مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: [محصول پشتیبانی My-BB.Ir] پلاگین سیستم تبلیغات

بنرها استاندارد این سایزشونه
من به طرف بگم اگهمیخوای بنرت رو بزنم یکم از طولش رو کم کن تصویر: images/smilies/huh.gif

اقا یعنی راهی نیست این نزنه بیرون ؟ به غیر کوچیک کردن بنر