مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

نسخه‌ی کامل: پوسته‌های ترجمه‌شده
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

پوسته‌های ترجمه‌شده

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. قالب مدیریت Whisper فارسی سازی و راستچین شده (3 پاسخ‌ها:)
 2. قالب NB_Flat (ویرایش شده) (0 پاسخ‌ها:)
 3. قالب Flatty (4 پاسخ‌ها:)
 4. پوسته Rush (9 پاسخ‌ها:)
 5. قالب جدید زیبای nb_nasim2 (1 پاسخ:)
 6. قالب Axis (4 پاسخ‌ها:)
 7. پوسته 1Point8 (7 پاسخ‌ها:)
 8. پوسته Dark1.8 (2 پاسخ‌ها:)
 9. قالب زیبای vienna (3 پاسخ‌ها:)
 10. پوسته MyRed (3 پاسخ‌ها:)
 11. قالب فارسی سازی شده Focus (1 پاسخ:)
 12. پوسته ترجمه شده Selenium (0 پاسخ‌ها:)
 13. پوسته duende (7 پاسخ‌ها:)
 14. پوسته igame (1 پاسخ:)
 15. پوسته Gravity (1 پاسخ:)
 16. قالب flat zure (2 پاسخ‌ها:)
 17. پوسته مربع (9 پاسخ‌ها:)
 18. پوسته revolution Gaming (3 پاسخ‌ها:)
 19. پوسته Flatzure (0 پاسخ‌ها:)
 20. قالب سردر مترو (مانند ویندوز8) (8 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2