مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامامتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
قرار دادن پلاگین نمایش امار hp mp exp در کلاس بندی پست بیت

قرار دادن پلاگین:نمایش امار(hp_mp_exp) در کلاس بندی پست بیت
دورود دوستان
چگونه میشه پلاگین: نمایش امار(hp_mp_exp) در کلاس بندی پست بیت قرار داد تصویر: images/smilies/huh.gif
اینطور که معلومه باید فایل پلاگین صد در صد ویرایش بشه و راهی غیر این نیست
یه سری دوستان میگن باید متغیرش رو با متغیر مثلا حالت من عوض کرد تا کنار اون در کادر قرار بگیره!
ما پلاگین حالت من نداریم باید چیکار کنیم الان؟

   


Huh
hamidkag میگه:
برای حالت من خودتون از این آموزش استفاده کنید:
http://my-bb.ir/showthread.php?tid=800

و اما برای اون عکس چندتا میله های آماری .. اون یه پلاگین داره باید نصبش کنید
با تشکرتصویر: images/smilies/heart.gif


Tofighi میگه:
آدرس انجمن؟


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
KalKalForum میگه:
حتما باید از حالت من استفاده کرد؟ اجباری که نیست!! دیدم کسایی بدون استفاده از پلاگینی این پلاگین رو در کلاس بندی پست بیت قرار دادند.
آدرس انجمن : http://frm.kalkalforum.ir


Huh
Tofighi میگه:
متغیرش رو توی postbit_classic پیدا کنید و در بین دو تگ زیر قرار بدیدSadمی تونید کد قالب رو قرار بدید)
کد:
<div class="kalkalforum">
....
</div>


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
KalKalForum میگه:
عرض کرده بودم در ارسال اول
این پلاگین چیزی در قالب اضافه نمیکنه و فقط باید پلاگین ویرایش بشه.

این کد پلاگین 
کد:
<?php
/*
*
** HP / MP / EXP Mod ... mybb.com: Edit.
*  
*/

// Add The Hooks For the functions
$plugins->add_hook("postbit", "hpmpexp_postbit");

// Plugin Info
function hpmpexp_info()
{
    return array(
        "name"            => "HP/MP/EXP آمار",
        "description"    => "نمایش درجات در پست بیت به صورت زیبا",
        "website"        => "http://giabinh2.edu.vn",
        "author"        => "Mr.Hip",
        "authorsite"    => "http://mybb.com",
        "version"        => "1.0.1",
    );
}

// Activate The Plugin
function hpmpexp_activate()
{
}

// Deactivate The Plugin
function hpmpexp_deactivate()
{
}

function hpmpexp_postbit(&$post)
{
      global $mybb, $db;
      $post['postnum'] = str_replace($mybb->settings['thousandssep'], '', $post['postnum']);
      $daysreg = (time() - $post['regdate']) / (24*3600);
    $postsperday = $post['postnum'] / $daysreg;
    $postsperday = round($postsperday, 2);
    if($postsperday > $post['postnum'])
    {
        $postsperday = $post['postnum'];
    }
    $rpglvl = $post['postnum'];
    $level = pow (log10 ($rpglvl), 3);
    $ep = floor (100 * ($level - floor ($level)));
    $showlevel = floor ($level + 1);
    $hpmulti = round ($postsperday / 6, 1);
    if ($hpmulti > 1.5)
    {
        $hpmulti = 1.5;
    }
    if ($hpmulti < 1)
    {
        $hpmulti = 1;
    }

    $maxhp = $level * 25 * $hpmulti;
    $hp = $postsperday / 1;
    if ($hp >= 1)
    {
        $hp = $maxhp;
    }
    else
    {
        $hp = floor ($hp * $maxhp);
    }
    $hp = floor ($hp);
    $maxhp = floor ($maxhp);
    if ($maxhp <= 0)
    {
        $zhp = 1;
    }
    else
    {
        $zhp = $maxhp;
    }
    $hpf = floor (100 * ($hp / $zhp)) - 1;

    $maxmp = ($daysreg * $level) / 5;
    $mp = $rpglvl / 3;
    if ($mp >= $maxmp)
    {
        $mp = $maxmp;
    }
    $maxmp = floor ($maxmp);
    $mp = floor ($mp);
    if ($maxmp <= 0)
    {
        $zmp = 1;
    }
    else
    {
        $zmp = $maxmp;
    }
    $mpf = floor (100 * ($mp / $zmp)) - 1;
    if ( $hpf >= 98 ) { $hpf = $hpf - 2; }
    if ( $ep >= 98 ) { $ep = $ep - 2; }
    if ( $mpf >= 98 ) { $mpf = $mpf - 2; }
    $showlevel = my_number_format($showlevel);
    $maxhp = my_number_format($maxhp);
    $hp = my_number_format($hp);
    $maxmp = my_number_format($maxmp);
    $mp = my_number_format($mp);

    $post['user_details'] = "{$post['user_details']}<br />
سطح: <span style='font-weight:bold; color:crimson'>{$showlevel}</span><br/>
<div style='width:120px;margin:auto;'>
<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
<tr>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/support/img_left.gif' alt='' /></td>
<td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(images/support/img_backing.gif) repeat-x top left;text-align: right;'><img src='images/support/blue.gif' width=\"{$showlevel}%\" height='9' alt='' /><img src='images/support/exp.gif' height='9' alt='' /></td>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/support/img_right.gif' alt='' /></td>
</tr>
</table>
</div>
<span style='font-size:7pt; color:green'>اعتبار: {$hp} / {$maxhp} </span><br/>
<div style='width:120px;margin:auto;'>
<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
<tr>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/support/img_left.gif' alt='' /></td>
<td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(images/support/img_backing.gif) repeat-x top left;text-align: right;'><img src='images/support/orange.gif' width=\"{$hpf}%\" height='9' alt='' /><img src='images/support/hp.gif' height='9' alt='' /></td>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/support/img_right.gif' alt='' /></td>
</tr>
</table>
</div>
<span style='font-size:7pt; color:blue'>مهارت: {$mp} / {$maxmp}</span><br />
<div style='width:120px;margin:auto;'>
<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
<tr>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/support/img_left.gif' alt='' /></td>
<td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(images/support/img_backing.gif) repeat-x top left;text-align: right;'><img src='images/support/green.gif' width=\"{$mpf}%\" height='9' alt='' /><img src='images/support/mp.gif' height='9' alt='' /></td>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/support/img_right.gif' alt='' /></td>
</tr>
</table>
</div>
<span style='font-size:7pt; color:red'>تجربه: {$ep} / 100</span><br />
<div style='width:120px;margin:auto;'>
<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
<tr>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/support/img_left.gif' alt='' /></td>
<td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(images/support/img_backing.gif) repeat-x top left;text-align: right;'><img src='images/support/blue.gif' width=\"{$ep}%\" height='9' alt='' /><img src='images/support/exp.gif' height='9' alt='' /></td>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/support/img_right.gif' alt='' /></td>
</tr>
</table>
</div>";
}
?>


Huh
Tofighi میگه:
کد برای پست بیت شما:

کد:
<?php
/*
*
** HP / MP / EXP Mod ... mybb.com: Edit.
*
*/

// Add The Hooks For the functions
$plugins->add_hook("postbit", "hpmpexp_postbit");

// Plugin Info
function hpmpexp_info()
{
return array(
"name" => "HP/MP/EXP آمار",
"description" => "نمایش درجات در پست بیت به صورت زیبا",
"website" => "http://giabinh2.edu.vn",
"author" => "Mr.Hip",
"authorsite" => "http://mybb.com",
"version" => "1.0.1",
);
}

// Activate The Plugin
function hpmpexp_activate()
{
}

// Deactivate The Plugin
function hpmpexp_deactivate()
{
}

function hpmpexp_postbit(&$post)
{
global $mybb, $db;
$post['postnum'] = str_replace($mybb->settings['thousandssep'], '', $post['postnum']);
$daysreg = (time() - $post['regdate']) / (24*3600);
$postsperday = $post['postnum'] / $daysreg;
$postsperday = round($postsperday, 2);
if($postsperday > $post['postnum'])
{
$postsperday = $post['postnum'];
}
$rpglvl = $post['postnum'];
$level = pow (log10 ($rpglvl), 3);
$ep = floor (100 * ($level - floor ($level)));
$showlevel = floor ($level + 1);
$hpmulti = round ($postsperday / 6, 1);
if ($hpmulti > 1.5)
{
$hpmulti = 1.5;
}
if ($hpmulti < 1)
{
$hpmulti = 1;
}

$maxhp = $level * 25 * $hpmulti;
$hp = $postsperday / 1;
if ($hp >= 1)
{
$hp = $maxhp;
}
else
{
$hp = floor ($hp * $maxhp);
}
$hp = floor ($hp);
$maxhp = floor ($maxhp);
if ($maxhp <= 0)
{
$zhp = 1;
}
else
{
$zhp = $maxhp;
}
$hpf = floor (100 * ($hp / $zhp)) - 1;

$maxmp = ($daysreg * $level) / 5;
$mp = $rpglvl / 3;
if ($mp >= $maxmp)
{
$mp = $maxmp;
}
$maxmp = floor ($maxmp);
$mp = floor ($mp);
if ($maxmp <= 0)
{
$zmp = 1;
}
else
{
$zmp = $maxmp;
}
$mpf = floor (100 * ($mp / $zmp)) - 1;
if ( $hpf >= 98 ) { $hpf = $hpf - 2; }
if ( $ep >= 98 ) { $ep = $ep - 2; }
if ( $mpf >= 98 ) { $mpf = $mpf - 2; }
$showlevel = my_number_format($showlevel);
$maxhp = my_number_format($maxhp);
$hp = my_number_format($hp);
$maxmp = my_number_format($maxmp);
$mp = my_number_format($mp);

$post['user_details'] = "{$post['user_details']}<br /><div class=\"kalkalforum\">
سطح: <span style='font-weight:bold; color:crimson'>{$showlevel}</span><br/>
<div style='width:120px;margin:auto;'>
<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
<tr>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/support/img_left.gif' alt='' /></td>
<td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(images/support/img_backing.gif) repeat-x top left;text-align: right;'><img src='images/support/blue.gif' width=\"{$showlevel}%\" height='9' alt='' /><img src='images/support/exp.gif' height='9' alt='' /></td>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/support/img_right.gif' alt='' /></td>
</tr>
</table>
</div>
<span style='font-size:7pt; color:green'>اعتبار: {$hp} / {$maxhp} </span><br/>
<div style='width:120px;margin:auto;'>
<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
<tr>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/support/img_left.gif' alt='' /></td>
<td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(images/support/img_backing.gif) repeat-x top left;text-align: right;'><img src='images/support/orange.gif' width=\"{$hpf}%\" height='9' alt='' /><img src='images/support/hp.gif' height='9' alt='' /></td>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/support/img_right.gif' alt='' /></td>
</tr>
</table>
</div>
<span style='font-size:7pt; color:blue'>مهارت: {$mp} / {$maxmp}</span><br />
<div style='width:120px;margin:auto;'>
<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
<tr>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/support/img_left.gif' alt='' /></td>
<td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(images/support/img_backing.gif) repeat-x top left;text-align: right;'><img src='images/support/green.gif' width=\"{$mpf}%\" height='9' alt='' /><img src='images/support/mp.gif' height='9' alt='' /></td>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/support/img_right.gif' alt='' /></td>
</tr>
</table>
</div>
<span style='font-size:7pt; color:red'>تجربه: {$ep} / 100</span><br />
<div style='width:120px;margin:auto;'>
<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
<tr>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/support/img_left.gif' alt='' /></td>
<td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(images/support/img_backing.gif) repeat-x top left;text-align: right;'><img src='images/support/blue.gif' width=\"{$ep}%\" height='9' alt='' /><img src='images/support/exp.gif' height='9' alt='' /></td>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/support/img_right.gif' alt='' /></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>";
}
?>


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل در پلاگین حالت من behnam 9 2,387 ۲۷ تير ۱۳۹۴، ۰۱:۵۵ ب.ظ
آخرین ارسال: behnam
  [پرسش] تب بندی افزونه آخرین ارسال ها - آخرین ارسال (معلولی و ویژه) navids_mh 5 984 ۱۶ فروردین ۱۳۹۴، ۰۷:۱۷ ق.ظ
آخرین ارسال: navids_mh
  قرار دادن عنوان پیش فرض کاربری به همراه عنوان دلخواه کاربر! UnqueEng 4 698 ۰۲ فروردین ۱۳۹۴، ۰۸:۰۵ ب.ظ
آخرین ارسال: UnqueEng
  مشکل با پلاگین محدود کردن مدیران در قالب مولتی کالر vahid800 6 1,156 ۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۰۵:۵۰ ب.ظ
آخرین ارسال: vahid800
  عدم عضویت در 1.8 در پلاگین gomobile ali5866 17 1,354 ۰۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۵۳ ق.ظ
آخرین ارسال: navids_mh
  نمایش امتیازات newopoints در امار prostat Ehssan_it 0 505 ۲۵ بهمن ۱۳۹۳، ۰۶:۴۲ ق.ظ
آخرین ارسال: Ehssan_it
  نمایش نام ویرایش کننده ارسال! vahid800 1 581 ۲۰ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۳۶ ب.ظ
آخرین ارسال: ERFAN-DESIGN
  محدوده توانایی های یک پلاگین k2-4u 1 590 ۱۱ بهمن ۱۳۹۳، ۰۴:۲۹ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  قرار دادن یک صفحه html برای صفحه ی سردر M A H D I 2 1,718 ۰۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۰۷ ب.ظ
آخرین ارسال: soltaneghalbha
Tongue نمایش پست قبل تایید wildbuzz 5 683 ۲۸ دى ۱۳۹۳، ۱۲:۰۸ ب.ظ
آخرین ارسال: wildbuzz

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir