مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: لیست کوئری های my SQL مای بی بی

کد تغییر پست های کاربر حذف شده به نام کاربر جدید:

نقل قول:'UPDATE `mybb_posts` SET `uid` = 'new uid' WHERE `uid` = 'last uid