مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: سیستم مدال دهی 1.8

سلام من از این پلاگین استفاده کردم و فارسی ساز هم از همین انجمن گرفتم اما موقعی که میخوام برای مدال نام تعیین کنم با فارسی مکشل داره و علامت ؟ میاد

علتش چیه؟