضیحات بنرهای من آدرس های خودتو بذار... این مال انجمن من بوده
با تشکرتصویر: images/smilies/heart.gif