مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامامتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
مشکل در گذاشتن تبلیغ و پست بیت

مشکل در گذاشتن تبلیغ و پست بیت
سلام

من چند تا مشکل داخل انجمنم دارم که امید وارم با کمک شما حلشون کنم.

مشکل1:

من می خواهم داخی پست بیت انجمن زیر قسمت تشکر ها هسمت تعداد ارسال ها قرار بگیره.

این هم کد پست بیت :
کد:
{$ignore_bit} <table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder" style="{$post_extra_style} {$post_visibility}" id="post_{$post['pid']}"> <tr> <td class="{$altbg}" width="15%" valign="top" style="white-space: wrap; text-align: center;"><a name="pid{$post['pid']}" id="pid{$post['pid']}"></a> <style> .aligh { background: url(http://koreanforum.3owl.com/uploads/13550584711.png) repeat-x; height: auto auto; border-left: 3px #0CF solid; border-right: 3px solid #0CF; margin: 3px 0px 3px 0px; border-radius: 7px; padding: 2px 5px 0px 0px; background-size: 100% 100%; } .aligh:hover{ border-left: 3px #746C6F solid; border-right: 3px solid #545657; margin: 3px 0px 3px 0px; } </style> <div class="aligh"> <strong><span class="largetext"><a href="#" id="profilelink_{$post['pid']}">{$post['username_formatted']}</span></strong></a> <div id="profilelink_{$post['pid']}_popup" class="popup_menu" style="display: none;"> <div class="popup_item_container"> <a href="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=profile&amp;uid={$post['uid']}" class="popup_item">مشاهده پروفایل کاربر</a> </div> <div class="popup_item_container"> <a href="{$mybb->settings['bburl']}/search.php?action=finduser&amp;uid={$post['uid']}" class="popup_item">مشاهده ارسال های کاربر</a> </div> <div class="popup_item_container"> <a href="{$mybb->settings['bburl']}/search.php?action=finduserthreads&uid={$post['uid']}" class="popup_item">مشاهده موضوعات کاربر</a> </div> <div class="popup_item_container"> <a href="{$post['website']}" target="_blank" " class="popup_item">مشاهده وب سایت کاربر</a> </div> <div class="popup_item_container"> <a href="{$mybb->settings['bburl']}/private.php?action=send&amp;uid={$post['uid']}" class="popup_item">ارسال پیام خصوصی به کاربر</a> </div> <div class="popup_item_container"> <a href="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=emailuser&amp;uid={$post['uid']}" class="popup_item">ارسال ایمیل به کاربر</a> </div> </div><br /> <script language="javascript" type="text/javascript"> new PopupMenu("profilelink_{$post['pid']}"); </script> </div> <div class="aligh"><div class="my-bb.ir"><font color="#000000">{$post['usertitle']}</div></div> <div class="aligh"><font color="#000000">{$post['userstars']}</div> <div class="aligh">{$post['useravatar']}</div> <div class="aligh">{$post['groupimage']}<br></div> <div class="aligh"><font color="#000000"><a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$post['uid']}">یافتن تمام ارسالهای این کاربر</a></font></div> <div class="aligh"><font color="#000000">وضعیت : {$post['onlinestatus']}</font></div> <div class="aligh"><font color="#000000">{$post['usermood']}</font></div> <div class="aligh"><font color="#000000">{$post['user_details']} <br />{$post['iconfacebook']}</font></div> </strong> </td> <td class="{$altbg}" valign="top"> <table width="100%"> <tr><td>{$post['posturl']}<span class="smalltext"><strong>{$post['icon']}{$post['subject']} {$post['subject_extra']}</strong></span> <br /> <div id="pid_{$post['pid']}" class="post_body"> {$post['message']} </div> {$post['attachments']} {$post['signature']} <div style="text-align: right; vertical-align: bottom;" id="post_meta_{$post['pid']}"> <div id="edited_by_{$post['pid']}">{$post['editedmsg']}</div> {$post['iplogged']} </div> </td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td class="{$altbg}" style="white-space: nowrap; text-align: center; vertical-align: middle;"><span class="smalltext">{$post['postdate']} {$post['posttime']}</span></td> <td class="{$altbg}" style="vertical-align: middle;"> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr valign="bottom"> <td align="right" ><span class="smalltext">{$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']} {$post['button_rep']}</span></td> <td align="left">{$post['button_tyl']}{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['thanks']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr style="{$post['tyl_display']}" id="tyl_{$post['pid']}"> {$post['thankyoulike_data']} </tr>{$post['thxdsp_inline']} </table>{$post['thxdsp_outline']}

مشکل 2:

من می خواهم پایین هدر انجمن این دو تبلیغ که کدشون  پایین قرار دادم بذارم. اگه ممکنه این دو کد رو برام جوری کنید که کنار هم و با یه فاصله ی کم قرار بگیرند.
کد:
<script language="javascript" src="http://tabligheirani.com/showads.php?webid=0913e2e6049a59306f85c213277a5253&s=1"></script> <script language="javascript" src="http://tabligheirani.com/showads.php?webid=0913e2e6049a59306f85c213277a5253&s=1"></script>

مشکل 3:

داخل هدر بین سردر و راهنما یه فاصله هست که می خواهم از بین بره.

لطما من رو راهنمایی کنید.Heart
 


WWW://FAR30center.IR                                          تصویر: images/smilies/heart.gif                                         به ما سر بزنید
تصویر: http://far30center.ir/images/nskinz/logo.png
 
KoG میگه:
مشکل 1 :
از این کد استفاده کن ببین درست میشه یا نه :
کد:
{$ignore_bit} <table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder" style="{$post_extra_style} {$post_visibility}" id="post_{$post['pid']}"> <tr> <td class="{$altbg}" width="15%" valign="top" style="white-space: wrap; text-align: center;"><a name="pid{$post['pid']}" id="pid{$post['pid']}"></a> <style> .aligh { background: url(http://koreanforum.3owl.com/uploads/13550584711.png) repeat-x; height: auto auto; border-left: 3px #0CF solid; border-right: 3px solid #0CF; margin: 3px 0px 3px 0px; border-radius: 7px; padding: 2px 5px 0px 0px; background-size: 100% 100%; } .aligh:hover{ border-left: 3px #746C6F solid; border-right: 3px solid #545657; margin: 3px 0px 3px 0px; } </style> <div class="aligh"> <strong><span class="largetext"><a href="#" id="profilelink_{$post['pid']}">{$post['username_formatted']}</span></strong></a> <div id="profilelink_{$post['pid']}_popup" class="popup_menu" style="display: none;"> <div class="popup_item_container"> <a href="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=profile&amp;uid={$post['uid']}" class="popup_item">مشاهده پروفایل کاربر</a> </div> <div class="popup_item_container"> <a href="{$mybb->settings['bburl']}/search.php?action=finduser&amp;uid={$post['uid']}" class="popup_item">مشاهده ارسال های کاربر</a> </div> <div class="popup_item_container"> <a href="{$mybb->settings['bburl']}/search.php?action=finduserthreads&uid={$post['uid']}" class="popup_item">مشاهده موضوعات کاربر</a> </div> <div class="popup_item_container"> <a href="{$post['website']}" target="_blank" " class="popup_item">مشاهده وب سایت کاربر</a> </div> <div class="popup_item_container"> <a href="{$mybb->settings['bburl']}/private.php?action=send&amp;uid={$post['uid']}" class="popup_item">ارسال پیام خصوصی به کاربر</a> </div> <div class="popup_item_container"> <a href="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=emailuser&amp;uid={$post['uid']}" class="popup_item">ارسال ایمیل به کاربر</a> </div> </div><br /> <script language="javascript" type="text/javascript"> new PopupMenu("profilelink_{$post['pid']}"); </script> </div> <div class="aligh"><div class="my-bb.ir"><font color="#000000">{$post['usertitle']}</div></div> <div class="aligh"><font color="#000000">{$post['userstars']}</div> <div class="aligh">{$post['useravatar']}</div> <div class="aligh">{$post['groupimage']}<br></div> <div class="aligh"><font color="#000000"><a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$post['uid']}">یافتن تمام ارسالهای این کاربر</a></font></div> <div class="aligh"><font color="#000000">وضعیت : {$post['onlinestatus']}</font></div> <div class="aligh"><font color="#000000">{$post['usermood']}</font></div> <div class="aligh"><font color="#000000">{$post['user_details']} <br />{$post['iconfacebook']}</font></div><div class="aligh">{$lang->postbit_posts} {$post['postnum']} </div> </strong> </td> <td class="{$altbg}" valign="top"> <table width="100%"> <tr><td>{$post['posturl']}<span class="smalltext"><strong>{$post['icon']}{$post['subject']} {$post['subject_extra']}</strong></span> <br /> <div id="pid_{$post['pid']}" class="post_body"> {$post['message']} </div> {$post['attachments']} {$post['signature']} <div style="text-align: right; vertical-align: bottom;" id="post_meta_{$post['pid']}"> <div id="edited_by_{$post['pid']}">{$post['editedmsg']}</div> {$post['iplogged']} </div> </td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td class="{$altbg}" style="white-space: nowrap; text-align: center; vertical-align: middle;"><span class="smalltext">{$post['postdate']} {$post['posttime']}</span></td> <td class="{$altbg}" style="vertical-align: middle;"> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr valign="bottom"> <td align="right" ><span class="smalltext">{$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']} {$post['button_rep']}</span></td> <td align="left">{$post['button_tyl']}{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['thanks']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr style="{$post['tyl_display']}" id="tyl_{$post['pid']}"> {$post['thankyoulike_data']} </tr>{$post['thxdsp_inline']} </table>{$post['thxdsp_outline']}

مشکل 2 :
دو کد رو بین تگ <center> قرار بده ببین درست میشه یا نه ، اینطوری :
کد:
<center> کد مورد نظر </center>

مشکل 3 :
آدرس انجمنت رو بده تا چک کنم


تصویر: http://toolsdl.com/banner2.gif
 
Big Goal میگه:
مشکل 3: کد زیز رو از بین کدهای هدرتون حذف کنید:

کد:
<a href="index.php"><span></span></a>

مشکل 2: یک راه مطمئن برای این کار استفاده از جدول بندی هست:

کد:
<table width="100%"><tbody><tr><td> <script language="javascript" src="http://tabligheirani.com/showads.php?webid=0913e2e6049a59306f85c213277a5253&s=1"></script></td> <td> <script language="javascript" src="http://tabligheirani.com/showads.php?webid=0913e2e6049a59306f85c213277a5253&s=1"></script> </td></tr></tbody></table>

 
os11 میگه:
ممنون

هر 3 تا مشکل حل شد.Heart


WWW://FAR30center.IR                                          تصویر: images/smilies/heart.gif                                         به ما سر بزنید
تصویر: http://far30center.ir/images/nskinz/logo.png
 


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل پاسخ سریع ( هیچ پیامی وارد نشده ) Friga 15 3,948 ۲۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۸:۳۱ ب.ظ
آخرین ارسال: amin_120
  مشکل در انجمنم لطفا راهنمایی کنید rasolahwazi 0 524 ۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۵۳ ق.ظ
آخرین ارسال: rasolahwazi
  مشکل در پلاگین حالت من behnam 9 2,388 ۲۷ تير ۱۳۹۴، ۰۱:۵۵ ب.ظ
آخرین ارسال: behnam
  مشکل کاهش بازدید DADYd 1 588 ۱۵ تير ۱۳۹۴، ۱۱:۱۸ ق.ظ
آخرین ارسال: behnam
  مشکل خروج و ورود کاربران mahmoodm 7 1,274 ۲۶ خرداد ۱۳۹۴، ۰۸:۰۵ ق.ظ
آخرین ارسال: behnam
  [سوال] مشکل پیام انبوه navids_mh 1 705 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۵۰ ق.ظ
آخرین ارسال: ••CentOS••
  مشکل در قالب sohrab_mj 6 990 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۵۳ ب.ظ
آخرین ارسال: sohrab_mj
  مشکل موضوعات و بهم ریختگی مطلب behnam 16 1,718 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۲۴ ب.ظ
آخرین ارسال: mx13
Sad مشکل با سطوح دسترسی در مدیریت raino 2 746 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۳۲ ق.ظ
آخرین ارسال: raino
  مشکل در ثبت نام در انجمن ali5866 7 1,361 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۴:۲۳ ب.ظ
آخرین ارسال: ali5866

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir