مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: پلاگین سیستم مدال دهی پیشرفته myawards برای سیستم مای بی بی

سلام

هنگام افزودن مدال این خطا رو میده. در پیوست...