مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: دکمه‌های CSS پست‌بیت

لطفا طریقه افزودن دکمه سپاس را هم بگویید 
کجا باید تغییر بدیم ؟ چه  چیزی جایگزین کنیم؟