مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: پلاگین سیستم مدال دهی پیشرفته myawards برای سیستم مای بی بی

ممنون

نمیدونستم باید پوشه برای تصاویر ایجاد کنم. حل شد.