مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامصفحه‌ها (2):
امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
مشکل کادر در پست بیت

مشکل کادر در پست بیت
Photo 
سلام
چرا اینجوری شده ؟
تصویر: http://forum.sibnama.tk/up/1390040512.jpg


http://fcnama.tk
Heartمرجع تخصصی دانلود فیلم و سریال به زودیTongue
mybb میگه:
کد های postbit_author_user را قرار دهید


smz9999 میگه:
بفرمایید :
کد پی‌اچ‌پی:
<div class="postbit">{$lang->postbit_posts} {$post['postnum']}</div>
<
div class="postbit">{$lang->postbit_joined} {$post['userregdate']}</div>    
<
div class="postbit">{$post['replink']}</div>
<
div class="postbit">{$post['warninglevel']}</div
 


http://fcnama.tk
Heartمرجع تخصصی دانلود فیلم و سریال به زودیTongue
mybb میگه:
Dodgyکد های پستبیت کلاسیک رو قرار بدید؟


smz9999 میگه:
بفرمایید :
کد پی‌اچ‌پی:
{$ignore_bit}
<
table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}cellpadding="{$theme['tablespace']}class="tborder" style="{$post_extra_style} {$post_visibility} margin-top: -2px; fon-size: 12px;"  id="post_{$post['pid']}">
    <
tr>
<
div class="thead" style="height: 36px; line-height: 36px; padding: 0 5px;">{$post['posturl']}<span class="smalltext"><strong>{$post['icon']}{$post['subject']} {$post['subject_extra']}</strong></span></div>
        <
td class="{$altbg}width="15%" valign="top" style="white-space: nowrap; text-align: center;"><a name="pid{$post['pid']}id="pid{$post['pid']}"></a>
           <
div class="postbit"><div class="profilelink"><strong><span class="largetext">{$post['profilelink']}</span></strong></div>
        <
span class="smalltext">
            {
$post['groupimage']}
                        <
div class="float_right">{$post['onlinestatus']}<a href="{$post['profilelink_plain']}"><img src="images/royalfuns-v4/profile.png" /></a></div><br /><br />
                        {
$post['useravatar']}<br />
                        <
div style="margin: 5px 0">{$post['userstars']}</div></div>
            {
$post['user_details']}<div class="postbit">{$post['ougc_awards']}</div>
        </
span>
    </
td>
    <
td class="{$altbg}valign="top">
        <
table width="100%">
            <
tr><td>
            
<
div id="edited_by_{$post['pid']}">{$post['editedmsg']}</div>
<
div id="pid_{$post['pid']}class="post_body">
                {
$post['message']}
            </
div>
            {
$post['attachments']}
            <
br /><br /><br />{$post['signature']}
<
div style="text-align: right; vertical-align: bottom;" id="post_meta_{$post['pid']}">
                {
$post['iplogged']}
            </
div>
        </
td></tr>
    </
table>
</
td>
</
tr>
<
tr>
    <
td class="{$altbg}style="white-space: nowrap; text-align: center; vertical-align: middle;"><span class="smalltext">{$post['postdate']} {$post['posttime']}</span></td>
    <
td class="{$altbg}style="vertical-align: middle;">
        <
table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <
tr valign="bottom">
                <
td align="right" ><span class="smalltext"><div class="postbit_buttons">{$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}</span></td>
                <
td align="left"><div class="postbit_buttons">{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['thanks']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}</td>
            </
tr>
        </
table>
    </
td>
</
tr>{$post['thxdsp_inline']}
</
table>{$post['thxdsp_outline']}
<
div style="background:url(images/royalfuns-v4/style/shadow.png) repeat-x;background-size:100% 30px;height:30px;margin:0;margin-top:0;"> </div
 


http://fcnama.tk
Heartمرجع تخصصی دانلود فیلم و سریال به زودیTongue
mybb میگه:
از این کد استفاده کنید
کد پی‌اچ‌پی:
{$ignore_bit}
<
table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}cellpadding="{$theme['tablespace']}class="tborder" style="{$post_extra_style} {$post_visibility} margin-top: -2px; fon-size: 12px;"  id="post_{$post['pid']}">
    <
tr>
<
div class="thead" style="height: 36px; line-height: 36px; padding: 0 5px;">{$post['posturl']}<span class="smalltext"><strong>{$post['icon']}{$post['subject']} {$post['subject_extra']}</strong></span></div>
        <
td class="{$altbg}width="15%" valign="top" style="white-space: nowrap; text-align: center;"><a name="pid{$post['pid']}id="pid{$post['pid']}"></a>
           <
div class="postbit">
                   <
div class="profilelink">
                       <
strong><span class="largetext">{$post['profilelink']}</span></strong>
                </
div>
                <
span class="smalltext">
                    {
$post['groupimage']}
                
                    <
div class="float_right">{$post['onlinestatus']}<a href="{$post['profilelink_plain']}"><img src="images/royalfuns-v4/profile.png" /></a></div>
                    <
br /><br />
                    {
$post['useravatar']}<br />
                     <
div style="margin: 5px 0">{$post['userstars']}</div>
           </
span> </div>
        <
span class="smalltext">
            {
$post['user_details']}<div class="postbit">{$post['ougc_awards']}</div>
        </
span>
    </
td>
    <
td class="{$altbg}valign="top">
        <
table width="100%">
            <
tr><td>
            
<
div id="edited_by_{$post['pid']}">{$post['editedmsg']}</div>
<
div id="pid_{$post['pid']}class="post_body">
                {
$post['message']}
            </
div>
            {
$post['attachments']}
            <
br /><br /><br />{$post['signature']}
<
div style="text-align: right; vertical-align: bottom;" id="post_meta_{$post['pid']}">
                {
$post['iplogged']}
            </
div>
        </
td></tr>
    </
table>
</
td>
</
tr>
<
tr>
    <
td class="{$altbg}style="white-space: nowrap; text-align: center; vertical-align: middle;"><span class="smalltext">{$post['postdate']} {$post['posttime']}</span></td>
    <
td class="{$altbg}style="vertical-align: middle;">
        <
table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <
tr valign="bottom">
                <
td align="right" ><span class="smalltext"><div class="postbit_buttons">{$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}</span></td>
                <
td align="left"><div class="postbit_buttons">{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['thanks']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}</td>
            </
tr>
        </
table>
    </
td>
</
tr>{$post['thxdsp_inline']}
</
table>{$post['thxdsp_outline']}
<
div style="background:url(images/royalfuns-v4/style/shadow.png) repeat-x;background-size:100% 30px;height:30px;margin:0;margin-top:0;"> </div
 


smz9999 میگه:
ممنون !
ولی با این کد کلا سایت ترکید !Angel (بهم ریخت)


http://fcnama.tk
Heartمرجع تخصصی دانلود فیلم و سریال به زودیTongue
smz9999 میگه:
(۲۹ دى ۱۳۹۲، ۰۲:۴۵ ق.ظ)smz9999 نوشته:  ممنون !
ولی با این کد کلا سایت ترکید !Angel (بهم ریخت)

کدارو دوباره وارد کردم ولی مثله اولشه !
چیکار کنم ؟


http://fcnama.tk
Heartمرجع تخصصی دانلود فیلم و سریال به زودیTongue
mybb میگه:
اول من که تغییرات زیادی اصلا ندادم دوم تو کدهاش کلاس ها و حلقه های کلاس نا منظم هستن من منظمش کرده بودم از این استفاده کنید فقط جای یه div و span عوض شده Huh
کد پی‌اچ‌پی:
{$ignore_bit}
<
table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}cellpadding="{$theme['tablespace']}class="tborder" style="{$post_extra_style} {$post_visibility} margin-top: -2px; fon-size: 12px;"  id="post_{$post['pid']}">
    <
tr>
<
div class="thead" style="height: 36px; line-height: 36px; padding: 0 5px;">{$post['posturl']}<span class="smalltext"><strong>{$post['icon']}{$post['subject']} {$post['subject_extra']}</strong></span></div>
        <
td class="{$altbg}width="15%" valign="top" style="white-space: nowrap; text-align: center;"><a name="pid{$post['pid']}id="pid{$post['pid']}"></a>
           <
div class="postbit">
               <
div class="profilelink"><strong><span class="largetext">{$post['profilelink']}</span></strong></div>
                <
span class="smalltext">
                    {
$post['groupimage']}
                        <
div class="float_right">{$post['onlinestatus']}<a href="{$post['profilelink_plain']}"><img src="images/royalfuns-v4/profile.png" /></a></div>
                        <
br /><br />
                        {
$post['useravatar']}<br />
                        <
div style="margin: 5px 0">{$post['userstars']}</div>
                 </
span>
           </
div>
            {
$post['user_details']}<div class="postbit">{$post['ougc_awards']}</div>
        
    </
td>
    <
td class="{$altbg}valign="top">
        <
table width="100%">
            <
tr><td>
            
<
div id="edited_by_{$post['pid']}">{$post['editedmsg']}</div>
<
div id="pid_{$post['pid']}class="post_body">
                {
$post['message']}
            </
div>
            {
$post['attachments']}
            <
br /><br /><br />{$post['signature']}
<
div style="text-align: right; vertical-align: bottom;" id="post_meta_{$post['pid']}">
                {
$post['iplogged']}
            </
div>
        </
td></tr>
    </
table>
</
td>
</
tr>
<
tr>
    <
td class="{$altbg}style="white-space: nowrap; text-align: center; vertical-align: middle;"><span class="smalltext">{$post['postdate']} {$post['posttime']}</span></td>
    <
td class="{$altbg}style="vertical-align: middle;">
        <
table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <
tr valign="bottom">
                <
td align="right" ><span class="smalltext"><div class="postbit_buttons">{$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}</span></td>
                <
td align="left"><div class="postbit_buttons">{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['thanks']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}</td>
            </
tr>
        </
table>
    </
td>
</
tr>{$post['thxdsp_inline']}
</
table>{$post['thxdsp_outline']}
<
div style="background:url(images/royalfuns-v4/style/shadow.png) repeat-x;background-size:100% 30px;height:30px;margin:0;margin-top:0;"> </div
 


smz9999 میگه:
ببخشی مشکل از خودم بود باید اول توی نت پد میریختم بعدش توی قالب که این کارو نکردم !
ممنون که منظم کردین ولی بازم درست نیست!


http://fcnama.tk
Heartمرجع تخصصی دانلود فیلم و سریال به زودیTongue
صفحه‌ها (2):


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل پاسخ سریع ( هیچ پیامی وارد نشده ) Friga 15 3,941 ۲۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۸:۳۱ ب.ظ
آخرین ارسال: amin_120
  مشکل در انجمنم لطفا راهنمایی کنید rasolahwazi 0 524 ۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۵۳ ق.ظ
آخرین ارسال: rasolahwazi
  مشکل در پلاگین حالت من behnam 9 2,387 ۲۷ تير ۱۳۹۴، ۰۱:۵۵ ب.ظ
آخرین ارسال: behnam
  مشکل کاهش بازدید DADYd 1 584 ۱۵ تير ۱۳۹۴، ۱۱:۱۸ ق.ظ
آخرین ارسال: behnam
  مشکل خروج و ورود کاربران mahmoodm 7 1,272 ۲۶ خرداد ۱۳۹۴، ۰۸:۰۵ ق.ظ
آخرین ارسال: behnam
  [سوال] مشکل پیام انبوه navids_mh 1 704 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۵۰ ق.ظ
آخرین ارسال: ••CentOS••
  مشکل در قالب sohrab_mj 6 989 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۵۳ ب.ظ
آخرین ارسال: sohrab_mj
  مشکل موضوعات و بهم ریختگی مطلب behnam 16 1,716 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۲۴ ب.ظ
آخرین ارسال: mx13
Sad مشکل با سطوح دسترسی در مدیریت raino 2 745 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۳۲ ق.ظ
آخرین ارسال: raino
  مشکل در ثبت نام در انجمن ali5866 7 1,361 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۴:۲۳ ب.ظ
آخرین ارسال: ali5866

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir