مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: افزونه امتیازات NewPoints

همچنان معرفیش به انگلیسی هست 
new post , ... و هنوز پارسی نشده