مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: [برای 1.8] پوسته 1Point8

متسفانه کلمه بیشترین تعداد افراد حاضر:
با کلمه تعداد افراد حاضر: اشتباه شده!

در صورت نصب این قالب به قالب های Index و سپس index_stats رفته و به جای تعداد افراد حاضر کلمه <<بیشترین تعداد افراد حاضر>> را قرار دهید!

در صورتی که از طرح امضا ها خوشتان نمی آید میتوانید آن را در postbit_sig تغییر دهید!

با سپاس! Heart