مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامصفحه‌ها (2):
امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
مشکل پروفایل تب در قالب

مشکل پروفایل تب در قالب
سلام
من پروفایل تب رو نصب میکنم.مشکلی که وجود داره اینه که تو قالب خودم توی پروقایل تب ها رو نمیاره و بقیه گزینه هاش نیست اما وقتی قالب رو به حالت دیفالت قرار میدم درست میشه و کامل نشون میده
اومدم کد های member_profile قالب خودم رو با قالب دیفالت چک کردم دیدم عین هم هستن..
میشه راهنمایی کنین؟؟
Friga میگه:
کسی راه حلی واسم نداره چطور مشکلش رو درست کنم؟؟؟؟
mohammad میگه:
عزیز یه بار غیر فعال کن دوباره فعال کن تا متغیرش اضافه بشه
Friga میگه:
دوست عزیز میگم مشکل از قالب هست..این چیزا اصلا تاثیری نداره
Friga میگه:
از دوستان کسی راه حلی نداره برای قالب ما؟؟؟
عجب شانسی داریم ها
mybb میگه:
درود از کدوم پلاگین استفاده میکنید؟


Friga میگه:
قبلا یکی دانلود کرده بودم ورژن 1.5 هست کار میکنه تو اون یکی قالب ها ..
اما تو این قالب اصلیم کار نمیکنه.تب ها رو نمیندازه
reza میگه:
کدی های ممبر پروفایل رو بزار اینجا


خوشحالم به خاطر این همه پیشرفت
I'm happy to progress
Friga میگه:
کد پی‌اچ‌پی:
[code]
[
i][b]<style>[/b][/i]
.
usertabs {
margin-right0;
margin-top1px;
margin-bottom0;
list-
style-typenone;
text-alignright;

font-size11px;
}

.
usertabs ul {
margin0;
padding0;
}

.
usertabs li {
displayinline;
margin0;
}

.
usertabs li a {
background: {$mybb[s]->[/s]settings['ProfileTabs_background_unselected']};
color: {$mybb[s]->[/s]settings['ProfileTabs_text_unselected']};
positionrelative;
z-index1;
border1px solid {$mybb[s]->[/s]settings['ProfileTabs_border_unselected']};
border-bottom0;
padding8px;

text-decorationnone;
}

.
usertabs li a:visited {
color#2d2d2d;
text-decorationnone;
}

.
usertabs li a:hover {
color: {$mybb[s]->[/s]settings['ProfileTabs_onmoushover_unselected']};
text-decorationnone;
}

.
usertabs li a.selected {
background: {$mybb[s]->[/s]settings['ProfileTabs_background_selected']};
color: {$mybb[s]->[/s]settings['ProfileTabs_text_selected']};
border-color: {$mybb[s]->[/s]settings['ProfileTabs_borde_selected']};
}

.
usertabs li a.selected:hover {
text-decorationnone;
}

.
tabcontent {
background: {$mybb[s]->[/s]settings['ProfileTabs_background']};
displaynone;
padding5px;
border1px solid {$mybb[s]->[/s]settings['ProfileTabs_border']};
margin-top7px;
}

.
box-thing {
background#f7f7f7;
border1px solid #8e8e8e;
padding8px;
}

@
media print {
.
tabcontent {
display:block !important;
}
}
[
b]</style>[/b]
[
b]<html>[/b]
[
b]<head>[/b]
[
b]<title>[/b]{$mybb[s]->[/s]settings['bbname']} - {$lang[s]->[/s]profile}[b]</title>[/b]
{
$headerinclude}
[
b]</head>[/b]
[
b]<body>[/b]
[
b][b]<script [i]type=[/i][s]"text/javascript"[/s] [i]src=[/i][s]"jscripts/ProfileTabs.js"[/s]>[/b][/b]

[
b][b]</script>[/b][/b]
{$header}

[b]<table [i]width=[/i][s]"100%"[/s] [i]cellspacing=[/i][s]"0"[/s] [i]cellpadding=[/i][s]"0"[/s] [i]border=[/i][s]"0"[/s] [i]align=[/i][s]"center"[/s]>[/b]
[b]<tr>[/b]
[b]<td [i]width=[/i][s]"75%"[/s] [i]valign=[/i][s]"top"[/s]>[/b]

[b]<table [i]border=[/i][s]"0"[/s] [i]cellspacing=[/i][s]"{$theme['borderwidth']}"[/s] [i]cellpadding=[/i][s]"{$theme['tablespace']}"[/s] [i]class=[/i][s]"tborder"[/s]>[/b]
[b]<tr>[/b]

[b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s] [i]align=[/i][s]"right"[/s] [i]width=[/i][s]"100%"[/s]>[/b]
[b]<span [i]class=[/i][s]"largetext"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$formattedname}[b]</strong>[/b][b]</span>[/b][b]<br />[/b]
[b]<span [i]class=[/i][s]"smalltext"[/s]>[/b]
({$usertitle})[b]<br />[/b]
{$groupimage}
[b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]registration_date}[b]</strong>[/b] {$memregdate}[b]<br />[/b]
[b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]date_of_birth}[b]</strong>[/b] {$membday} {$membdayage}[b]<br />[/b]
[b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]local_time}[b]</strong>[/b] {$localtime}[b]<br />[/b]
[b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]postbit_status}[b]</strong>[/b] {$online_status}
[b]<td [i]align=[/i][s]"right"[/s] [i]class=[/i][s]"trow1"[/s] [i]valign=[/i][s]"middle"[/s]>[/b]{$avatar}[b]</td>[/b]
[b]</span>[/b]
[b]</td>[/b]
[b]</tr>[/b]
{$awaybit}
[b]</table>[/b]
[b]<br />[/b]

[b]<div [i]id=[/i][s]"toolbar"[/s] [i]class=[/i][s]"usertabs"[/s]>[/b][b]<div [i]id=[/i][s]"nav"[/s]>[/b][b]<ul [i]id=[/i][s]"countrytabs"[/s] [i]class=[/i][s]"shadetabs"[/s]>[/b]
[b]<li>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"#"[/s] [i]rel=[/i][s]"country1"[/s] [i]class=[/i][s]"selected"[/s]>[/b][b]<b>[/b]یادداشت های پروفایل[b]</b>[/b][b]</a>[/b][b]</li>[/b]
[b]<li>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"#"[/s] [i]rel=[/i][s]"country2"[/s]>[/b][b]<b>[/b]اطلاعات اضافی[b]</b>[/b][b]</a>[/b][b]</li>[/b]
[b]<li>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"#"[/s] [i]rel=[/i][s]"country3"[/s]>[/b][b]<b>[/b]اطلاعات انجمن[b]</b>[/b][b]</a>[/b][b]</li>[/b]
[b]<li>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"#"[/s] [i]rel=[/i][s]"country4"[/s]>[/b][b]<b>[/b]اطلاعات تماس[b]</b>[/b][b]</a>[/b][b]</li>[/b]
[b]<li>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"#"[/s] [i]rel=[/i][s]"country5"[/s]>[/b][b]<b>[/b]امضا[b]</b>[/b][b]</a>[/b][b]</li>[/b]

[b]</ul>[/b][b]</div>[/b][b]</div>[/b]

[b]<div [i]style=[/i][s]"border:0px solid gray; width:100%px; margin-bottom: 1em; padding: 0px"[/s]>[/b]

[b]<div [i]id=[/i][s]"country1"[/s] [i]class=[/i][s]"tabcontent"[/s]>[/b]
<!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->
[b]</div>[/b]

[b]<div [i]id=[/i][s]"country2"[/s] [i]class=[/i][s]"tabcontent"[/s]>[/b]
{$profilefields}
[b]</div>[/b]

[b]<div [i]id=[/i][s]"country3"[/s] [i]class=[/i][s]"tabcontent"[/s]>[/b]
[b]<table [i]border=[/i][s]"0"[/s] [i]cellspacing=[/i][s]"{$theme['borderwidth']}"[/s] [i]cellpadding=[/i][s]"{$theme['tablespace']}"[/s] [i]class=[/i][s]"tborder"[/s]>[/b]
[b]<tr>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]joined}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b]{$memregdate}[b]</td>[/b]
[b]</tr>[/b]
[b]<tr>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow2"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]lastvisit}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow2"[/s]>[/b]{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
<td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">;(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>;)</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
<td class="trow2">{$timeonline}</td>
</tr>
{$referrals}
{$reputation}
{$warning_level}
{$myawards}
<!-- ProfileComments -->{$pf_statistics}<!-- /ProfileComments -->
</table>
</div>

<div id="country4" class="tabcontent">
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->homepage}</strong></td>
<td class="trow1">{$website}</td>
</tr>
{$sendemail}
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->pm}</strong></td>
<td class="trow2"><a href="private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}">{$lang->send_pm}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td>
<td class="trow1"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=icq&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['icq']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->aim_screenname}</strong></td>
<td class="trow2"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['aim']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td>
<td class="trow1"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->msn}</strong></td>
<td class="trow2"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['msn']}</a></td>
</tr>
</table>
</div>

<div id="country5" class="tabcontent">
{$signature}
</div>

</div>

<script type="text/javascript">

var countries=new ddtabcontent("countrytabs")
countries.setpersist(true)
countries.setselectedClassTarget("link") //"link" or "linkparent"
countries.init()

</script>


</td>
<td><img src="{$theme['imgdir']}/pixel.gif" height="1" width="8" alt=""/></td>
<td width="25%" valign="top">{$buddylist}{$profview}{$last_visit}{$modoptions}{$adminoptions}

</td>
</tr>
</table>
{$footer}
</body>
</html>
[/code] 
اینم شاتش بعد از فعال سازی

   
Tofighi میگه:
برای پیست متن از گزینه چسباندن متن ساده استفاده کنید!


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://www.cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
صفحه‌ها (2):


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل پاسخ سریع ( هیچ پیامی وارد نشده ) Friga 15 3,749 ۲۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۸:۳۱ ب.ظ
آخرین ارسال: amin_120
  مشکل در انجمنم لطفا راهنمایی کنید rasolahwazi 0 481 ۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۵۳ ق.ظ
آخرین ارسال: rasolahwazi
  مشکل در پلاگین حالت من behnam 9 2,295 ۲۷ تير ۱۳۹۴، ۰۱:۵۵ ب.ظ
آخرین ارسال: behnam
  مشکل کاهش بازدید DADYd 1 542 ۱۵ تير ۱۳۹۴، ۱۱:۱۸ ق.ظ
آخرین ارسال: behnam
  مشکل خروج و ورود کاربران mahmoodm 7 1,212 ۲۶ خرداد ۱۳۹۴، ۰۸:۰۵ ق.ظ
آخرین ارسال: behnam
  [سوال] مشکل پیام انبوه navids_mh 1 660 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۵۰ ق.ظ
آخرین ارسال: ••CentOS••
  مشکل در قالب sohrab_mj 6 927 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۵۳ ب.ظ
آخرین ارسال: sohrab_mj
  مشکل موضوعات و بهم ریختگی مطلب behnam 16 1,581 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۲۴ ب.ظ
آخرین ارسال: mx13
Sad مشکل با سطوح دسترسی در مدیریت raino 2 692 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۳۲ ق.ظ
آخرین ارسال: raino
  مشکل در ثبت نام در انجمن ali5866 7 1,285 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۴:۲۳ ب.ظ
آخرین ارسال: ali5866

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

2 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir