مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: نامحدود کردن ارسال های کاربران!

برای پیام خصوصی به مسیر پیکربندی>>Private Messaging برید و مقدار Private Message Flood Time
رو تغییر بدید.
وبرای پست ها به مسیر زیر برید:
پیکربندی >>Posting
Post Flood Time
موفق باشید