مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: پلاگین کلمات کلیدی برای ۱.۸

دوستانی که با ادیتور ckeditor دچار مشکل هستند در قسمت ویرایش سریع ک باید صفحه رفرش بشه تا نمایش بده از این فیکس استفاده کنند
فایل پلاگین رو باز کنید
بیابید

کد پی‌اچ‌پی:
$tags_value tags_string2tag($tags_value);
$tags_hash_arr = array();
$tags explode(','$tags_value);
$subject $thread['subject'];
$subject tags_string2tag($subject);
$subject explode(','$subject);

$tags array_merge($tags$subject);

$tags_insert = array();
foreach(
$tags as $tag)
{
if(
$tag && !in_array(array(
'tid' => $tid,
'name' => $tag,
'hash' => md5($tag)
), 
$tags_insert))
{
array_push($tags_insert, array(
'tid' => $tid,
'name' => $tag,
'hash' => md5($tag)
));
}
}


$db->delete_query("tags""tid='{$tid}'");
$db->insert_query_multiple("tags"$tags_insert); 
جایگزین کنید با
کد پی‌اچ‌پی:
if(!empty($tags_value)){
$tags_value tags_string2tag($tags_value);
$tags_hash_arr = array();
$tags explode(','$tags_value);
$subject $thread['subject'];
$subject tags_string2tag($subject);
$subject explode(','$subject);

$tags array_merge($tags$subject);

$tags_insert = array();
foreach(
$tags as $tag)
{
if(
$tag && !in_array(array(
'tid' => $tid,
'name' => $tag,
'hash' => md5($tag)
), 
$tags_insert))
{
array_push($tags_insert, array(
'tid' => $tid,
'name' => $tag,
'hash' => md5($tag)
));
}
}


$db->delete_query("tags""tid='{$tid}'");
$db->insert_query_multiple("tags"$tags_insert);

یا فایل پیوست رو جایگزین کنید