مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: پلاگین تغییر موقعیت مدیریت

من میخوام مال دو نفر رو مخفی کنم
آیدی کاربری که می خواهید مخفی بماند را وارد کنید:
1,2 وارد می کنم
 کار نمی کنه ولی برا یکی کار می کنه