مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: حذف یک انجمن و انتقال پست ها به انجمن دیگر

منظورتون از انتقال انجمن اینه دوباره مای بی بی نضب کنید یا یک سیستم انجمن ساز دیگه؟