مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامامتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
مشکل کوکی انجمن

مشکل کوکی انجمن
سلام دوستان
بریم سر اصل مطلب
من دیروز ویندوزمو عوض کردم
و به جاش ویندوز 7 64 بیت نصبیدم
حالا وقتی وارد پنل میشدم ,دوباره برمیگشتم صفحه لوگین
بعد از پرسش پاسخ تو  پیکر بندی این گزینه رو تغییر دادم

کد:
Cookie Path: /forum/
حالا مشکل قوز بالا قوز شد
الان تو خود انجمن تاپیک ها رو نمیاره
لینک ها از کار افتاده
رفتم تو پوشه INC/SITTING رو تغییر دادم بازم مشکل حل نشد
دوستان
اساتید محترم فقط یکم عجله ای مشکل بنده رو حل کنند
ممنون

تصویر: http://up.vbiran.ir/uploads/5525140282867117654_ROHE.png
hamidkag میگه:
انجمنتون در پوشه forum نصب شده؟
اگر خیر تنظیم بالا رو بجای:
کد:
cookie path: /forum/
قرار بدین :
کد:
cookie path: /
با تشکرتصویر: images/smilies/heart.gif


Hamed میگه:
داش اون مشکل حل شد
دمت گرم
مشکل دومم اینه
وقتی یک ‍‍پوسته رو ویرایش می کنم و تغییرات که روی  پوسته میدم و ذخیره می  کنم ولی بعد از چند لحظه به حالت قبل بر می گرده
نکته : من ویندوزمو عوض کردم مشکل از اون نباشه؟

تصویر: http://up.vbiran.ir/uploads/5525140282867117654_ROHE.png
hamidkag میگه:
نه دلیلش رو میدونم
برو تو فای .htaccess و کد شاتل فضایی رو پاک کن و کد اصلاح شده زیر رو قرار بده:

کد:
# BEGIN Browser Caching/Headers
<IfModule mod_mime.c>
AddType text/css .css
AddType application/x-javascript .js
AddType image/svg+xml .svg .svgz
AddType text/plain .txt
AddType text/xsd .xsd
AddType text/xsl .xsl
AddType text/xml .xml
AddType video/asf .asf .asx .wax .wmv .wmx
AddType video/avi .avi
AddType image/bmp .bmp
AddType application/java .class
AddType video/divx .divx
AddType application/msword .doc .docx
AddType application/x-msdownload .exe
AddType image/gif .gif
AddType application/x-gzip .gz .gzip
AddType image/x-icon .ico
AddType image/jpeg .jpg .jpeg .jpe
AddType application/vnd.ms-access .mdb
AddType audio/midi .mid .midi
AddType video/quicktime .mov .qt
AddType audio/mpeg .mp3 .m4a
AddType video/mp4 .mp4 .m4v
AddType video/mpeg .mpeg .mpg .mpe
AddType application/vnd.ms-project .mpp
AddType application/vnd.oasis.opendocument.database .odb
AddType application/vnd.oasis.opendocument.chart .odc
AddType application/vnd.oasis.opendocument.formula .odf
AddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics .odg
AddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
AddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
AddType application/vnd.oasis.opendocument.text .odt
AddType audio/ogg .ogg
AddType application/pdf .pdf
AddType image/png .png
AddType application/vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt .pptx
AddType audio/x-realaudio .ra .ram
AddType application/x-shockwave-flash .swf
AddType application/x-tar .tar
AddType image/tiff .tif .tiff
AddType audio/wav .wav
AddType audio/wma .wma
AddType application/vnd.ms-write .wri
AddType application/vnd.ms-excel .xla .xls .xlsx .xlt .xlw
AddType application/zip .zip
</IfModule>
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType text/css A31536000
ExpiresByType application/x-javascript A31536000
ExpiresByType image/svg+xml A3600
ExpiresByType text/plain A3600
ExpiresByType text/xsd A3600
ExpiresByType text/xsl A3600
ExpiresByType text/xml A3600
ExpiresByType video/asf A31536000
ExpiresByType video/avi A31536000
ExpiresByType image/bmp A31536000
ExpiresByType application/java A31536000
ExpiresByType video/divx A31536000
ExpiresByType application/msword A31536000
ExpiresByType application/x-msdownload A31536000
ExpiresByType image/gif A31536000
ExpiresByType application/x-gzip A31536000
ExpiresByType image/x-icon A31536000
ExpiresByType image/jpeg A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-access A31536000
ExpiresByType audio/midi A31536000
ExpiresByType video/quicktime A31536000
ExpiresByType audio/mpeg A31536000
ExpiresByType video/mp4 A31536000
ExpiresByType video/mpeg A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-project A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet A31536000
ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text A31536000
ExpiresByType audio/ogg A31536000
ExpiresByType application/pdf A31536000
ExpiresByType image/png A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint A31536000
ExpiresByType audio/x-realaudio A31536000
ExpiresByType application/x-shockwave-flash A31536000
ExpiresByType application/x-tar A31536000
ExpiresByType image/tiff A31536000
ExpiresByType audio/wav A31536000
ExpiresByType audio/wma A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-write A31536000
ExpiresByType application/vnd.ms-excel A31536000
ExpiresByType application/zip A31536000
</IfModule>
<IfModule mod_deflate.c>
<IfModule mod_setenvif.c>
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip
BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
BrowserMatch bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
</IfModule>
<IfModule mod_filter.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css application/x-javascript text/html text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon
</IfModule>
</IfModule>
<FilesMatch "\.(css|js|CSS|JS)$">
<IfModule mod_headers.c>
Header set Pragma "public"
Header append Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"
</IfModule>
FileETag MTime Size
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.(rtf|rtx|svg|svgz|xsd|xsl|xml|RTF|RTX|SVG|SVGZ|XSD|XSL|XML)$">
<IfModule mod_headers.c>
Header set Pragma "public"
Header append Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"
</IfModule>
FileETag MTime Size
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.(asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|divx|doc|doc x|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|mdb|mid|midi|mo v|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|odb|odc|odf| odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ra m|swf|tar|tif|tiff|wav|wma|wri|xla|xls|xlsx|xlt|xl w|zip|ASF|ASX|WAX|WMV|WMX|AVI|BMP|DIVX|DOC|D OCX|EXE|GIF|GZ|GZIP|ICO|JPG|JPEG|JPE|MDB|MID|MIDI| MOV|QT|MP3|M4A|MP4|M4V|MPEG|MPG|MPE|MPP|ODB|ODC|OD F|ODG|ODP|ODS|ODT|OGG|PDF|PNG|POT|PPS|PPT|PPTX|RA| RAM|SWF|TAR|TIF|TIFF|WAV|WMA|WRI|XLA|XLS|XLSX|XLT| XLW|ZIP)$">
<IfModule mod_headers.c>
Header set Pragma "public"
Header append Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"
</IfModule>
FileETag MTime Size
</FilesMatch>
# End Browser Caching/Headers
سپس یه دور کلید Ctrl و F5 رو بزن تا کش مرورگرت پاک بشه
کار تمومه و حالا درست شده
کد قبلی شاتل مشکلی که داشت این بود که کلا صفحه رو در مرورگرت ذخیره میکرد و هر تغییری انجام میدادی اعمال نمیکرد
ولی حالا دیگه اصلاحش کردم
با تشکرتصویر: images/smilies/heart.gif


Hamed میگه:
داش کلا شاتلو حذف کردم
کش و کوکی های مرورگر و پاک کردم
حالا انجمن درست شد
وقتی وارد میشم,می نویبسه با موفقیت وارد شدید ولی باز برمیگرده به صفخه ای که مهمان بودم
و در ضمن وقتی وارد کنترل پنل میشم وقتی می خوام برم بر فرض مثال پیرک بندی ,بر میگرده صفحه لوگین و میگه یوزر و پسورد را وارد کنید
دوستان لطفا یک نفر یاچند نفر کمکم کنه تصویر: images/smilies/heart.gif

تصویر: http://up.vbiran.ir/uploads/5525140282867117654_ROHE.png
Tofighi میگه:
مقدار cookie path باید
کد:
/
باشه چون آدرس سایت شما به این صورت هست:
forum.site/


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
Hamed میگه:
علی مشکل من هم اینه اصلا نمی توانم وارد کنترل پنل بشم,حتی یوزر و پسورد رو هم درست میزنم باز هم برمی گردم صفحه لوگین

تصویر: http://up.vbiran.ir/uploads/5525140282867117654_ROHE.png
hamidkag میگه:
دسترسی بده باید بررسی بشه
با تشکرتصویر: images/smilies/heart.gif


Hamed میگه:
دسترسی داده شد
لطفا پیام خصوصی را چک کنید
تصویر: images/smilies/heart.gif

تصویر: http://up.vbiran.ir/uploads/5525140282867117654_ROHE.png
webmaster404 میگه:
این همه بحث کدین ولی هیچ کدوم یه پاسخ کامل رو ندادین.
آخرش خودم تونستم با آزمون خطا مشکلم رو حل کنم.
باز از همه ممنون. مشملک حل شد.
موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل پاسخ سریع ( هیچ پیامی وارد نشده ) Friga 15 3,936 ۲۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۸:۳۱ ب.ظ
آخرین ارسال: amin_120
  مشکل در انجمنم لطفا راهنمایی کنید rasolahwazi 0 523 ۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۵۳ ق.ظ
آخرین ارسال: rasolahwazi
  .چگونه یک انجمن بسازم؟؟ alireza_80 4 1,977 ۱۴ مرداد ۱۳۹۴، ۰۲:۵۹ ب.ظ
آخرین ارسال: soltaneghalbha
  مشکل در پلاگین حالت من behnam 9 2,386 ۲۷ تير ۱۳۹۴، ۰۱:۵۵ ب.ظ
آخرین ارسال: behnam
  مشکل کاهش بازدید DADYd 1 584 ۱۵ تير ۱۳۹۴، ۱۱:۱۸ ق.ظ
آخرین ارسال: behnam
  ارور در انجمن نیما 6 1,521 ۰۹ تير ۱۳۹۴، ۰۱:۰۴ ب.ظ
آخرین ارسال: hamidkag
  مشکل خروج و ورود کاربران mahmoodm 7 1,271 ۲۶ خرداد ۱۳۹۴، ۰۸:۰۵ ق.ظ
آخرین ارسال: behnam
  [سوال] مشکل پیام انبوه navids_mh 1 704 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۵۰ ق.ظ
آخرین ارسال: ••CentOS••
  مشکل در قالب sohrab_mj 6 988 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۵۳ ب.ظ
آخرین ارسال: sohrab_mj
  مشکل موضوعات و بهم ریختگی مطلب behnam 16 1,716 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۲۴ ب.ظ
آخرین ارسال: mx13

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir