مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: پلاگین سیستم مدال دهی پیشرفته myawards برای سیستم مای بی بی

پست بیت متغیرشو قرار بده
پروفایلم اکه خودش باید نشون بده