مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامصفحه‌ها (2):
امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
درخواست ویرایش کد از بهنام

درخواست ویرایش کد از بهنام
داداش بهنام اون تاپیک رو بستی و نشد بگم

داداش یه زحمتی دیگه دارم و اونم اینه که زیر نام کاربری توی پست بیت نام گروه کاربری هست.میخوام اون وضعیت انلاین رو بیاری جای اون گروه کاربری و اون گروه کاربری رو حذفش کنی

داداش اسم گروه کاربری رو میخوام حذف بشه نه درجه کاربری

ممنونم داداش بهنام گل
کد پی‌اچ‌پی:
{$ignore_bit}

<
table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}
cellpadding="{$theme['tablespace']}class="tborder" 
style="{$post_extra_style} {$post_visibility}
id="post_{$post['pid']}">

<
tr>

<
td class="{$altbg}width="23%" valign="top" style="white-space: 
nowrap; text-align: center;"
><a name="pid{$post['pid']}
id="pid{$post['pid']}"></a>

<
style>

<!--

.
mr-abdollah{

border-style:solid;

border-width:1px;

-
moz-border-radius-bottomright:6px;

-
moz-border-radius-topleft:6px;

-
moz-border-radius-bottomleft:6px;

-
moz-border-radius-topright:6px;-
webkit-border-radius6px 06px 0;

border-radius6px 0 6px 0;

-
webkit-border-top-left-radius6px/* pour Chrome */

-webkit-border-bottom-right-radius6px/* pour Chrome */background-color:#EFEFEF;

border-color:#DDDDDD #DDDDDD #C4C4C4 #C4C4C4;

-moz-box-shadow:0 0 8px rgba(0000.3);

direction:rtl;

font-family:Tahoma;

font-size:11px;

margin:4px 7px;

padding:3px;

text-align:center;

}

-->

</
style><
div class="mr-abdollah"> <strong><span 
class="largetext"><a href="#" 
id="profilelink_{$post['pid']}">{$post['username_formatted']}</span></strong></a>

<
div id="profilelink_{$post['pid']}_popup" class="popup_menu" style="display: none;">

<
div class="popup_item_container">

<

href
="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=profile&amp;uid={$post['uid']}"
 
class="popup_item">مشاهده پروفایل کاربر</a>

</
div>

<
div class="popup_item_container">

<

href
="{$mybb->settings['bburl']}/search.php?action=finduser&amp;uid={$post['uid']}"
 
class="popup_item">مشاهده ارسال های کاربر</a>

</
div>

<
div class="popup_item_container">

<

href
="{$mybb->settings['bburl']}/search.php?action=finduserthreads&uid={$post['uid']}"
 
class="popup_item">مشاهده موضوعات کاربر</a>

</
div>

<
div class="popup_item_container">

<
a href="{$post['website']}target="_blank" " class="popup_item">مشاهده وب سایت کاربر</a>

</div>

<div class="
popup_item_container">

<a 
href="
{$mybb->settings['bburl']}/private.php?action=send&amp;uid={$post['uid']}"
 class="
popup_item">ارسال پیام خصوصی به کاربر</a>

</div>

<div class="
popup_item_container">

<a 
href="
{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=emailuser&amp;uid={$post['uid']}"
 class="
popup_item">ارسال ایمیل به کاربر</a>

</div>

</div><br />

<script language="
javascript" type="text/javascript">

new PopupMenu("
profilelink_{$post['pid']}");

</script> </div>

<div class="
mr-abdollah"><font color="#C71585">{$post['usertitle']}</div>

<div class="mr-abdollah">{$post['groupimage']}<br></div>

<
div class="mr-abdollah"><font color="#000000">{$post['userstars']}</div>

<
div class="mr-abdollah">{$post['useravatar']}</div>

<
div class="mr-abdollah"><font color="#C71585"><
href
="search.php?action=finduser&amp;uid={$post['uid']}">یافتن 
تمام ارسالهای این کاربر
</a></font></div>

<
div class="mr-abdollah"><font color="#C71585">وضعیت : {$post['onlinestatus']}</font></div>

<
div class="mr-abdollah"><font color="#C71585">{$post['user_details']}</font></div>

</
strong>

<
br /></
span>

</
td>

<
td class="{$altbg}valign="top">

<
table width="100%">

<
tr><td>{$post['posturl']}<span 
class="smalltext"><strong>{$post['icon']}{$post['subject']} 
{
$post['subject_extra']}</strong></span>

<
br />

<
div id="pid_{$post['pid']}style="padding: 5px 0 5px 0;">

{
$post['message']}

</
div>

{
$post['attachments']}

{
$post['signature']}

<
div style="text-align: right; vertical-align: bottom;" id="post_meta_{$post['pid']}">

<
div id="edited_by_{$post['pid']}">{$post['editedmsg']}</div>

{
$post['iplogged']}

</
div>

</
td></tr>

</
table>

</
td>

</
tr>

<
tr>

<
td class="{$altbg}style="white-space: nowrap; text-align: center; 
vertical-align: middle;"
><span 
class="smalltext">{$post['postdate']} 
{
$post['posttime']}</span></td>

<
td class="{$altbg}style="vertical-align: middle;">

<
table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

<
tr valign="bottom">

<
td align="right" ><span 
class="smalltext">{$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}</span></td>

<
td 
align
="left">{$post['button_spam']}{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['thanks']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}<div
 style
='float:right'>

<
g:plusone size="standard" expr:href="data:post.url"/>

</
div></td>

</
tr>

</
table>

</
td>

</
tr>{$post['thxdsp_inline']}</
table>{$post['thxdsp_outline']} 
 
behnam میگه:
ببخشید عجله ای شد اینو تست کن! :{$ignore_bit}

کد:
{$ignore_bit}

<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}"
cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder"
style="{$post_extra_style} {$post_visibility}"
id="post_{$post['pid']}">

<tr>

<td class="{$altbg}" width="23%" valign="top" style="white-space:
nowrap; text-align: center;"><a name="pid{$post['pid']}"
id="pid{$post['pid']}"></a>

<style>

<!--

.mr-abdollah{

border-style:solid;

border-width:1px;

-moz-border-radius-bottomright:6px;

-moz-border-radius-topleft:6px;

-moz-border-radius-bottomleft:6px;

-moz-border-radius-topright:6px;-webkit-border-radius: 6px 06px 0;

border-radius: 6px 0 6px 0;

-webkit-border-top-left-radius: 6px; /* pour Chrome */

-webkit-border-bottom-right-radius: 6px; /* pour Chrome */background-color:#EFEFEF;

border-color:#DDDDDD #DDDDDD #C4C4C4 #C4C4C4;

-moz-box-shadow:0 0 8px rgba(0, 0, 0, 0.3);

direction:rtl;

font-family:Tahoma;

font-size:11px;

margin:4px 7px;

padding:3px;

text-align:center;

}

-->

</style>


<div class="mr-abdollah"><font color="#C71585">وضعیت : {$post['onlinestatus']}</font></div>
<div class="mr-abdollah"> <strong><span
class="largetext"><a href="#"

id="profilelink_{$post['pid']}">{$post['username_formatted']}</span></strong></a>

<div id="profilelink_{$post['pid']}_popup" class="popup_menu" style="display: none;">

<div class="popup_item_container">

<a
href="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=profile&amp;uid={$post['uid']}"
class="popup_item">مشاهده پروفایل کاربر</a>

</div>

<div class="popup_item_container">

<a
href="{$mybb->settings['bburl']}/search.php?action=finduser&amp;uid={$post['uid']}"
class="popup_item">مشاهده ارسال های کاربر</a>

</div>

<div class="popup_item_container">

<a
href="{$mybb->settings['bburl']}/search.php?action=finduserthreads&uid={$post['uid']}"
class="popup_item">مشاهده موضوعات کاربر</a>

</div>

<div class="popup_item_container">

<a href="{$post['website']}" target="_blank" " class="popup_item">مشاهده وب سایت کاربر</a>

</div>

<div class="popup_item_container">

<a
href="{$mybb->settings['bburl']}/private.php?action=send&amp;uid={$post['uid']}"
class="popup_item">ارسال پیام خصوصی به کاربر</a>

</div>

<div class="popup_item_container">

<a
href="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=emailuser&amp;uid={$post['uid']}"
class="popup_item">ارسال ایمیل به کاربر</a>

</div>

</div><br />

<script language="javascript" type="text/javascript">

new PopupMenu("profilelink_{$post['pid']}");

</script> </div>
<div class="mr-abdollah">{$post['groupimage']}<br></div>


<div class="mr-abdollah">{$post['useravatar']}</div>

<div class="post_field">
<legend><span class="smalltext" style="font-weight:bold">مربی محبوب</span></legend>
<img src="images/mood/{$post['fid4']}.gif"/>
<br></div>

<div class="post_field">
<legend><span class="smalltext" style="font-weight:bold">بازیکن محبوب</span></legend>
<img src="images/mood/{$post['fid4']}.gif"/>
<br></div>
<div class="post_field">
<legend><strong>دلنوشته من</strong></legend>
<marquee scrollamount="2" scrolldelay="20" style="border:2px solid #e60000;font-family: Tahoma;font-size: 10pt;color: #e60000"direction="right"width="165"height="20"onmouseover="this.stop()"onmouseout="this.start()"><font color=black></font>{$post['fid9']}</marquee>
</div>

<div class="mr-abdollah"><font color="#C71585"><a
href="search.php?action=finduser&amp;uid={$post['uid']}">یافتن
تمام ارسالهای این کاربر</a></font></div>


<div class="mr-abdollah"><font color="#C71585">{$post['user_details']}</font></div>

</strong>

<br /></span>

</td>

<td class="{$altbg}" valign="top">

<table width="100%">

<tr><td>{$post['posturl']}<span
class="smalltext"><strong>{$post['icon']}{$post['subject']}
{$post['subject_extra']}</strong></span>

<br />

<div id="pid_{$post['pid']}" style="padding: 5px 0 5px 0;">

{$post['message']}

</div>

{$post['attachments']}

{$post['signature']}

<div style="text-align: right; vertical-align: bottom;" id="post_meta_{$post['pid']}">

<div id="edited_by_{$post['pid']}">{$post['editedmsg']}</div>

{$post['iplogged']}

</div>

</td></tr>

</table>

</td>

</tr>

<tr>

<td class="{$altbg}" style="white-space: nowrap; text-align: center;
vertical-align: middle;"><span
class="smalltext">{$post['postdate']}
{$post['posttime']}</span></td>

<td class="{$altbg}" style="vertical-align: middle;">

<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr valign="bottom">

<td align="right" ><span
class="smalltext">{$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}</span></td>

<td
align="left">{$post['button_spam']}{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['thanks']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}<div
style='float:right'>

<g:plusone size="standard" expr:href="data:post.url"/>

</div></td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>{$post['thxdsp_inline']}</table>{$post['thxdsp_outline']}
 

 


بــی تو تنهــــــام
رضا نظری میگه:
درست شد داداش

اما اون وضعیت انلاین که بالای نام کاربری نیومد که

ارورش رفع شد اما وضعیت انلاین یا افلاین بالای نام کاربری نیومده داداش بهنام گل
behnam میگه:
عزیزم درسته حتما دستکاری کردی کد رو!!
کد ها رو یبار دیگه بردار بذار نت پد بعد بذار قالبت و تست کن!


بــی تو تنهــــــام
رضا نظری میگه:
اره داداش کارت درسته

دیگه نیمتونم بهت اعتبار بدم!واقعا کارت درسته اگه میشه راهنمایی هم برای این اضافه کردم فیلد به پست بیت انجام بده داداش
رضا نظری میگه:
داداش این 2 تایی شده ها

نگاه کن  http://www.perspolis-viva.com/mybb/showt...pid=1#pid1
رضا نظری میگه:
اقا کد اولیه رو که دادی زدم درست شد

این اخریه که دادی کلا پست ها رو 2 تا نشون میده
behnam میگه:
اخری رو دوباره بذار 


بــی تو تنهــــــام
رضا نظری میگه:
اخریه مشکل داره داداش
behnam میگه:
چه مشکلی؟


بــی تو تنهــــــام
صفحه‌ها (2):


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکلی جالب در ویرایش کاربر ! Mohammadreza477 6 1,142 ۱۹ شهریور ۱۳۹۴، ۰۹:۳۸ ق.ظ
آخرین ارسال: soelda
  درخواست آموزش meta tag , meta keyword _Arman 8 2,815 ۰۹ خرداد ۱۳۹۴، ۰۸:۴۸ ق.ظ
آخرین ارسال: alihossein
Question غیر فعال شدن ویرایش گروه کاربری vahid800 5 707 ۱۵ فروردین ۱۳۹۴، ۰۵:۴۵ ب.ظ
آخرین ارسال: navids_mh
  عدم نقل قول و ویرایش سریع ali5866 2 545 ۰۴ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۴۹ ق.ظ
آخرین ارسال: alireza_k
  ویرایش کنترل پنل کاربری ali5866 6 708 ۲۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۱۵ ق.ظ
آخرین ارسال: navids_mh
  نمایش نام ویرایش کننده ارسال! vahid800 1 594 ۲۰ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۳۶ ب.ظ
آخرین ارسال: ERFAN-DESIGN
  راهنمایی برای ویرایش قالب senator_mmd 6 828 ۱۱ بهمن ۱۳۹۳، ۰۴:۱۲ ب.ظ
آخرین ارسال: ERFAN-DESIGN
  سوال در مورد دیتابیس درخواست پلاگین bivafadl 2 1,012 ۰۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۲۴ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  درخواست پلاگین آپلود در آپلودسنتر evil1378 0 863 ۰۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۲۷ ب.ظ
آخرین ارسال: evil1378
  درخواست رفع این مشکل و باگ ها RooTeR 23 2,474 ۰۲ آبان ۱۳۹۳، ۰۲:۱۴ ب.ظ
آخرین ارسال: mersadnouri

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir