مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: پلاگین کلمات کلیدی برای ۱.۸

چرا صفحات رو از تو تنظیمات دوستانه میکنم نمیاد و صفه سفید میاد ولی وقتی دوستانه نمیکنم از تو تنظیمات میاد؟؟؟ O_O
http://anim-star.ir/tag-angel.html