مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامامتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
تغییر محل دکمه ها

تغییر محل دکمه ها
درود.
میخوام که دکمه هایی که زیره پسته ( مثله تشکر - اعتبار-ویرایش و ...) مثل اینجل بعضیاش راست باشه .. بعضیاش چپ ...
Heart
ممنون.


یه مدت نمیتونم فعالیتی داشته باشم ! Sad
وقتی برگردم .... Idea
KoG میگه:
به قسمت قالب ها برو » قالب مورد نظرت » فایل postbit رو باز کن » postbit_classic رو ادیت کنید
در اخر کدهای postbit_classic این کد رو پیدا کن :


کد:
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

بعد از این کد دو تا td تعریف شده که دکمه ها رو مشخص کرده ، کدها رو در اینجا بزار تا دقیق تر بهت بگم


[عکس: banner2.gif]
 
Amir-Me میگه:
مای بی بی پرو خودتون هست .
لطفاً کداشو درست کنید بدید Big Grin
Blush

کد:
{$ignore_bit}
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder" style="{$post_extra_style} {$post_visibility}" id="post_{$post['pid']}">
    <tr>
        <td class="{$altbg}" width="15%" valign="top" style="white-space: nowrap; text-align: center;"><a name="pid{$post['pid']}" id="pid{$post['pid']}"></a>
        

<style>
.postbit {    
    background:rgb(219,219,219);
    background:-moz-linear-gradient(left,rgba(219,219,219,1) 0%,rgba(255,255,255,1) 49%,rgba(216,216,216,1) 100%);
    background:-webkit-gradient(linear,left top,right top,color-stop(0%,rgba(219,219,219,1)),color-stop(49%,rgba(255,255,255,1)),color-stop(100%,rgba(216,216,216,1)));
    background:-webkit-linear-gradient(left,rgba(219,219,219,1) 0%,rgba(255,255,255,1) 49%,rgba(216,216,216,1) 100%);
    background:-o-linear-gradient(left,rgba(219,219,219,1) 0%,rgba(255,255,255,1) 49%,rgba(216,216,216,1) 100%);
    background:-ms-linear-gradient(left,rgba(219,219,219,1) 0%,rgba(255,255,255,1) 49%,rgba(216,216,216,1) 100%);
    background:linear-gradient(to right,rgba(219,219,219,1) 0%,rgba(255,255,255,1) 49%,rgba(216,216,216,1) 100%);
    filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#dbdbdb',endColorstr='#d8d8d8',GradientType=1 );
    padding:10px 5px 5px 0px;
    margin-top:3px;
    text-align:center;
    border-top:2px solid #D8D8D8;
    border-bottom:4px solid#D8D8D8;
    border-right:2px solid #0a97b8;
    border-left:2px solid #0a97b8;
    border-radius:8px;
    -moz-border-radius:8px;
    -webkit-border-radius:8px;
    -o-border-radius:8px;
    -ms-border-radius:8px;
    font-family:Tahoma;
    -moz-transition:all 0.3s ease-in;
    -webkit-transition:all 0.3s ease-in;
    -o-transition:all 0.3s ease-in;
    -ms-transition:all 0.3s ease-in;
    box-shadow:0px 0px 0px black;
    -moz-box-shadow:0px 0px 0px black;
    -webkit-box-shadow:0px 0px 0px black;
    -o-box-shadow:0px 0px 0px black;
    -ms-box-shadow:0px 0px 0px black;
    color:#3e3e3e
}
.postbit:hover {
    background:rgb(219,219,219);
    background:-moz-linear-gradient(left,rgba(219,219,219,1) 0%,rgba(216,216,216,1) 20%,rgba(255,255,255,1) 49%,rgba(216,216,216,1) 79%,rgba(216,216,216,1) 100%);
    background:-webkit-gradient(linear,left top,right top,color-stop(0%,rgba(219,219,219,1)),color-stop(20%,rgba(216,216,216,1)),color-stop(49%,rgba(255,255,255,1)),color-stop(79%,rgba(216,216,216,1)),color-stop(100%,rgba(216,216,216,1)));
    background:-webkit-linear-gradient(left,rgba(219,219,219,1) 0%,rgba(216,216,216,1) 20%,rgba(255,255,255,1) 49%,rgba(216,216,216,1) 79%,rgba(216,216,216,1) 100%);
    background:-o-linear-gradient(left,rgba(219,219,219,1) 0%,rgba(216,216,216,1) 20%,rgba(255,255,255,1) 49%,rgba(216,216,216,1) 79%,rgba(216,216,216,1) 100%);
    background:-ms-linear-gradient(left,rgba(219,219,219,1) 0%,rgba(216,216,216,1) 20%,rgba(255,255,255,1) 49%,rgba(216,216,216,1) 79%,rgba(216,216,216,1) 100%);
    background:linear-gradient(to right,rgba(219,219,219,1) 0%,rgba(216,216,216,1) 20%,rgba(255,255,255,1) 49%,rgba(216,216,216,1) 79%,rgba(216,216,216,1) 100%);
    filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#dbdbdb',endColorstr='#d8d8d8',GradientType=1 );
    color:#000;
    border-bottom:4px solid #0a97b8
}
</style>

    <div class="postbit"> <center><strong><span class="largetext">{$post['profilelink']}</span></strong></center> </div>
    <div class="postbit"><center>{$post['useravatar']}</center></div>
    <div class="postbit"><center>{$post['groupimage']}</center></div>
    <div class="postbit"><font color="#4d4d4d"><a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$post['uid']}">یافتن تمام ارسالهای نویسنده</a></font></div>
    <div class="postbit">وضعیت : {$post['onlinestatus']}</div>
    <div class="postbit">{$post['user_details']}</div>
       </strong>
       <br />
          
       </span>


    </td>
    <td class="{$altbg}" valign="top">
        <table width="100%">
            <tr><td>{$post['posturl']}<span class="smalltext"><strong>{$post['icon']}{$post['subject']} {$post['subject_extra']}</strong></span>
            <br />
            <div id="pid_{$post['pid']}" class="post_body">
                {$post['message']}
            </div>
            {$post['attachments']}
            {$post['signature']}
            <div style="text-align: right; vertical-align: bottom;" id="post_meta_{$post['pid']}">
                <div id="edited_by_{$post['pid']}">{$post['editedmsg']}</div>
                {$post['iplogged']}
            </div>
        </td></tr>
    </table>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="{$altbg}" style="white-space: nowrap; text-align: center; vertical-align: middle;"><span class="smalltext">{$post['postdate']} {$post['posttime']}</span></td>
    <td class="{$altbg}" style="vertical-align: middle;">
        <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr valign="bottom">
                <td align="left" ><span class="smalltext">{$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}</span></td>
                <td align="right">{$post['button_tyl']}{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}</td>
            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>
<tr style="{$post['tyl_display']}" id="tyl_{$post['pid']}">
    {$post['thankyoulike_data']}
</tr>
</table>


یه مدت نمیتونم فعالیتی داشته باشم ! Sad
وقتی برگردم .... Idea
KoG میگه:
تصویر: images/smilies/biggrin.gif
بفرمایید :


کد:
{$ignore_bit} <table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder" style="{$post_extra_style} {$post_visibility}" id="post_{$post['pid']}"> <tr> <td class="{$altbg}" width="15%" valign="top" style="white-space: nowrap; text-align: center;"><a name="pid{$post['pid']}" id="pid{$post['pid']}"></a> <style> .postbit { background:rgb(219,219,219); background:-moz-linear-gradient(left,rgba(219,219,219,1) 0%,rgba(255,255,255,1) 49%,rgba(216,216,216,1) 100%); background:-webkit-gradient(linear,left top,right top,color-stop(0%,rgba(219,219,219,1)),color-stop(49%,rgba(255,255,255,1)),color-stop(100%,rgba(216,216,216,1))); background:-webkit-linear-gradient(left,rgba(219,219,219,1) 0%,rgba(255,255,255,1) 49%,rgba(216,216,216,1) 100%); background:-o-linear-gradient(left,rgba(219,219,219,1) 0%,rgba(255,255,255,1) 49%,rgba(216,216,216,1) 100%); background:-ms-linear-gradient(left,rgba(219,219,219,1) 0%,rgba(255,255,255,1) 49%,rgba(216,216,216,1) 100%); background:linear-gradient(to right,rgba(219,219,219,1) 0%,rgba(255,255,255,1) 49%,rgba(216,216,216,1) 100%); filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#dbdbdb',endColorstr='#d8d8d8',GradientType=1 ); padding:10px 5px 5px 0px; margin-top:3px; text-align:center; border-top:2px solid #D8D8D8; border-bottom:4px solid#D8D8D8; border-right:2px solid #0a97b8; border-left:2px solid #0a97b8; border-radius:8px; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; -o-border-radius:8px; -ms-border-radius:8px; font-family:Tahoma; -moz-transition:all 0.3s ease-in; -webkit-transition:all 0.3s ease-in; -o-transition:all 0.3s ease-in; -ms-transition:all 0.3s ease-in; box-shadow:0px 0px 0px black; -moz-box-shadow:0px 0px 0px black; -webkit-box-shadow:0px 0px 0px black; -o-box-shadow:0px 0px 0px black; -ms-box-shadow:0px 0px 0px black; color:#3e3e3e } .postbit:hover { background:rgb(219,219,219); background:-moz-linear-gradient(left,rgba(219,219,219,1) 0%,rgba(216,216,216,1) 20%,rgba(255,255,255,1) 49%,rgba(216,216,216,1) 79%,rgba(216,216,216,1) 100%); background:-webkit-gradient(linear,left top,right top,color-stop(0%,rgba(219,219,219,1)),color-stop(20%,rgba(216,216,216,1)),color-stop(49%,rgba(255,255,255,1)),color-stop(79%,rgba(216,216,216,1)),color-stop(100%,rgba(216,216,216,1))); background:-webkit-linear-gradient(left,rgba(219,219,219,1) 0%,rgba(216,216,216,1) 20%,rgba(255,255,255,1) 49%,rgba(216,216,216,1) 79%,rgba(216,216,216,1) 100%); background:-o-linear-gradient(left,rgba(219,219,219,1) 0%,rgba(216,216,216,1) 20%,rgba(255,255,255,1) 49%,rgba(216,216,216,1) 79%,rgba(216,216,216,1) 100%); background:-ms-linear-gradient(left,rgba(219,219,219,1) 0%,rgba(216,216,216,1) 20%,rgba(255,255,255,1) 49%,rgba(216,216,216,1) 79%,rgba(216,216,216,1) 100%); background:linear-gradient(to right,rgba(219,219,219,1) 0%,rgba(216,216,216,1) 20%,rgba(255,255,255,1) 49%,rgba(216,216,216,1) 79%,rgba(216,216,216,1) 100%); filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#dbdbdb',endColorstr='#d8d8d8',GradientType=1 ); color:#000; border-bottom:4px solid #0a97b8 } </style> <div class="postbit"> <center><strong><span class="largetext">{$post['profilelink']}</span></strong></center> </div> <div class="postbit"><center>{$post['useravatar']}</center></div> <div class="postbit"><center>{$post['groupimage']}</center></div> <div class="postbit"><font color="#4d4d4d"><a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$post['uid']}">یافتن تمام ارسالهای نویسنده</a></font></div> <div class="postbit">وضعیت : {$post['onlinestatus']}</div> <div class="postbit">{$post['user_details']}</div> </strong> <br /> </span> </td> <td class="{$altbg}" valign="top"> <table width="100%"> <tr><td>{$post['posturl']}<span class="smalltext"><strong>{$post['icon']}{$post['subject']} {$post['subject_extra']}</strong></span> <br /> <div id="pid_{$post['pid']}" class="post_body"> {$post['message']} </div> {$post['attachments']} {$post['signature']} <div style="text-align: right; vertical-align: bottom;" id="post_meta_{$post['pid']}"> <div id="edited_by_{$post['pid']}">{$post['editedmsg']}</div> {$post['iplogged']} </div> </td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td class="{$altbg}" style="white-space: nowrap; text-align: center; vertical-align: middle;"><span class="smalltext">{$post['postdate']} {$post['posttime']}</span></td> <td class="{$altbg}" style="vertical-align: middle;"> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr valign="bottom"> <td align="right" ><span class="smalltext">{$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}</span></td> <td align="left">{$post['button_tyl']}{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}</td> </tr> </table> </td>

 


[عکس: banner2.gif]
 
Amir-Me میگه:
ممنون ...

فقط یه چیزی. ..
دکمه ««««اخطار به نویسنده‌ی بخاطر این ارسال»»»» رو میشه بدید ؟ من الان ندارمش رو انجمن .


یه مدت نمیتونم فعالیتی داشته باشم ! Sad
وقتی برگردم .... Idea
KoG میگه:
آدرس انجمنت رو بده تا من شکل اون دکمه رو پیدا کنم و با فتوشاپ مثلش رو برات اوکی کنم


[عکس: banner2.gif]
 
Amir-Me میگه:
رو لوکاله ...
مثل دکمه های مای بی بیپرو ( قالب که خودتون زدید ) رو بدید Big Grin
ممنون.


یه مدت نمیتونم فعالیتی داشته باشم ! Sad
وقتی برگردم .... Idea
KoG میگه:
پیوست شد
 

 

 

 


فایل‌های پیوست

.zip   postbit_warn.zip (اندازه 3.97 KB / تعداد دانلود: 10)


[عکس: banner2.gif]
 
Amir-Me میگه:
شرمنده جواد جان ولی میشه بره سپاس و حذف سپاس هم بدی Big Grin


یه مدت نمیتونم فعالیتی داشته باشم ! Sad
وقتی برگردم .... Idea
KoG میگه:
پیوست شد /*

 


فایل‌های پیوست

.zip   postbit_thx.zip (اندازه 7.4 KB / تعداد دانلود: 13)


[عکس: banner2.gif]
 


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تغییر عنوان ایمیل deshneh 2 853 ۲۳ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۱۶ ق.ظ
آخرین ارسال: Masoud_MI
  تغییر لینک تاپیک ها ParsWeb 1 677 ۲۰ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۳۴ ق.ظ
آخرین ارسال: soltaneghalbha
  افزودن دکمه php در پاسخ سریع absorkhi 0 633 ۰۴ فروردین ۱۳۹۴، ۰۵:۳۶ ب.ظ
آخرین ارسال: absorkhi
  تغییر خودکار طول موضوع ali5866 8 951 ۲۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۲۳ ق.ظ
آخرین ارسال: ali5866
  تغییر دکمه سپاس در نسخه موبایل ali5866 2 945 ۲۵ اسفند ۱۳۹۳، ۰۵:۵۸ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  چطوری پیام انجمن تغییر بدم navids_mh 1 868 ۱۰ بهمن ۱۳۹۳، ۰۸:۳۱ ب.ظ
آخرین ارسال: ctboard.com
  مشکل در تغییر بک گراند senator_mmd 9 1,335 ۰۹ بهمن ۱۳۹۳، ۰۱:۴۹ ب.ظ
آخرین ارسال: ERFAN-DESIGN
  جلوگیری از تغییر گروه کاربری ادمین Mehran 1 836 ۲۹ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۸ ق.ظ
آخرین ارسال: ERFAN-DESIGN
  تغییر عدد ورژن مای بی بی farshid142 3 878 ۰۶ مهر ۱۳۹۳، ۰۲:۲۳ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  تغییر اندازه عرض پست بیت notryka 2 1,454 ۲۸ شهریور ۱۳۹۳، ۰۵:۳۴ ب.ظ
آخرین ارسال: notryka

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir