مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامصفحه‌ها (6):
امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
پلاگین چت روم همگانی

پلاگین چت روم همگانی
(۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۰۱:۵۴ ب.ظ)Tofighi نوشته:  
(۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۴۵ ب.ظ)mgt1234 نوشته:  
(۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۱۲ ق.ظ)behnam نوشته:  فایل کانفینگ رو دوباره آپ کن!×انجام دادم ولی همچنان مشکل پابرجاستExclamation


 


عکس خطا رو قرار بدید.
توی صفحه اول همین تاپیک یکی دیگه از کاربرا هم همین مشکلو داشته و عکس هم قرار داده ولی جوابی داده نشده!
اینم عکس :
http://my-bb.ir/attachment.php?aid=2063
یبارم فایل Tools.php رو از نو اپ کن !×


بــی تو تنهــــــام
(۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۰۲:۱۴ ب.ظ)behnam نوشته:  یبارم فایل Tools.php رو از نو اپ کن !×اینکارم قبل از اینکه شما بگی انجام دادم!!!!!!!!!
 
فایلی رو دستکاری نکردین؟؟
چرا من تست میکنم سالمه؟؟


بــی تو تنهــــــام
(۲۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰ ق.ظ)behnam نوشته:  فایلی رو دستکاری نکردین؟؟
چرا من تست میکنم سالمه؟؟نه عزیز فایل رو از همینجا دانلود کردم و به همین صورت هم آپلود کردم
نمیدونم مثل ادیتورمه که اونم از همینجا دان کردم. ولی وقتی فعال میکنم مشکل داره!!
 
احتمالا با یکی از پلاگینات تداخل داره 
پلاگیناتو تک تک فعال کن بعد تست کن


بــی تو تنهــــــام
(۲۰ آبان ۱۳۹۲، ۰۱:۲۳ ب.ظ)behnam نوشته:  احتمالا با یکی از پلاگینات تداخل داره 
پلاگیناتو تک تک فعال کن بعد تست کن


ای بابا ربطی به پلاگینا نداره که آخه!!!
خط 14 و 15 مشکل داره یه کاربر دیگه هم توی صفحه اول همین تاپیک همین مشکلو داشته هیچ جوابی هم نگرفته
خط 14 و 15 باید یه تغییری کنه تا درست بشه اون تغییرو اگه میدونی بگو!!!

 
(۲۰ آبان ۱۳۹۲، ۰۱:۴۲ ب.ظ)mgt1234 نوشته:  
(۲۰ آبان ۱۳۹۲، ۰۱:۲۳ ب.ظ)behnam نوشته:  احتمالا با یکی از پلاگینات تداخل داره 
پلاگیناتو تک تک فعال کن بعد تست کن
ای بابا ربطی به پلاگینا نداره که آخه!!!
خط 14 و 15 مشکل داره یه کاربر دیگه هم توی صفحه اول همین تاپیک همین مشکلو داشته هیچ جوابی هم نگرفته
خط 14 و 15 باید یه تغییری کنه تا درست بشه اون تغییرو اگه میدونی بگو!!! 

دیر اومدی زودم میخای بری 
اینو با tools.php  عوض کن
کد:
<?php
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE & ~8192);

require_once("config.php");

if ($_REQUEST['do'] == 'logout')
{
setcookie("password", "", time()-3600);
header("Location: ?do=home");
}

if ($_POST['submit_login'])
{
setcookie("password", $_POST['pass']);
header("Location: ?do=home");
}

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
body
{
background: #E1E1E2;
color: #000000;
font: 10pt Tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
margin: 10px 10px 10px 10px;
padding: 0px;
}
</style>
<title>Chatbox Tools - htclub</title>
</head>

<?php
if ($_COOKIE["password"] != $config['password_tools'])
{
if (isset($_COOKIE["password"]) AND $_COOKIE["password"] != $config['password_tools'])
{
echo '<center><font color="red"><b>Sai password</b></font></center>';
}
echo '<body><form action="" method="post"><center>Password: <input type="password" name="pass"><input type="submit" name="submit_login" value="Login"></center></form></body></html>';
exit;
}
?>

<body>
<div align="center">
<div style="width: 868px;" align="left">
<br /><br />

<div align="center"><b>
<a href="?do=home">خانه</a> | <a href="?do=showsmilies">همه ی شکلک ها</a> | <a href="?do=formadd">افزودن شکلک ها</a> | <a href="?do=banmanage">اخراج کردن کاربر</a> | <a href="?do=notice">یادداشت</a> | <a href="?do=badword">خود القاء</a></b>
</div>
<div align="center">
<b><a href="?do=editsmfile">ویرایش فایل شکلک ها</a></b> | <b><a href="?do=logout">خروج</a></b>
<br /><br /><br />
</div>
<?php

########### MANAGE ###############
require_once("functions.php");

if (empty($_REQUEST['do'])) $_REQUEST['do'] = 'home';

if ($_REQUEST['do'] == 'home')
{
echo "<center>";
echo "<br /><br />";
echo "<b>Custom Chatbox with addon - htclub</b><br /></center>";
}

########## SMILIES ############
if ($_REQUEST['do'] == 'showsmilies')
{
echo '<form name="cfc_smilief" action="?do=savesmilie" method="post">';
echo '<table width="100%" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" class="tborder">';
$smliesfile = file($fcbfile['smilie']);
$count = 0;
$i = 0;
foreach ($smliesfile as $smilies)
{
$bit = explode(" => ", $smilies);
if (sizeof($bit) == 2)
{
$i++;
$alt = 1;
if ($i % 2 == 0) $alt = 2;
echo "<tr><td class='alt$alt' nowrap='nowrap'><input class='bginput' name='smcode[]' type='text' size='20' value='$bit[0]'> <input class='bginput' onkeyup='update($count);' type='text' name='smpath[]' id='path$count' size='100' value='$bit[1]'></td><td class='alt$alt'><span id='img$count'><img src='$bit[1]'><span></td></tr>";
$count++;
}
}
echo '</table>';
echo '<div style="margin: 6px;" align="center"><input type="submit" value="Save" name="submit" class="button"></div>';
echo '</form>';
}
if ($_REQUEST['do'] == 'savesmilie')
{
extract($_POST);
if ($submit)
{
$sizelist = sizeof($smcode);
$handle = fopen($fcbfile['smilie'],"w");
for ($i = 0; $i<$sizelist; $i++)
{
if ($smcode[$i])
{
if ($config['strip_slash']) $smcode[$i] = stripslashes($smcode[$i]);
$data = "$smcode[$i] => $smpath[$i]\n";
fwrite($handle, $data);
}
}
bulid_smilies();
echo "Update Successfully";
fclose($handle);
}
echo '<script language="javascript">';
echo 'location = "?do=showsmilies"';
echo '</script>';
}
if ($_REQUEST['do'] == 'formadd')
{
echo '<table width="100%" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" class="tborder"><tr><td class="alt2">';
echo '<form name="smilieaddpath" action="?do=getsmiliepath" method="post">';
echo '<div>پوشه حاوی شکلک ها</div>';
echo '<input class="bginput" type="text" size="50" value="path/to/smilies" name="path">';
echo '<div style="margin: 6px;"><input class="button" type="submit" value="Get smilies" name="submit"></div>';
echo '</form>';
echo "</td></tr><tr><td class='alt1'>";
echo "آیکون خرده فروشی بیشتر";
echo '<form name="smilieaddeach" action="?do=addsmilie" method="post">';
for ($i = 0; $i<20; $i++)
{
echo "<div><input name='smcode[]' type='text' class='bginput' size='5' value=''> <input onkeyup='update($i);' type='text' class='bginput' name='smpath[]' id='path$i' size='100' value=''> <span id='img$i'><span></div>\n";
}
echo '<div style="margin: 6px;"><input class="button" type="submit" value="Add" name="submit"></div>';
echo '</form></td></tr></table>';
}
if ($_REQUEST['do'] == 'addsmilie')
{
extract($_POST);
if ($submit)
{
$sizelist = sizeof($smcode);
$handle = fopen($fcbfile['smilie'],"a");
for ($i = 0; $i<$sizelist; $i++)
{
if ($smcode[$i] && $smpath[$i])
{
if ($config['strip_slash']) $smcode[$i] = stripslashes($smcode[$i]);
$data = "$smcode[$i] => $smpath[$i]\n";
fwrite($handle, $data);
}
}
echo "Add Successfully";
fclose($handle);
bulid_smilies();
}

echo '<script language="javascript">';
echo 'location = "?do=showsmilies"';
echo '</script>';
}
if ($_REQUEST['do'] == 'getsmiliepath')
{
extract($_POST);
if ($submit)
{
$i = 0;
echo '<form name="smilieaddeach" action="?do=addsmilie" method="post">';
echo '<table width="100%" cellpadding="3" cellspacing="1" border="0" class="tborder">';
if ($handle = opendir($path))
{
while (false !== ($file = readdir($handle)))
{
$i++;
$alt = 1;
if ($i % 2 == 0) $alt = 2;
$filetype = strtoupper(substr($file, -3));
$filename = substr($file, 0, -4);
if ($filetype == 'JPG' OR $filetype == 'GIF' OR $filetype == 'BMP' OR $filetype == 'PNG')
{
echo "<input type='hidden' name='smpath[]' value='http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['PHP_SELF'])."/$path/$file'>";
echo "<tr><td class='alt$alt' nowrap='nowrap'><input name='smcode[]' type='text' class='bginput' size='20' value=':$filename:'> <input disabled='disabled' type='text' size='100' value='http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['PHP_SELF'])."/$path/$file'></td><td class='alt$alt'><img src='$path/$file'></td></tr>";
}
}
closedir($handle);
}
echo '</table>';
echo '<div style="margin: 6px;" align="center"><input type="submit" value="Add" name="submit" class="button"></div>';
echo '</form>';
}
}

if ($_REQUEST['do'] == 'editsmfile')
{
echo '<table width="100%" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" class="tborder"><tr><td class="alt1">';
echo '<form name="cfc_smfile" action="?do=savesmfile" method="post">';
echo '<textarea rows="20" cols="100" name="smcontent" class="bginput">'.file_get_contents($fcbfile['smilie']).'</textarea>';
echo '<div style="margin: 6px;" align="center"><input type="submit" value="Save" name="submit" class="button"></div>';
echo '</form></td></tr></table>';
}
if ($_REQUEST['do'] == 'savesmfile')
{
extract($_POST);
if ($submit)
{
$handle = fopen($fcbfile['smilie'],"w");
if ($config['strip_slash']) $smcontent = stripslashes($smcontent);
fwrite($handle, $smcontent);
echo "Update Successfully";
fclose($handle);
bulid_smilies();
}
echo '<script language="javascript">';
echo 'location = "?do=editsmfile"';
echo '</script>';
}

########## BANNED USER ##############
if ($_REQUEST['do'] == 'banmanage')
{
echo '<table width="100%" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" class="tborder"><tr><td class="alt1">';
echo '<form name="cfc_banuser" action="?do=saveban" method="post">';
echo "<div>User ID | Ghi chú (username, lý do....v.v)</div>";
$banneds = unserialize(file_get_contents($fcbfile['ds_banned']));
if ($banneds)
foreach ($banneds as $key => $message)
{
echo "<div><input name='userid[]' type='text' class='bginput' size='5' value='$key'> <input type='text' class='bginput' name='message[]' size='100' value='$message'></div>\n";
}
for ($i = 1; $i <=5; $i++)
{
echo "<div><input name='userid[]' type='text' class='bginput' size='5' value=''> <input type='text' class='bginput' name='message[]' size='100' value=''></div>\n";
}
echo '<div style="margin: 6px;" align="center"><input type="submit" class="button" value="Save" name="submit"></div>';
echo '</form>';
echo '</td></tr></table>';
}
if ($_REQUEST['do'] == 'saveban')
{
extract($_POST);
if ($submit)
{
$sizelist = sizeof($userid);
$handle = fopen($fcbfile['ds_banned'],"w");
for ($i = 0; $i<$sizelist; $i++)
{
if ($userid[$i])
{
if ($config['strip_slash']) $message[$i] = stripslashes($message[$i]);
$banneds[$userid[$i]] = $message[$i];
}
}
fwrite($handle, serialize($banneds));
fclose($handle);
echo "Update Successfully";
}
echo '<script language="javascript">';
echo 'location = "?do=banmanage"';
echo '</script>';
}

######## NOTICE ###########
if ($_REQUEST['do'] == 'notice')
{
echo '<table width="100%" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" class="tborder"><tr><td class="alt1">';
echo '<div>ویرایش پیام</div><form name="cfc_notice" action="?do=savenotice" method="post">';
echo '<textarea rows="10" cols="100" name="noticemess" class="bginput">'.file_get_contents($fcbfile['notice']).'</textarea>';
echo '<div style="margin: 6px;" align="center"><input type="submit" value="Save" class="button" name="submit"></div>';
echo '</form></td></tr></table>';
}
if ($_REQUEST['do'] == 'savenotice')
{
extract($_POST);
if ($submit)
{
$handle = fopen($fcbfile['notice'],"w");
if ($config['strip_slash']) $noticemess = stripslashes($noticemess);
fwrite($handle, $noticemess);
fclose($handle);
$smilies = unserialize(file_get_contents($fcbfile['ds_smilie']));
build_notice();
echo "Update Successfully";
}
echo '<script language="javascript">';
echo 'location = "?do=notice"';
echo '</script>';
}

######## BAD WORD ###########
if ($_REQUEST['do'] == 'badword')
{
echo '<table width="100%" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" class="tborder"><tr><td class="alt1">';
echo "آیکون خرده فروشی بیشتر...";
echo '<form name="cfc_badword" action="?do=savebadword" method="post">';
echo '<textarea rows="10" cols="100" name="badword" class="bginput">'.file_get_contents($fcbfile['badword']).'</textarea>';
echo '<div style="margin: 6px;" align="center"><input type="submit" value="Save" name="submit" class="button"></div>';
echo '</form></td></tr></table>';
}
if ($_REQUEST['do'] == 'savebadword')
{
extract($_POST);
if ($submit)
{
$handle = fopen($fcbfile['badword'],"w");
if ($config['strip_slash']) $badword = stripslashes($badword);
fwrite($handle, $badword);
echo "Update Successfully";
fclose($handle);
}
echo '<script language="javascript">';
echo 'location = "?do=badword"';
echo '</script>';
}

?>


<script language="javascript">
function update(order)
{
newlink = document.getElementById('path'+order).value;
document.getElementById('img'+order).innerHTML = "<img src="+newlink+">";
}
</script>

</div>
</div>
</body>
</html>
 

 


بــی تو تنهــــــام
پلاگین بروزرسانی شد.
لطفا اگه مشکلی دارید نسخه جدید رو دانلود کنید.


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://www.cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
(۲۰ آبان ۱۳۹۲، ۰۱:۴۲ ب.ظ)mgt1234 نوشته:  
(۲۰ آبان ۱۳۹۲، ۰۱:۲۳ ب.ظ)behnam نوشته:  احتمالا با یکی از پلاگینات تداخل داره 
پلاگیناتو تک تک فعال کن بعد تست کن


ای بابا ربطی به پلاگینا نداره که آخه!!!
خط 14 و 15 مشکل داره یه کاربر دیگه هم توی صفحه اول همین تاپیک همین مشکلو داشته هیچ جوابی هم نگرفته
خط 14 و 15 باید یه تغییری کنه تا درست بشه اون تغییرو اگه میدونی بگو!!!

 

لطفا برای اینکه پشتیبانی بشید از فارسی ساز این مرجع استفاده کنید.


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://www.cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
صفحه‌ها (6):


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  پلاگین آمار پیشرفته ProStats Tofighi 101 19,216 ۲۰ مهر ۱۳۹۴، ۰۳:۴۴ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  پلاگین آیکن های انجمن | ForumsIcon ALI 23 5,498 ۱۸ خرداد ۱۳۹۴، ۰۴:۰۸ ب.ظ
آخرین ارسال: mx13
  پلاگین آمار پیشرفته Tofighi 142 18,170 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۵۴ ق.ظ
آخرین ارسال: alireza
  پلاگین نمایش گروه های کاربری Tofighi 17 4,927 ۱۳ دى ۱۳۹۳، ۰۹:۰۲ ب.ظ
آخرین ارسال: ERFAN-DESIGN
  پلاگین اخبار و اعلانات انجمن Tofighi 12 3,191 ۲۹ آذر ۱۳۹۳، ۰۹:۴۶ ق.ظ
آخرین ارسال: alireza
  پلاگین نمایش اواتار اخرین ارسال کننده behnam 23 4,191 ۰۶ آبان ۱۳۹۳، ۰۹:۱۶ ق.ظ
آخرین ارسال: alireza_k
  پلاگین اخرین موضوعات متحرک به سبک My-BB.Ir Tofighi 67 13,718 ۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۵۳ ق.ظ
آخرین ارسال: yaseer
Heart پلاگین سخن هفته ورژن 1.0 hamidkag 19 4,012 ۲۹ مرداد ۱۳۹۳، ۰۹:۴۸ ب.ظ
آخرین ارسال: mohammadhero
  پلاگین ساید باکس (سایدبار) soltaneghalbha 12 2,002 ۰۵ خرداد ۱۳۹۳، ۰۷:۰۹ ق.ظ
آخرین ارسال: arman
  پلاگین سبک نام کاربری Tofighi 26 5,386 ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۰۵:۴۵ ب.ظ
آخرین ارسال: garichi

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir