مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: کاربرد external.php

دقیقا مشکلتون چیه؟ سوال بود یا ارور داده انجمنتون؟ UndecidedHuh