مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامامتیاز موضوع:
  • 1 رای - 2 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
کد عمر انجمن برای مای بی

کد عمر انجمن برای مای بی بی
کد عمر انجمن برای مای بی بی

قالب‌ها و پوسته‌ها--قالب‌ها--قالب مورد نظر شما--index_stats--Index Page Templates

این کد ها رو پاین کد های اون بخش بگذارید


نویسنده: hamed.M-T


کد پی‌اچ‌پی:
<div>
<
span style="color: #FF0000;"><strong>به لطف خداوند متعال  </strong></span><span style="color: #007700;"><strong>و دعای خیر امام زمان ، </strong></span>
<
script language="JavaScript1.2">
function 
setcountup(theyear,themonth,theday){
yr=theyear;mo=themonth;da=theday
}
//////////CONFIGURE THE countup SCRIPT HERE//////////////////
//STEP 1: Configure the date to count up from, in the format year, month, day:
//This date should be less than today

setcountup(2012,05,16)

//STEP 2: Configure text to be attached to count up
var displaymessage="از آغاز کار انجمن میهن تراک میگذرد."
//STEP 3: Configure the below 5 variables to set the width, height, background color, and text style of the countup area
var countupwidth='95%'
var countupheight='20px' //applicable only in NS4
var countupbgcolor='alt1'
var opentags='<span style="color: #FF0000;">'
var closetags='</span>'
//////////DO NOT EDIT PASS THIS LINE//////////////////
var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")
var 
crosscount=''
function start_countup(){
if (
document.layers)
document.countupnsmain.visibility="show"
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount=document.getElementById&&!document.all?document.getElementById("countupie") : countupie
countup
()
}
if (
document.all||document.getElementById)
document.write('<span id="countupie" style="width:'+countupwidth+'; background-color:'+countupbgcolor+'"></span>')
window.onload=start_countup
function countup(){
var 
today=new Date()
var 
todayy=today.getYear()
if (
todayy 1000)
todayy+=1900
var todaym=today.getMonth()
var 
todayd=today.getDate()
var 
todayh=today.getHours()
var 
todaymin=today.getMinutes()
var 
todaysec=today.getSeconds()
var 
todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec
paststring
=montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr
dd
=Date.parse(todaystring)-Date.parse(paststring)
dyear=Math.floor(dd/(365*60*60*1000*24)*1)
dmonth=Math.floor((dd%(365*60*60*1000*24))/(30*60*60*1000*24)*1)
dweek=Math.floor(((dd%(365*60*60*1000*24))%(30*60*60*1000*24))/(7*60*60*1000*24)*1)
dday=Math.floor((dd%(365*60*60*1000*24))%(30*60*60*1000*24)%(7*60*60*1000*24)/(60*60*1000*24)*1)
dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1)
dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1)
dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1)
if (
document.layers){
document.countupnsmain.document.countupnssub.document.write(opentags+dday" روز, "+dhour+" ساعت, "+dmin+" دقیقه و "+dsec+" saniyedir sizlerleyiz... "+displaymessage+closetags)
document.countupnsmain.document.countupnssub.document.close()
}
else if (
document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+dyear" سال، "+dmonth+" ماه، "+dweek+" هفته، "+dday+" روز، "+dhour+" ساعت، "+dmin+" دقیقه و "+dsec+" ثانیه "+displaymessage+closetags
setTimeout
("countup()",1000)
}
</script><span id="countupie" style="width:95%; background-color:alt1"><span style="color: #FF0000;"></span></span>
<ilayer id="countupnsmain" width="&amp;{countupwidth};" height="&amp;{countupheight};" bgcolor="&amp;{countupbgcolor};" visibility="hide"><layer id="countupnssub" width="&amp;{countupwidth};" height="&amp;{countupheight};" left="0" top="0"></layer></ilayer></div>
</strong>
        </span>
    </td>
</tr> 


نمونه پیوست شد


و با این بخش کد میتونید عمر انجمن خود را تنظیم کنید
کد پی‌اچ‌پی:
setcountup(2012,05,16

ممنون از اقای توفیقی


فایل‌های پیوست
تصاویر بندانگشتی
   
پاسخ
آموزش را کامل کنید....
ناقص است!!!Idea


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
پاسخ
با سلام
با اجازه من ادامه ی مطلب M-T را می گم و آن را کامل می کنمتصویر: images/smilies/biggrin.gif
کد درست کار میکند و کامل است فقط یک نکته داردتصویر: images/smilies/smile.gif
نکته : در این کد شما باید تاریخ ایجاد انجمن را به صورت دستی مسخص نمایید.برای این کار مانند زیر عمل نمایید.
آموزش: در کد setcountup(2012,05,16)  را پیدا نمایید و به جای اعداد داخل آن که یک تاریخ است،تاریخ ایجاد انجمن خود را قرار دهید.2012 سال،05 ماه و 16 روز است.
با این کار این کد عمر انجمن شما را نمایش میدهد.تصویر: images/smilies/cool.gif
کد:
کد:
<div>
<span style="color: #FF0000;"><strong>به لطف خداوند متعال  </strong></span><span style="color: #007700;"><strong>و دعای خیر امام زمان ، </strong></span>
<script language="JavaScript1.2">
function setcountup(theyear,themonth,theday){
yr=theyear;mo=themonth;da=theday
}
//////////CONFIGURE THE countup SCRIPT HERE//////////////////
//STEP 1: Configure the date to count up from, in the format year, month, day:
//This date should be less than today

setcountup(2012,05,16)

//STEP 2: Configure text to be attached to count up
var displaymessage="از آغاز کار انجمن میهن تراک میگذرد."
//STEP 3: Configure the below 5 variables to set the width, height, background color, and text style of the countup area
var countupwidth='95%'
var countupheight='20px' //applicable only in NS4
var countupbgcolor='alt1'
var opentags='<span style="color: #FF0000;">'
var closetags='</span>'
//////////DO NOT EDIT PASS THIS LINE//////////////////
var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")
var crosscount=''
function start_countup(){
if (document.layers)
document.countupnsmain.visibility="show"
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount=document.getElementById&&!document.all?document.getElementById("countupie") : countupie
countup()
}
if (document.all||document.getElementById)
document.write('<span id="countupie" style="width:'+countupwidth+'; background-color:'+countupbgcolor+'"></span>')
window.onload=start_countup
function countup(){
var today=new Date()
var todayy=today.getYear()
if (todayy < 1000)
todayy+=1900
var todaym=today.getMonth()
var todayd=today.getDate()
var todayh=today.getHours()
var todaymin=today.getMinutes()
var todaysec=today.getSeconds()
var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec
paststring=montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr
dd=Date.parse(todaystring)-Date.parse(paststring)
dyear=Math.floor(dd/(365*60*60*1000*24)*1)
dmonth=Math.floor((dd%(365*60*60*1000*24))/(30*60*60*1000*24)*1)
dweek=Math.floor(((dd%(365*60*60*1000*24))%(30*60*60*1000*24))/(7*60*60*1000*24)*1)
dday=Math.floor((dd%(365*60*60*1000*24))%(30*60*60*1000*24)%(7*60*60*1000*24)/(60*60*1000*24)*1)
dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1)
dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1)
dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1)
if (document.layers){
document.countupnsmain.document.countupnssub.document.write(opentags+dday+ " روز, "+dhour+" ساعت, "+dmin+" دقیقه و "+dsec+" saniyedir sizlerleyiz... "+displaymessage+closetags)
document.countupnsmain.document.countupnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+dyear+ " سال، "+dmonth+" ماه، "+dweek+" هفته، "+dday+" روز، "+dhour+" ساعت، "+dmin+" دقیقه و "+dsec+" ثانیه "+displaymessage+closetags
setTimeout("countup()",1000)
}
</script><span id="countupie" style="width:95%; background-color:alt1"><span style="color: #FF0000;"></span></span>
<ilayer id="countupnsmain" width="&amp;{countupwidth};" height="&amp;{countupheight};" bgcolor="&amp;{countupbgcolor};" visibility="hide"><layer id="countupnssub" width="&amp;{countupwidth};" height="&amp;{countupheight};" left="0" top="0"></layer></ilayer></div>
</strong>
        </span>
    </td>
</tr>

فعلا ...تصویر: images/smilies/heart.gif


ابزار وب : http://javawebtools.tk
کد جاوا : http://javaweb.sabablog.com
انجمن : http://javaweb.takbb.com
فروشگاه : http://javaweb.eshop.biz
پاسخ
این هم کد عمر انجمن همراه با یه استایل زیبا
دمو :

تصویر: http://up.wikivb.ir/images/vmuxl33lnsui4q0pqhg.png

کد مورد نظر :
کد:
<style>
.forum-date_kog {
background: url(http://www.vbiran.ir/roozshomar/bg.png)0px -83px;
font:12px tahoma;
width:850px;
height:20px;
border-radius:5px;
padding:5px;
direction:rtl;
color:#535353;
text-align:center;
border:1px solid #c2c2c2;
}
</style>
<div class="forum-date_kog">
<span ><b>به لطف خداوند متعال </b></span><span><b>و دعای خیر امام زمان ، </b></span>
<script language="JavaScript1.2">
function setcountup(theyear,themonth,theday){
yr=theyear;mo=themonth;da=theday
}
//////////CONFIGURE THE countup SCRIPT HERE//////////////////
//STEP 1: Configure the date to count up from, in the format year, month, day:
//This date should be less than today

setcountup(2012,05,16)

//STEP 2: Configure text to be attached to count up
var displaymessage="از آغاز کار این انجمن میگذرد."
//STEP 3: Configure the below 5 variables to set the width, height, background color, and text style of the countup area
var countupwidth='95%'
var countupheight='20px' //applicable only in NS4
var countupbgcolor='alt1'
var opentags='<span>'
var closetags='</span>'
//////////DO NOT EDIT PASS THIS LINE//////////////////
var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")
var crosscount=''
function start_countup(){
if (document.layers)
document.countupnsmain.visibility="show"
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount=document.getElementById&&!document.all?document.getElementById("countupie") : countupie
countup()
}
if (document.all||document.getElementById)
document.write('<span id="countupie" style="width:'+countupwidth+'; background-color:'+countupbgcolor+'"></span>')
window.onload=start_countup
function countup(){
var today=new Date()
var todayy=today.getYear()
if (todayy < 1000)
todayy+=1900
var todaym=today.getMonth()
var todayd=today.getDate()
var todayh=today.getHours()
var todaymin=today.getMinutes()
var todaysec=today.getSeconds()
var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec
paststring=montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr
dd=Date.parse(todaystring)-Date.parse(paststring)
dyear=Math.floor(dd/(365*60*60*1000*24)*1)
dmonth=Math.floor((dd%(365*60*60*1000*24))/(30*60*60*1000*24)*1)
dweek=Math.floor(((dd%(365*60*60*1000*24))%(30*60*60*1000*24))/(7*60*60*1000*24)*1)
dday=Math.floor((dd%(365*60*60*1000*24))%(30*60*60*1000*24)%(7*60*60*1000*24)/(60*60*1000*24)*1)
dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1)
dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1)
dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1)
if (document.layers){
document.countupnsmain.document.countupnssub.document.write(opentags+dday+ " روز, "+dhour+" ساعت, "+dmin+" دقیقه و "+dsec+" saniyedir sizlerleyiz... "+displaymessage+closetags)
document.countupnsmain.document.countupnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+dyear+ " سال، "+dmonth+" ماه، "+dweek+" هفته، "+dday+" روز، "+dhour+" ساعت، "+dmin+" دقیقه و "+dsec+" ثانیه "+displaymessage+closetags
setTimeout("countup()",1000)
}
</script><span id="countupie" style="width:95%; background-color:alt1"><span style="color: #FF0000;"></span></span>
<ilayer id="countupnsmain" width="&amp;{countupwidth};" height="&amp;{countupheight};" bgcolor="&amp;{countupbgcolor};" visibility="hide"><layer id="countupnssub" width="&amp;{countupwidth};" height="&amp;{countupheight};" left="0" top="0"></layer></ilayer></div>
</strong>
        </span>
    </td>
</tr>
</div>
ادیت شده توسط : KoG
موفق باشید تصویر: images/smilies/heart.gif


تصویر: http://toolsdl.com/banner2.gif
 
پاسخ
به آموزش‌های ۱.۸ منتقل شد.


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آموزش استفاده از Font Awesome برای نماد‌های انجمن Tofighi 2 1,125 ۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۰۱:۱۸ ق.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  نمایش تعداد ارسالات در زیر انجمن ها _Arman 6 1,860 ۰۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۲۲ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  آموزش افزودن دنبال کردن انجمن در شبکه های اجتماعی farsi200 1 1,267 ۰۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۱۴ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  آموزش ایجاد امکانات برای انجمن ها Tofighi 8 12,280 ۰۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۱۳ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  تغییر رنگ انجمن Amir-Me 0 493 ۰۱ تير ۱۳۹۴، ۰۳:۰۱ ب.ظ
آخرین ارسال: Amir-Me
  آموزش ستونی کردن انجمن‌ها Tofighi 0 738 ۲۸ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۴۷ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir