مای بی بی MyBB , پلاگین , قالب

RE: درخواست کد نمایش شکلک در پروفایل

میشه از این پلاگینک استفاده کرد:
توی inc/plugins به فایل بساز به اسم smilieseverywhere.php و کد زیر رو بذار توش:

کد پی‌اچ‌پی:
<?php

if(!defined('IN_MYBB'))
{
    die('This file cannot be accessed directly.');
}

$plugins->add_hook('global_end''smilieseverywhere');

function 
smilieseverywhere_info()
{
    return array(
            'name'            => 'شکلک‌ها همه‌جا',
            'description'    => '',
            'website'        => 'http://my-bb.ir',
            'author'        => 'ATofighi',
            'authorsite'    => 'http://my-bb.ir',
            'version'        => '1.0',
            'compatibility'    => '18*',
            );
}

function 
smilieseverywhere(){
    global $smilieinserter;
    $smilieinserter build_clickable_smilies();

بعد فعالش کن و کد {$smiliesinserter} رو هرجا بگذاری شکلک‌ها میاد.