مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: اصلاح کوچک فونت انجمن

عرفان جان  کد <b>هم پاک میشه مشکل فقط بولد بودن اون کلمه زیر انجمن هست با اون بقیه جاها اگر میشه زحمتشو برام بکشید