مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

تاریخ جلالی

پلاگین تاریخ جلالی و شمسی که تاریخ انجمن شما را به فارسی تبدیل می‌کند.
سازگار با نسخه ۱.۸
پلاگین مورد نیاز: PluginLibrary (در بسته دانلود موجود است)