مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: سیستم مدال دهی 1.8

باید جدولش رو utf-8 تبدیل کنید