مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامامتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
سوال در مورد پینگ کردن سایت

سوال در مورد پینگ کردن سایت
سلام -امروز تو سایتای همسایه ی مطلبی رو میخوندم در مورد پینگ کردن - چون اماتور هستم زیاد نمیدونم فقط اینقدر متوجه شدم که به موتور های جستجو میگه که سایت اپدیت شده - کد یا پلاگین یا چیز دیگه ای داره ؟


ممنون میشم که اموزش  رو بذارین -ایا اینقدر که میگن تاثیر داره یا نه
Friga میگه:
سایتهایی هستن مثلا network tools و .... سایت رو خود به خود بررسی میکنن و از اطلاعات هاست گرفته تا دومین
اما چنین چیزی فکر نکنم باشه که به موتور جشتجو بگه که سایت آپدیت شده
موتورهای جستجو خودشون همه سایتها رو هر روز چک میکنن
میشه اون مطلبی رو که خوندین اینجا قرار بدین؟
H@DI میگه:
اینو نوشته

کد زیر را کپی کرده و بعد از اولین کدِ <?php تو فایلِ index.php قرار بدید !

کد:
[color=#0000BB]$pos1 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://www.google.com'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos2 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://www.yahoo.com'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos3 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://www.msn.com'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos4 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'آدرس سایت شما'[/color][color=#007700]);

if ([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]] != [/color][color=#DD0000]"" [/color][color=#007700]&  ([/color][color=#0000BB]$pos1 [/color][color=#007700]=== [/color][color=#0000BB]false[/color][color=#007700]) & ([/color][color=#0000BB]$pos2 [/color][color=#007700]=== [/color][color=#0000BB]false[/color][color=#007700]) & ([/color][color=#0000BB]$pos3 [/color][color=#007700]=== [/color][color=#0000BB]false[/color][color=#007700])  & ([/color][color=#0000BB]$pos4 [/color][color=#007700]=== [/color][color=#0000BB]false[/color][color=#007700])) {
    echo [/color][color=#DD0000]'<iframe src="http://pingomatic.com/ping/?title=$title&blogurl='[/color][color=#007700].[/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]].[/color][color=#DD0000]'&rssurl='[/color][color=#007700].[/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]].[/color][color=#DD0000]'&chk_weblogscom=on&chk_blogs=on&chk_technorati=on&chk_feedburner=on&chk_syndic8=on&chk_newsgator=on&chk_feedster=on&chk_myyahoo=on&chk_pubsubcom=on&chk_blogdigger=on&chk_blogrolling=on&chk_blogstreet=on&chk_moreover=on&chk_weblogalot=on&chk_icerocket=on&chk_audioweblogs=on&chk_rubhub=on&chk_geourl=on&chk_a2b=on&chk_blogshares=on" border="0" width="1" height="1"></iframe>'[/color][color=#007700];


}[/color]
یکی دیگه هم این کد هستش


کد:
[color=#0000BB]$pos1 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://www.google.com'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos2 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://www.yahoo.com'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos3 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://www.msn.com'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos4 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://www.ir-cms.org'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos5 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://syndic8.com'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos6 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://feedburner.com'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos7 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://blo.gs'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos8 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://blogpeople.net'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos9 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://newsgator.com'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos10 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://blogsearch.google.com'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos11 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://wasalive.com'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos12 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://api.my.yahoo.co.jp'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos13 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://audiorpc.weblogs.com'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos14 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://blogpeople.net'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos15 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://blogsearch.google.com'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos16 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://yandex.ru'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos17 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://fc2.com'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos18 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://myblog.jp'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos19 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://kutsulog.net'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos20 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://wordblog.de'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos21 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://bloggerei.de'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos22 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://blogrolling.com'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos23 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://icerocket.com'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos24 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://pingomatic.com'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos25 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://livedoor.com'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos26 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://technorati.com'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos27 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://twingly.com'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos28 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://blogpeople.net'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos29 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://zhuaxia.com'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos30 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://weblogs.com'[/color][color=#007700]);[/color]
[color=#0000BB]$pos31 [/color][color=#007700]= [/color][color=#0000BB]strpos[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]],[/color][color=#DD0000]'http://www.ir-cms.org'[/color][color=#007700]);

if ([/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]] != [/color][color=#DD0000]"" [/color][color=#007700]&  ([/color][color=#0000BB]$pos1 [/color][color=#007700]=== [/color][color=#0000BB]false[/color][color=#007700]) & ([/color][color=#0000BB]$pos2 [/color][color=#007700]=== [/color][color=#0000BB]false[/color][color=#007700]) & ([/color][color=#0000BB]$pos3 [/color][color=#007700]=== [/color][color=#0000BB]false[/color][color=#007700])  & ([/color][color=#0000BB]$pos4 [/color][color=#007700]=== [/color][color=#0000BB]false[/color][color=#007700])) {
    echo [/color][color=#DD0000]'<iframe src="http://pingomatic.com/ping/?title=$title&blogurl='[/color][color=#007700].[/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]].[/color][color=#DD0000]'&rssurl='[/color][color=#007700].[/color][color=#0000BB]$_SERVER[/color][color=#007700][[/color][color=#DD0000]'HTTP_REFERER'[/color][color=#007700]].[/color][color=#DD0000]'&chk_weblogscom=on&chk_blogs=on&chk_technorati=on&chk_feedburner=on&chk_syndic8=on&chk_newsgator=on&chk_feedster=on&chk_myyahoo=on&chk_pubsubcom=on&chk_blogdigger=on&chk_blogrolling=on&chk_blogstreet=on&chk_moreover=on&chk_weblogalot=on&chk_icerocket=on&chk_audioweblogs=on&chk_rubhub=on&chk_geourl=on&chk_a2b=on&chk_blogshares=on" border="0" width="1" height="1"></iframe>'[/color][color=#007700];
}[/color]
Tofighi میگه:
دوست عزیز برای قراردادن کدها لطفا از قسمت چسبادن متن ساده استفاده کنید.


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  حذف کردن پست ها بدون نیاز به رفرش sohrab_mj 4 759 ۳۱ مرداد ۱۳۹۴، ۰۸:۰۳ ب.ظ
آخرین ارسال: sohrab_mj
  چگونگی غیرفعال کردن فید در ما ی بی بی outumnsadness 4 853 ۰۲ مرداد ۱۳۹۴، ۰۷:۱۸ ب.ظ
آخرین ارسال: outumnsadness
  [سوال] مشکل پیام انبوه navids_mh 1 705 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۵۰ ق.ظ
آخرین ارسال: ••CentOS••
Exclamation خارج کردن ادیتور از حالت کدهای منبع hamed1990 0 612 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۸:۱۹ ق.ظ
آخرین ارسال: hamed1990
  سوال درباره پاسخ ها به سبک جدید navids_mh 3 736 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۷:۱۳ ب.ظ
آخرین ارسال: mellat
  مشکل ریست کردن رمز عبور bivafadl 5 711 ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰۵:۱۹ ب.ظ
آخرین ارسال: navids_mh
  مشکل در عوض کردن نام کاربری اختیاری sohrab_mj 5 850 ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۲۷ ق.ظ
آخرین ارسال: ERFAN-DESIGN
  راست چین کردن (کد/php) navids_mh 2 808 ۲۴ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۲۶ ب.ظ
آخرین ارسال: ••CentOS••
  باز نشدن سایت و پنل مدیریت Masoud_MI 8 1,062 ۲۲ فروردین ۱۳۹۴، ۰۱:۲۹ ب.ظ
آخرین ارسال: Masoud_MI
  [سوال] امکاناتی که تا به حال اشاره نشده navids_mh 4 656 ۲۱ فروردین ۱۳۹۴، ۰۵:۰۰ ب.ظ
آخرین ارسال: H4Mid

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir