مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامامتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
مشکل با پلاگین پروفایل کامنت

مشکل با پلاگین پروفایل کامنت
سلام به همه بچه های گل مای بی بی
دوستان من یه مشکل و یه سوال دارم
مشکل: پلاگین پروفایل کامنت رو نصب کردم اما 2 تا جعبه واسه ارسال پیام داره و وقتی هم پیام ارسال میکنی 2 تا پیام ارسال میشه!!!! چطوری درستش کنم؟
سوال:میخوام جعبه شکلک ها رو هم بهش اضافه کنم چطوری میشه این کار رو کرد؟

ممنونم از همتونBlush


I'M SPY
No More.....
farsi200 میگه:
2 تا متغیر اضافه شده به قالب شما یکی از اون ها رو حذف کنید.
allgames میگه:
خوب متغیر هاش چیه؟ میشه کد هاشو برام بنویسید که من کجا و چه کدی رو پیدا کنم تو قالب ها قالب مورد نطر باقیش کجاست؟ کدش چیه ممنونم


I'M SPY
No More.....
farsi200 میگه:
مسیر Member Templates >>> و member_profile برید 
کدهاشو بزارین بررسی کنم.
allgames میگه:
باشه ممنونم منتظرتونمHeartHeart


I'M SPY
No More.....
farsi200 میگه:
خب کدها رو قرار بدید دیگه!
allgames میگه:
اخ شرمنده Big Grin
کد پی‌اچ‌پی:
<html>
<
head>
<
title>{$mybb->settings['bbname']} - {$lang->profile}</title>
{
$headerinclude}
</
head>
<
body>
{
$header}
<
table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}cellpadding="{$theme['tablespace']}class="tborder">
<
tr>
<
td class="trow1">
<
table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr>
<
td class="trow1" width="75%">
<
span class="largetext"><strong>{$formattedname}</strong></span><br />
<
span class="smalltext">
({
$usertitle})<br />
{
$groupimage}
{
$userstars}<br />
<
br />
<
strong>{$lang->registration_date}</strong> {$memregdate}<br />
<
strong>{$lang->date_of_birth}</strong> {$membday} {$membdayage}<br />
<
strong>{$lang->local_time}</strong> {$localtime}<br />
<
strong>{$lang->postbit_status}</strong> {$online_status}
</
span>
</
td><td width="25%" align="left" valign="middle">{$avatar}</td></tr></table>
</
td>
</
tr>
{
$awaybit}
</
table>
<
br />
<
table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
<
tr>
<
td width="50%" valign="top">
<
table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}cellpadding="{$theme['tablespace']}class="tborder">
<
tr>
<
td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_forum_info}</strong></td>
</
tr>
<
tr>
<
td class="trow1"><strong>{$lang->joined}</strong></td>
<
td class="trow1">{$memregdate}</td>
</
tr>
<
tr>
<
td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td>
<
td class="trow2">{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}</td>
</
tr>
<
tr>
<
td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
<
td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>)</span></td>
</
tr>
<
tr>
<
td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
<
td class="trow2">{$timeonline}</td>
</
tr>
{
$referrals}
{
$reputation}
{
$warning_level}{$newpoints_profile}{$newpoints_shop_profile}<!-- ProfileComments -->{$pf_statistics}<!-- /ProfileComments -->


</
table>
<
br />
<
table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}cellpadding="{$theme['tablespace']}class="tborder">
<
tr>
<
td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_contact_details}</strong></td>
</
tr>
<
tr>
<
td class="trow1"><strong>{$lang->homepage}</strong></td>
<
td class="trow1">{$website}</td>
</
tr>
{
$sendemail}
<
tr>
<
td class="{$bgcolors['pm']}"><strong>{$lang->pm}</strong></td>
<
td class="{$bgcolors['pm']}"><a href="private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}">{$lang->send_pm}</a></td>
</
tr>
<
tr>
<
td class="{$bgcolors['icq']}"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td>
<
td class="{$bgcolors['icq']}">{$memprofile['icq']}</td>
</
tr>
<
tr>
<
td class="{$bgcolors['aim']}"><strong>{$lang->aim_screenname}</strong></td>
<
td class="{$bgcolors['aim']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['aim']}</a></td>
</
tr>
<
tr>
<
td class="{$bgcolors['yahoo']}"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td>
<
td class="{$bgcolors['yahoo']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td>
</
tr>
<
tr>
<
td class="{$bgcolors['msn']}"><strong>{$lang->msn}</strong></td>
<
td class="{$bgcolors['msn']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['msn']}</a></td>
</
tr>
</
table>
</
td>
<
td><img src="{$theme['imgdir']}/pixel.gif" height="1" width="8" alt=""/></td>
<
td width="50%" valign="top">
{
$profilefields}
{
$signature}{$memprofile['ougc_awards']}
{
$modoptions}<!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->
{
$last_visit}
{
$profile_albums}<!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->
{
$adminoptions}
{
$buddy_options}
</
td>
</
tr>
</
table>
{
$footer}
</
body>
</
html
ایناستBlush


I'M SPY
No More.....
farsi200 میگه:
با این کد جایگزین کن
کد پی‌اچ‌پی:
<html>
<
head>
<
title>{$mybb->settings['bbname']} - {$lang->profile}</title>
{
$headerinclude}
</
head>
<
body>
{
$header}
<
table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}cellpadding="{$theme['tablespace']}class="tborder">
<
tr>
<
td class="trow1">
<
table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr>
<
td class="trow1" width="75%">
<
span class="largetext"><strong>{$formattedname}</strong></span><br />
<
span class="smalltext">
({
$usertitle})<br />
{
$groupimage}
{
$userstars}<br />
<
br />
<
strong>{$lang->registration_date}</strong> {$memregdate}<br />
<
strong>{$lang->date_of_birth}</strong> {$membday} {$membdayage}<br />
<
strong>{$lang->local_time}</strong> {$localtime}<br />
<
strong>{$lang->postbit_status}</strong> {$online_status}
</
span>
</
td><td width="25%" align="left" valign="middle">{$avatar}</td></tr></table>
</
td>
</
tr>
{
$awaybit}
</
table>
<
br />
<
table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
<
tr>
<
td width="50%" valign="top">
<
table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}cellpadding="{$theme['tablespace']}class="tborder">
<
tr>
<
td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_forum_info}</strong></td>
</
tr>
<
tr>
<
td class="trow1"><strong>{$lang->joined}</strong></td>
<
td class="trow1">{$memregdate}</td>
</
tr>
<
tr>
<
td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td>
<
td class="trow2">{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}</td>
</
tr>
<
tr>
<
td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
<
td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>)</span></td>
</
tr>
<
tr>
<
td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
<
td class="trow2">{$timeonline}</td>
</
tr>
{
$referrals}
{
$reputation}
{
$warning_level}{$newpoints_profile}{$newpoints_shop_profile}<!-- ProfileComments -->{$pf_statistics}<!-- /ProfileComments -->


</
table>
<
br />
<
table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}cellpadding="{$theme['tablespace']}class="tborder">
<
tr>
<
td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_contact_details}</strong></td>
</
tr>
<
tr>
<
td class="trow1"><strong>{$lang->homepage}</strong></td>
<
td class="trow1">{$website}</td>
</
tr>
{
$sendemail}
<
tr>
<
td class="{$bgcolors['pm']}"><strong>{$lang->pm}</strong></td>
<
td class="{$bgcolors['pm']}"><a href="private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}">{$lang->send_pm}</a></td>
</
tr>
<
tr>
<
td class="{$bgcolors['icq']}"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td>
<
td class="{$bgcolors['icq']}">{$memprofile['icq']}</td>
</
tr>
<
tr>
<
td class="{$bgcolors['aim']}"><strong>{$lang->aim_screenname}</strong></td>
<
td class="{$bgcolors['aim']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['aim']}</a></td>
</
tr>
<
tr>
<
td class="{$bgcolors['yahoo']}"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td>
<
td class="{$bgcolors['yahoo']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td>
</
tr>
<
tr>
<
td class="{$bgcolors['msn']}"><strong>{$lang->msn}</strong></td>
<
td class="{$bgcolors['msn']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['msn']}</a></td>
</
tr>
</
table>
</
td>
<
td><img src="{$theme['imgdir']}/pixel.gif" height="1" width="8" alt=""/></td>
<
td width="50%" valign="top">
{
$profilefields}
{
$signature}{$memprofile['ougc_awards']}
{
$modoptions}
{
$last_visit}
{
$profile_albums}<!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->
{
$adminoptions}
{
$buddy_options}
</
td>
</
tr>
</
table>
{
$footer}
</
body>
</
html
 


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل شکلک در CKEditor Dark_Master 3 1,278 ۱۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۲۴ ق.ظ
آخرین ارسال: ERFAN-DESIGN
  مشکل با پلاگین موضوع مشابه باراد 5 1,474 ۰۷ آذر ۱۳۹۳، ۰۵:۲۶ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  مشکل با کلمات کلیدی H@DI 1 737 ۲۴ آبان ۱۳۹۳، ۰۶:۰۲ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
Exclamation مشکل نقل و قول در ادیتور SCEditor 1.4.5 Dark_Master 2 1,029 ۱۷ مهر ۱۳۹۳، ۰۲:۲۷ ق.ظ
آخرین ارسال: Dark_Master
  مشکل پلاگین کلمات کلیدی IrIsT 4 1,062 ۰۶ مهر ۱۳۹۳، ۰۸:۴۳ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  مشکل با پلاگین Sitemap Generator mersadnouri 0 1,110 ۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۰۷:۰۴ ق.ظ
آخرین ارسال: mersadnouri
  اضافه کردن پلاگین به ckeditor mghaffari 3 2,030 ۱۸ شهریور ۱۳۹۳، ۰۳:۰۱ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  مشکل با پلاگین Ckeditor mghaffari 5 1,425 ۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۰۷:۴۸ ب.ظ
آخرین ارسال: mghaffari
  مشکل با پلاگین محدود کردن مدیران ارشد در مای بی بی 16.13 vahid800 9 2,146 ۰۸ شهریور ۱۳۹۳، ۰۶:۴۲ ب.ظ
آخرین ارسال: Amir-Me
  کادر انتخاب رنگ پروفایل دیزاین deshneh 17 1,972 ۰۷ شهریور ۱۳۹۳، ۰۹:۴۸ ب.ظ
آخرین ارسال: deshneh

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir