مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: پلاگین تغییر موقعیت مدیریت

من فقط تونستم مکان خودمو تغیير بدم.
اگه بخوام مکان کاربرای دیگه رو تغیير بدم چی کار کنم؟
اگه بخوام استایلش رو تغیير بدم چی؟