مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: کمک برای ایجاد انجمن vip

برای این کار راه کار زیر رو انجام بده

  1. گروه کاربری برای کاربران ویژه با دسترسی های دلخواه بساز
  2. یک انجمن جدا با امکان نمایش موضوعات فقط برای کاربران ویژه بساز
  3. برای تغییر از کاربران عادی یا غیره به کاربر ویژه باید از پلاگین پرداخت برای کاربر ویژه استفاده کنی

میتونی به جای راه کار شماره 2
دسترسی دانلود پیوست رو ار کاربران عادی بگیری بدی به کاربران ویژه
اینجور پلاگین ها  (پرداخت برای کاربر ویژه) رو از خود درگاه ها باید تهیه کنی
لینک جستجو شده:
http://my-bb.ir/search.php?action=result...order=desc
.
پیشنهاد من: پلاگین عضویت در گروه ویژه PayLine برای MyBB