مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامامتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
مشکل 2 سپاس زدن

[حل‌شده] مشکل 2 سپاس زدن
سلام 
قالبم رو تغییر دادم ولی هر موقع کاربران سپاس میزنن 2 سپاس ثبت میشه و نمایش میده
آیا مشکل از قالبه یا پلاگین؟
چاره چیه ؟

لطفا راهنمایی کنید
 تشکر


انجمن تخصصی سرزمین موبایل
http://forum.sarzaminmobile.com
پاسخ
sohrab_mj میگه:
سلام احتمال زیاد یه متغیر دیگه هم به postbit
postbit_classic اضافه شده یکیشو حذف کنید
پاسخ
yasinbahremola میگه:
نمیفهمم چی میگی 

این کد postbit_classic  هست

ی
کد پی‌اچ‌پی:
{$ignore_bit}
<
a name="pid{$post['pid']}id="pid{$post['pid']}"></a>
<
div class="post classic {$unapproved_shade}style="{$post_visibility}id="post_{$post['pid']}">
<
div class="post_author scaleimages">
{
$post['useravatar']}
<
div class="author_information">
<
strong><span class="largetext">{$post['profilelink']}</span></strong> {$post['onlinestatus']}<br />
<
span class="smalltext">
{
$post['usertitle']}<br />
{
$post['userstars']}
{
$post['groupimage']}
</
span>
</
div>
<
div class="author_statistics">
{
$post['user_details']}
</
div>
</
div>
<
div class="post_content">
<
div class="post_head">
{
$post['posturl']}
{
$post['icon']}
<
span class="post_date">{$post['postdate']} <span class="post_edit" id="edited_by_{$post['pid']}">{$post['editedmsg']}</span></span>
{
$post['subject_extra']}
</
div>
<
div class="post_body scaleimages" id="pid_{$post['pid']}">
{
$post['message']}
</
div>
{
$post['attachments']}
{
$post['signature']}
<
div class="post_meta" id="post_meta_{$post['pid']}">
{
$post['iplogged']}
</
div>
</
div>
<
div class="post_controls">
<
div class="postbit_buttons author_buttons float_right">
{
$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}
</
div>
<
div class="postbit_buttons post_management_buttons float_left">
{
$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quickrestore']}{$post['button_quote']}{$post['thanks']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_purgespammer']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}
}</
div>{$post['thxdsp_outline']}
</
div>
</
div


و اینم postbit
کد پی‌اچ‌پی:
<div class="postbit"><dd>{$lang->postbit_posts} </dd><dt>{$post['postnum']}</dt></div>
<
div class="postbit"><dd>{$lang->postbit_joined}</dd><dt> {$post['userregdate']} </dt></div>
{
$post['replink']}
{
$post['warninglevel']} 


انجمن تخصصی سرزمین موبایل
http://forum.sarzaminmobile.com
پاسخ
mp100 میگه:
منظور از 2 بار اینه که لیست تشکر کنندگان دوبار زده میشه ؟
از کدوم پلاگین استفاده میکنید ؟
پاسخ
yasinbahremola میگه:
تصویر: http://upload.sarzaminmobile.com/images/40360093214616357278.jpg


تصویر: http://upload.sarzaminmobile.com/images/24180962847113895334.jpg


انجمن تخصصی سرزمین موبایل
http://forum.sarzaminmobile.com
پاسخ
mp100 میگه:
با قالب پیشفرض هم تست کنید اگر مشکل داشت پلاگین رو فعال و غیر فعال کنید ببنید درست میشه
پاسخ
yasinbahremola میگه:
قالب پیشفرض مشکلی نداشت


انجمن تخصصی سرزمین موبایل
http://forum.sarzaminmobile.com
پاسخ
ali5866 میگه:
قسمت 

headerinclude

ببین اگه چیزش دو تا هست یکو حذف کن برای من از این بود مشکلش 
کد:
<script type="text/javascript" src="jscripts/thx.js"></script>


خدایــــــا هیچکس رو محتاج دیگری نکن
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
پاسخ
yasinbahremola میگه:
اینم از headerinclude 
چنتا چیز مثه هم داره ولی نمیدونم چی رو حذف کنم 
لطفا بزرگی کنید و ویرایش کنید

کد پی‌اچ‌پی:
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="{$lang->latest_threads} (RSS 2.0)" href="{$mybb->settings['bburl']}/syndication.php" />
<
link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{$lang->latest_threads} (Atom 1.0)" href="{$mybb->settings['bburl']}/syndication.php?type=atom1.0" />
<
meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset={$charset}/>
<
meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
<
script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/jquery.js?ver=1800"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/jquery.plugins.min.js?ver=1800"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/general.js?ver=1800"></script>
<script type="text/javascript">
if (typeof jQuery == 'undefined')
{
document.write(unescape("%3Cscript src='images/majestic/js/j.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
}
</script>
<script type="text/javascript" src="images/majestic/js/maj.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="images/majestic/js/classie.js"></script>
<script type="text/javascript" src="images/majestic/js/tipsy.js"></script>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="cache/themes/global/thanks/thx.css" />
<script type="text/javascript" src="jscripts/thx.js"></script>
{$stylesheets}{$highslide_script}{$myprofile_headerinclude}
<script type="text/javascript">
<!--
lang.unknown_error = "{$lang->unknown_error}";

lang.select2_match = "{$lang->select2_match}";
lang.select2_matches = "{$lang->select2_matches}";
lang.select2_nomatches = "{$lang->select2_nomatches}";
lang.select2_inputtooshort_single = "{$lang->select2_inputtooshort_single}";
lang.select2_inputtooshort_plural = "{$lang->select2_inputtooshort_plural}";
lang.select2_inputtoolong_single = "{$lang->select2_inputtoolong_single}";
lang.select2_inputtoolong_plural = "{$lang->select2_inputtoolong_plural}";
lang.select2_selectiontoobig_single = "{$lang->select2_selectiontoobig_single}";
lang.select2_selectiontoobig_plural = "{$lang->select2_selectiontoobig_plural}";
lang.select2_loadmore = "{$lang->select2_loadmore}";
lang.select2_searching = "{$lang->select2_searching}";

var cookieDomain = "{$mybb->settings['cookiedomain']}";
var cookiePath = "{$mybb->settings['cookiepath']}";
var cookiePrefix = "{$mybb->settings['cookieprefix']}";
var deleteevent_confirm = "{$lang->deleteevent_confirm}";
var removeattach_confirm = "{$lang->removeattach_confirm}";
var loading_text = '{$lang->ajax_loading}';
var saving_changes = '{$lang->saving_changes}';
var use_xmlhttprequest = "{$mybb->settings['use_xmlhttprequest']}";
var my_post_key = "{$mybb->post_code}";
var rootpath = "{$mybb->settings['bburl']}";
var imagepath = "{$theme['imgdir']}";
var yes_confirm = "{$lang->yes}";
var no_confirm = "{$lang->no}";
var MyBBEditor = null;
var spinner_image = "{$theme['imgdir']}/spinner.gif";
var spinner = "<img src='" + spinner_image +"' alt='' />";
// -->
</script>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="cache/themes/global/thanks/thx.css" />
<script type="text/javascript" src="jscripts/thx.js"></script>
{$stylesheets}{$highslide_script}{$myprofile_headerinclude}
<link rel="stylesheet" href="{$mybb->settings['bburl']}/images/majestic/fonts/fa.css">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="" title="red">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="{$mybb->settings['bburl']}/images/majestic/patterns/green.css" title="green">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="{$mybb->settings['bburl']}/images/majestic/patterns/blue.css" title="blue">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="{$mybb->settings['bburl']}/images/majestic/patterns/yellow.css" title="yellow">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="{$mybb->settings['bburl']}/images/majestic/patterns/orange.css" title="orange">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="{$mybb->settings['bburl']}/images/majestic/patterns/navy.css" title="navy">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="{$mybb->settings['bburl']}/images/majestic/patterns/purple.css" title="purple">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="{$mybb->settings['bburl']}/images/majestic/patterns/teal.css" title="teal">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="{$mybb->settings['bburl']}/images/majestic/patterns/brown.css" title="brown">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="{$mybb->settings['bburl']}/images/majestic/patterns/grey.css" title="grey">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="{$mybb->settings['bburl']}/images/majestic/patterns/pink.css" title="pink">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="{$mybb->settings['bburl']}/images/majestic/patterns/cement.css" title="cement"> 


انجمن تخصصی سرزمین موبایل
http://forum.sarzaminmobile.com
پاسخ
ali5866 میگه:
من نبودم اگه هنوز مشکلت حل نشده کد زیر رو بذار قبلیا رو حذف کن  Big Grin


کد:
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="{$lang->latest_threads} (RSS 2.0)" href="{$mybb->settings['bburl']}/syndication.php" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{$lang->latest_threads} (Atom 1.0)" href="{$mybb->settings['bburl']}/syndication.php?type=atom1.0" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset={$charset}" />
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
<script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/jquery.js?ver=1800"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/jquery.plugins.min.js?ver=1800"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->asset_url}/jscripts/general.js?ver=1800"></script>
<script type="text/javascript">
if (typeof jQuery == 'undefined')
{
document.write(unescape("%3Cscript src='images/majestic/js/j.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
}
</script>
<script type="text/javascript" src="images/majestic/js/maj.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="images/majestic/js/classie.js"></script>
<script type="text/javascript" src="images/majestic/js/tipsy.js"></script>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="cache/themes/global/thanks/thx.css" />
<script type="text/javascript" src="jscripts/thx.js"></script>
{$stylesheets}{$highslide_script}{$myprofile_headerinclude}
<script type="text/javascript">
<!--
lang.unknown_error = "{$lang->unknown_error}";

lang.select2_match = "{$lang->select2_match}";
lang.select2_matches = "{$lang->select2_matches}";
lang.select2_nomatches = "{$lang->select2_nomatches}";
lang.select2_inputtooshort_single = "{$lang->select2_inputtooshort_single}";
lang.select2_inputtooshort_plural = "{$lang->select2_inputtooshort_plural}";
lang.select2_inputtoolong_single = "{$lang->select2_inputtoolong_single}";
lang.select2_inputtoolong_plural = "{$lang->select2_inputtoolong_plural}";
lang.select2_selectiontoobig_single = "{$lang->select2_selectiontoobig_single}";
lang.select2_selectiontoobig_plural = "{$lang->select2_selectiontoobig_plural}";
lang.select2_loadmore = "{$lang->select2_loadmore}";
lang.select2_searching = "{$lang->select2_searching}";

var cookieDomain = "{$mybb->settings['cookiedomain']}";
var cookiePath = "{$mybb->settings['cookiepath']}";
var cookiePrefix = "{$mybb->settings['cookieprefix']}";
var deleteevent_confirm = "{$lang->deleteevent_confirm}";
var removeattach_confirm = "{$lang->removeattach_confirm}";
var loading_text = '{$lang->ajax_loading}';
var saving_changes = '{$lang->saving_changes}';
var use_xmlhttprequest = "{$mybb->settings['use_xmlhttprequest']}";
var my_post_key = "{$mybb->post_code}";
var rootpath = "{$mybb->settings['bburl']}";
var imagepath = "{$theme['imgdir']}";
var yes_confirm = "{$lang->yes}";
var no_confirm = "{$lang->no}";
var MyBBEditor = null;
var spinner_image = "{$theme['imgdir']}/spinner.gif";
var spinner = "<img src='" + spinner_image +"' alt='' />";
// -->
</script>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="cache/themes/global/thanks/thx.css" />
{$stylesheets}{$highslide_script}{$myprofile_headerinclude}
<link rel="stylesheet" href="{$mybb->settings['bburl']}/images/majestic/fonts/fa.css">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="" title="red">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="{$mybb->settings['bburl']}/images/majestic/patterns/green.css" title="green">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="{$mybb->settings['bburl']}/images/majestic/patterns/blue.css" title="blue">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="{$mybb->settings['bburl']}/images/majestic/patterns/yellow.css" title="yellow">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="{$mybb->settings['bburl']}/images/majestic/patterns/orange.css" title="orange">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="{$mybb->settings['bburl']}/images/majestic/patterns/navy.css" title="navy">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="{$mybb->settings['bburl']}/images/majestic/patterns/purple.css" title="purple">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="{$mybb->settings['bburl']}/images/majestic/patterns/teal.css" title="teal">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="{$mybb->settings['bburl']}/images/majestic/patterns/brown.css" title="brown">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="{$mybb->settings['bburl']}/images/majestic/patterns/grey.css" title="grey">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="{$mybb->settings['bburl']}/images/majestic/patterns/pink.css" title="pink">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="{$mybb->settings['bburl']}/images/majestic/patterns/cement.css" title="cement">


خدایــــــا هیچکس رو محتاج دیگری نکن
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  حل‌شده مشکل نمایش ادیتور 3per 3 372 ۱۳ تير ۱۳۹۵، ۱۲:۳۸ ق.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  پاسخ داده شده مشکل پلاگین تشکر sarmadi 10 617 ۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۰۹:۰۷ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  پاسخ داده شده مشکل افت سرعت و راه حل برای افزایش sarmadi 1 452 ۲۲ فروردین ۱۳۹۵، ۰۸:۱۰ ب.ظ
آخرین ارسال: mp100
  در انتظار پاسخ بروزرسانی پلاگین پنهان سازی محتوا قبل سپاس mp100 0 411 ۰۶ دى ۱۳۹۴، ۰۶:۵۶ ب.ظ
آخرین ارسال: mp100
  حل‌شده مشکل در نمایش عکس در پست yasinbahremola 4 458 ۲۰ آبان ۱۳۹۴، ۰۷:۲۴ ب.ظ
آخرین ارسال: yasinbahremola
  حل‌شده مشکل در انتقال مای بی بی AliFatehi 6 672 ۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۷:۱۴ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  حل‌شده مشکل بهم ریختن قالب Mybb rasolahwazi 1 641 ۲۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۱۴ ق.ظ
آخرین ارسال: soltaneghalbha

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir