مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامامتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
مای کد دکمه چند منظوره زیبا

مای کد دکمه چند منظوره زیبا
 به نظر من این یک کد انعطاف پذیر و بسیار مفیده 
موارد استفاده:
برجسته کردن متن به صورت زیبا با رتگ های دلخواه
ایجاد تصویر به همراه توضیحات
ایجاد عنوان و...

آمورش:
به مسیر زیر بروید:
پیکربندی>>مای کد>>اضافه کردن مای کد جدید
عنوان:
کد پی‌اچ‌پی:
multi-function button 
عبارت منظم:
کد پی‌اچ‌پی:
\[btn=([a-z]+)\](.*?)\[/btn\] 
جایگزینی:
کد پی‌اچ‌پی:
<button class="btn$1">$2</button
سپس به مسیر زیر برید 
قالب ها و پوسته ها>>پوسته مورد نظر>>افزودن قالب بندی
سپس عنوان رو mfb.css قرار بدید و کدهای زیر رو در اون قرار بدهید:
کد پی‌اچ‌پی:
.btnblue{
    font-familyArialHelveticasans-serif;
    font-size12px;
font-weightbold;
    color#ffffff;

    padding2px 2px;
    background: -moz-linear-gradient(
        top,
        #3083ba 0%,
        #2175b5);
    background: -webkit-gradient(
        linearleft topleft bottom
        from(#3083ba),
        to(#2175b5));
    -moz-border-radius0px;
    -webkit-border-radius0px;
    border-radius0px;
    border0px solid #302626;
    -moz-box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    -webkit-box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    text-shadow:
        0px 0px 0px rgba(000,000,000,0),
        0px 0px 0px rgba(255,255,255,0);

}

.
btnred {
    font-familyArialHelveticasans-serif;
    font-size12px;
font-weightbold;
    color#ffffff;
        padding2px 2px;
    background: -moz-linear-gradient(
        top,
        #ff0d00 0%,
        #ab0000);
    background: -webkit-gradient(
        linearleft topleft bottom
        from(#ff0d00),
        to(#ab0000));
    -moz-border-radius0px;
    -webkit-border-radius0px;
    border-radius0px;
    border0px solid #7d0000;
    -moz-box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    -webkit-box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    text-shadow:
        0px 0px 0px rgba(000,000,000,0),
        0px 0px 0px rgba(255,255,255,0);
}
.
btnyellow{
    font-familyArialHelveticasans-serif;
    font-size12px;
font-weightbold;
    color#ffffff;
        padding2px 2px;
    background: -moz-linear-gradient(
        top,
        #f7eb0d 0%,
        #bd882c);
    background: -webkit-gradient(
        linearleft topleft bottom
        from(#f7eb0d),
        to(#bd882c));
    -moz-border-radius0px;
    -webkit-border-radius0px;
    border-radius0px;
    border0px solid #7d0000;
    -moz-box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    -webkit-box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    text-shadow:
        0px 0px 0px rgba(000,000,000,0),
        0px 0px 0px rgba(255,255,255,0);
}

.
btnbrown{
    font-familyArialHelveticasans-serif;
    font-size12px;
font-weightbold;
    color#ffffff;
        padding2px 2px;
    background: -moz-linear-gradient(
        top,
        #b55f0e 0%,
        #805a18);
    background: -webkit-gradient(
        linearleft topleft bottom
        from(#b55f0e),
        to(#805a18));
    -moz-border-radius0px;
    -webkit-border-radius0px;
    border-radius0px;
    border0px solid #7d0000;
    -moz-box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    -webkit-box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    text-shadow:
        0px 0px 0px rgba(000,000,000,0),
        0px 0px 0px rgba(255,255,255,0);
}

.
btngreen{
    font-familyArialHelveticasans-serif;
    font-size12px;
font-weightbold;
    color#ffffff;
        padding2px 2px;
background: -moz-linear-gradient(
        top,
        #10de10 0%,
        #118511);
    background: -webkit-gradient(
        linearleft topleft bottom
        from(#10de10),
        to(#118511));
    -moz-border-radius0px;
    -webkit-border-radius0px;
    border-radius0px;
    border0px solid #7d0000;
    -moz-box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    -webkit-box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    text-shadow:
        0px 0px 0px rgba(000,000,000,0),
        0px 0px 0px rgba(255,255,255,0);
}

.
btnorange{
    font-familyArialHelveticasans-serif;
    font-size12px;
font-weightbold;
    color#ffffff;
        padding2px 2px;
background: -moz-linear-gradient(
        top,
        #f5760e 0%,
        #de6d10);
    background: -webkit-gradient(
        linearleft topleft bottom
        from(#f5760e),
        to(#de6d10));
    -moz-border-radius0px;
    -webkit-border-radius0px;
    border-radius0px;
    border0px solid #7d0000;
    -moz-box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    -webkit-box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    text-shadow:
        0px 0px 0px rgba(000,000,000,0),
        0px 0px 0px rgba(255,255,255,0);
}

.
btnpurple{
    font-familyArialHelveticasans-serif;
    font-size12px;
font-weightbold;
    color#ffffff;
        padding2px 2px;
background: -moz-linear-gradient(
        top,
        #9100ff 0%,
        #8410e3);
    background: -webkit-gradient(
        linearleft topleft bottom
        from(#9100ff),
        to(#8410e3));
    -moz-border-radius0px;
    -webkit-border-radius0px;
    border-radius0px;
    border0px solid #7d0000;
    -moz-box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    -webkit-box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    text-shadow:
        0px 0px 0px rgba(000,000,000,0),
        0px 0px 0px rgba(255,255,255,0);
}
.
btnblack{
    font-familyArialHelveticasans-serif;
    font-size12px;
font-weightbold;
    color#ffffff;
        padding2px 2px;
background: -moz-linear-gradient(
        top,
        #543c54 0%,
        #000000);
    background: -webkit-gradient(
        linearleft topleft bottom
        from(#543c54),
        to(#000000));
    -moz-border-radius0px;
    -webkit-border-radius0px;
    border-radius0px;
    border0px solid #7d0000;
    -moz-box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    -webkit-box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    text-shadow:
        0px 0px 0px rgba(000,000,000,0),
        0px 0px 0px rgba(255,255,255,0);
}
.
btnwhite{
    font-familyArialHelveticasans-serif;
    font-size12px;
font-weightbold;
    color:  #000000;
        padding2px 2px;
background: -moz-linear-gradient(
        top,
        #fff7ff 0%,
        #fefcff);
    background: -webkit-gradient(
        linearleft topleft bottom
        from(#fff7ff),
        to(#fefcff));
    -moz-border-radius0px;
    -webkit-border-radius0px;
    border-radius0px;
    border0px solid #7d0000;
    -moz-box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    -webkit-box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    text-shadow:
        0px 0px 0px rgba(000,000,000,0),
        0px 0px 0px rgba(255,255,255,0);
}
.
btngray{
    font-familyArialHelveticasans-serif;
    font-size12px;
font-weightbold;
    color#ffffff;
        padding2px 2px;
background: -moz-linear-gradient(
        top,
        #949294 0%,
        #808080);
    background: -webkit-gradient(
        linearleft topleft bottom
        from(#949294),
        to(#808080));
    -moz-border-radius0px;
    -webkit-border-radius0px;
    border-radius0px;
    border0px solid #7d0000;
    -moz-box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    -webkit-box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    text-shadow:
        0px 0px 0px rgba(000,000,000,0),
        0px 0px 0px rgba(255,255,255,0);
}
.
btnmagenta{
    font-familyArialHelveticasans-serif;
    font-size12px;
font-weightbold;
    color#ffffff;
        padding2px 2px;
background: -moz-linear-gradient(
        top,
        #f090f0 0%,
        #ed13ed);
    background: -webkit-gradient(
        linearleft topleft bottom
        from(#f090f0),
        to(#ed13ed));
    -moz-border-radius0px;
    -webkit-border-radius0px;
    border-radius0px;
    border0px solid #7d0000;
    -moz-box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    -webkit-box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    box-shadow:
        0px 2px 2px rgba(000,000,000,1),
        inset 0px 0px 2px rgba(255,255,255,0);
    text-shadow:
        0px 0px 0px rgba(000,000,000,0),
        0px 0px 0px rgba(255,255,255,0);

رنگ هایی که در این مای کد پشتیبانی میشه:
gray
blue
brown
yellow
green
black
magenta
red
orange
white
purple

کد استفاده در ویرایشگر:
کد پی‌اچ‌پی:
[btn=redwrite anything here. [/btn
تشکر+اعتبار فراموش نشه خواهشاHeart

   

 

 
پاسخ
من همه این مراحل رو طی کردم ولی متن رو که در ویرایشگر بین دو تگ btn قرار میدم ، تغییری بوجود نمیاد ، و عین همون عبارت رو نمایش میده
پاسخ
با عرض معذرت به خاطر پست مجدد؛
الان فهمیدم که با ویرایشگر CKeditor مشکل داره! این ویرایشگر رو که غیر فعال میکنم درست میشه
پاسخ
(۰۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۴۷ ق.ظ)BlueAmir نوشته:  با عرض معذرت به خاطر پست مجدد؛
الان فهمیدم که با ویرایشگر CKeditor مشکل داره! این ویرایشگر رو که غیر فعال میکنم درست میشه
خب قبل اینکه کد هارو تو ادیتور بنویسید ادیتور CKeditor رو در حالت منبع قرار بدید بعد مای کد رو روش قرار بدید و ارسال کنید
 


پاسخ
مشکلی نداره کد ها اگه درست قرار داده باشید.
متنی که مایلید به شکل مورد نظرتون دربیاد رو در عبارت زیر جایگزین کنید و کد مربوطه رو در ویرایشگرتون قرار بدید.
کد پی‌اچ‌پی:
[btn=redمتن شما [/btn
 
پاسخ
به بخش ۱.۸ منتقل شد. Heart


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید![عکس: lightbulb.gif]

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
پاسخ
بسیار زیباس با تشکر از شما  SmileHeart
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir