مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: لیست کوئری های my SQL مای بی بی

نحوه تغییر حالت پیش‌فرض اشتراک در موضوع برای کلیه کاربران و تغییرش به عدم اشتراک ( هر سه کد را تک تک اجرا کنید )

کد پی‌اچ‌پی:
UPDATE `mybb_usersSET `subscriptionmethod` = '0' WHERE `subscriptionmethod` = '1';
UPDATE `mybb_usersSET `subscriptionmethod` = '0' WHERE `subscriptionmethod` = '2';
UPDATE `mybb_usersSET `subscriptionmethod` = '0' WHERE `subscriptionmethod` = '3'