مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: پلاگین سیستم مدال دهی پیشرفته myawards برای سیستم مای بی بی

برای پست بیت متغییرش اینه

کد:
{$post['awards']}


و برای member_profile متغییرش اینه
کد:
{$award_box} 

اما اگه متفییر بالا جواب نداد این متغییر رو قرار بده

کد:
{$myawards}