مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: لیست کوئری های my SQL مای بی بی

چگونگی عمودی کردن postbit برای همه ی کاربران؟

کد:
UPDATE `mybb_users` SET `classicpostbit` = '1' WHERE `classicpostbit` = '0'
 چگونگی افقی کردن postbit برای همه ی کاربران؟
کد:
UPDATE `mybb_users` SET `classicpostbit` = '0' WHERE `classicpostbit` = '1'