مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نام



امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
مشکل در تب بندی یادداشت های کاربر

مشکل در تب بندی یادداشت های کاربر
سلام Heart
1- من از پلاگین یادداشت های پروفایل استفاده میکنم تا قبل از خواندن آموش زیر :
http://my-bb.ir/Thread-%D8%A2%D9%85%D9%8...B%8C%D9%84
متغیر در تب اول بود اما اومدم تب جدید براش بگذارم همه چیش ردیف شد فقط ادیتورش مثل قبل درست و درمون
نیست! و ناقصه و یه حالت خاصی داره (!)
rows و  cols رو تغییر دادم اما مشکلم حل نشد!Huh
میشه راهنمایی فرمائید!؟
دمو ها پیوست شد اولی وضعیت الانمه دومی اون طوری هست که میخوام بشه!
2- اینکه باید چیکار کنم تب هام مثل این پشتبانی بیان سمت راست و فقط آواتار رو نشون بده و حالت تب ها سی اس اس بشن یعنی سایه داشته باشن
و حالت دکمه باشن
باتشکر

 

 


فایل‌های پیوست
تصاویر بندانگشتی
       
mybb میگه:
درود کد های member_profile قبل ویرایش و بعد ویرایش رو تو همین تاپیک قرار بدید ببینم کجای کار مشکل دارد 
سوال شماره 2 هم شما مقداری Css بلد باشید میتونید همچین چیزی درست کنید 
با سپاس


Mohammadreza477 میگه:
کد قبلا :
کد:
<html> <head> <title>{$mybb->settings['bbname']} - {$lang->profile}</title> {$headerinclude} <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/tabs/js/promine.simple.tabs.js"></script> <link href="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/tabs/css/tabs.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head> <body> {$header} <table width="100%" border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}"> <tr><td width="250" style="width:250px;" valign="top"> <table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder"> <tr> <td class="trow1"> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td class="trow1" align="center"> {$avatar}<br /> <span class="largetext"><strong>{$formattedname}</strong></span><br /> <span class="smalltext"> ({$usertitle})<br /> {$groupimage} {$userstars}<br /> <br /> <strong>{$lang->registration_date}</strong> {$memregdate}<br /> <strong>{$lang->date_of_birth}</strong> {$membday} {$membdayage}<br /> <strong>{$lang->local_time}</strong> {$localtime}<br /> <strong>{$lang->postbit_status}</strong> {$online_status} </span> </td></tr></table> </td> </tr> {$awaybit} </table> </td><td valign="top"> <!-- menu --> <div id="tabs"> <span id="users_forum_info_menu" class="selected"> {$memprofile['username']}</span> <span id="users_contact_details_menu">اطلاعات تماس</span> <span id="profilefields_menu">اطلاعات اضافی</span> <span id="signature_menu">امضای کاربر</span> </div> <!-- content --> <div id="users_forum_info_content"> <br /> <table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder"> <tr> <td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_forum_info}</strong></td> </tr> <tr> <td class="trow1"><strong>{$lang->joined}</strong></td> <td class="trow1">{$memregdate}</td> </tr> <tr> <td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td> <td class="trow2">{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}</td> </tr> <tr> <td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td> <td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">;(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>;)</span></td> </tr> <tr> <td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td> <td class="trow2">{$timeonline}</td> </tr> {$referrals} {$reputation} {$warning_level}<!-- ProfileComments -->{$pf_statistics}<!-- /ProfileComments --> </table> {$modoptions}<!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments --> <br /> {$adminoptions} <br /> {$buddy_options} </div> <div id="users_contact_details_content" style="display:none;"> <br /> <table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder"> <tr> <td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_contact_details}</strong></td> </tr> <tr> <td class="trow1" width="40%"><strong>{$lang->homepage}</strong></td> <td class="trow1">{$website}</td> </tr> {$sendemail} <tr> <td class="{$bgcolors['pm']}"><strong>{$lang->pm}</strong></td> <td class="{$bgcolors['pm']}"><a href="private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}">{$lang->send_pm}</a></td> </tr> <tr> <td class="{$bgcolors['icq']}"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td> <td class="{$bgcolors['icq']}">{$memprofile['icq']}</td> </tr> <tr> <td class="{$bgcolors['aim']}"><strong>{$lang->aim_screenname}</strong></td> <td class="{$bgcolors['aim']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['aim']}</a></td> </tr> <tr> <td class="{$bgcolors['yahoo']}"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td> <td class="{$bgcolors['yahoo']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td> </tr> <tr> <td class="{$bgcolors['msn']}"><strong>{$lang->msn}</strong></td> <td class="{$bgcolors['msn']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['msn']}</a></td> </tr> </table> </div> <div id="profilefields_content" style="display:none;"> <br /> {$profilefields} </div> <div id="signature_content" style="display:none;"> {$signature} </div> </td></tr></table> <a href="" target="_blank"></a> {$footer} </body> </html>

کد الان :

کد:
<html> <head> <title>{$mybb->settings['bbname']} - {$lang->profile}</title> {$headerinclude} <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/tabs/js/promine.simple.tabs.js"></script> <link href="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/tabs/css/tabs.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head> <body> {$header} <table width="100%" border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}"> <tr><td width="250" style="width:250px;" valign="top"> <table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder"> <tr> <td class="trow1"> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td class="trow1" align="center"> {$avatar}<br /> <span class="largetext"><strong>{$formattedname}</strong></span><br /> <span class="smalltext"> ({$usertitle})<br /> {$groupimage} {$userstars}<br /> <br /> <strong>{$lang->registration_date}</strong> {$memregdate}<br /> <strong>{$lang->date_of_birth}</strong> {$membday} {$membdayage}<br /> <strong>{$lang->local_time}</strong> {$localtime}<br /> <strong>{$lang->postbit_status}</strong> {$online_status} </span> </td></tr></table> </td> </tr> {$awaybit} </table> </td><td valign="top"> <!-- menu --> <div id="tabs"> <span id="users_forum_info_menu" class="selected"> {$memprofile['username']}</span> <span id="users_contact_details_menu">اطلاعات تماس</span> <span id="profilefields_menu">اطلاعات اضافی</span> <span id="signature_menu">امضای کاربر</span> <span id="menuid_menu">یادداشت پروفایل</span> </div> <!-- content --> <div id="users_forum_info_content"> <br /> <table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder"> <tr> <td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_forum_info}</strong></td> </tr> <tr> <td class="trow1"><strong>{$lang->joined}</strong></td> <td class="trow1">{$memregdate}</td> </tr> <tr> <td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td> <td class="trow2">{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}</td> </tr> <tr> <td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td> <td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">;(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>;)</span></td> </tr> <tr> <td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td> <td class="trow2">{$timeonline}</td> </tr> {$referrals} {$reputation} {$warning_level}<!-- ProfileComments -->{$pf_statistics}<!-- /ProfileComments --> </table> <br /> {$adminoptions} <br /> {$buddy_options} </div> <div id="users_contact_details_content" style="display:none;"> <br /> <table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder"> <tr> <td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_contact_details}</strong></td> </tr> <tr> <td class="trow1" width="40%"><strong>{$lang->homepage}</strong></td> <td class="trow1">{$website}</td> </tr> {$sendemail} <tr> <td class="{$bgcolors['pm']}"><strong>{$lang->pm}</strong></td> <td class="{$bgcolors['pm']}"><a href="private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}">{$lang->send_pm}</a></td> </tr> <tr> <td class="{$bgcolors['icq']}"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td> <td class="{$bgcolors['icq']}">{$memprofile['icq']}</td> </tr> <tr> <td class="{$bgcolors['aim']}"><strong>{$lang->aim_screenname}</strong></td> <td class="{$bgcolors['aim']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['aim']}</a></td> </tr> <tr> <td class="{$bgcolors['yahoo']}"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td> <td class="{$bgcolors['yahoo']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td> </tr> <tr> <td class="{$bgcolors['msn']}"><strong>{$lang->msn}</strong></td> <td class="{$bgcolors['msn']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['msn']}</a></td> </tr> </table> </div> <div id="profilefields_content" style="display:none;"> <br /> {$profilefields} </div> <div id="signature_content" style="display:none;"> {$signature} </div> <div id="menuid_content" style="display:none;"> <!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments --> </div> </td></tr></table> <a href="" target="_blank"></a> {$footer} </body> </html>


راستی قالب های سراسری رو چگونه برگردونم به قبلا!؟

باتشکر Heart
 
mybb میگه:
مشکل از javascript که استفاده میکنید هست لطفا تو تاپیکش به نویسندش اعلام کنید با سپاسHeart


Mohammadreza477 میگه:
من از همین آموزش و فایل استفاده کردم :
http://my-bb.ir/Thread-%D8%A2%D9%85%D9%8...8%DA%A9-VB

حالا نمیشه یه کاری کرد!؟Huh
فقط میخوام ادیتور درست قرار بگیره! (سرجاش) Sad


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل پاسخ سریع ( هیچ پیامی وارد نشده ) Friga 15 3,930 ۲۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۸:۳۱ ب.ظ
آخرین ارسال: amin_120
  مشکلی جالب در ویرایش کاربر ! Mohammadreza477 6 1,117 ۱۹ شهریور ۱۳۹۴، ۰۹:۳۸ ق.ظ
آخرین ارسال: soelda
  مشکل در انجمنم لطفا راهنمایی کنید rasolahwazi 0 520 ۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۰۱:۵۳ ق.ظ
آخرین ارسال: rasolahwazi
  مشکل در پلاگین حالت من behnam 9 2,383 ۲۷ تير ۱۳۹۴، ۰۱:۵۵ ب.ظ
آخرین ارسال: behnam
  مشکل کاهش بازدید DADYd 1 581 ۱۵ تير ۱۳۹۴، ۱۱:۱۸ ق.ظ
آخرین ارسال: behnam
  مشکل خروج و ورود کاربران mahmoodm 7 1,270 ۲۶ خرداد ۱۳۹۴، ۰۸:۰۵ ق.ظ
آخرین ارسال: behnam
  [سوال] مشکل پیام انبوه navids_mh 1 702 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۵۰ ق.ظ
آخرین ارسال: ••CentOS••
  مشکل در قالب sohrab_mj 6 985 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۵۳ ب.ظ
آخرین ارسال: sohrab_mj
  مشکل موضوعات و بهم ریختگی مطلب behnam 16 1,714 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۲۴ ب.ظ
آخرین ارسال: mx13
Sad مشکل با سطوح دسترسی در مدیریت raino 2 740 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۳۲ ق.ظ
آخرین ارسال: raino

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir