مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: پلاگین سیستم مدال دهی پیشرفته myawards برای سیستم مای بی بی

50 % آره
50 % نه
در جدول ft به صورت utf-8 کردم بعضی انجمن ها ساپورت میکنه و بعضی انجمن ها ساپورت نمیکنه