مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامامتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
پاپ اپ صفحه جدید سبک با پلاگین اول نصب آمار در افتادن ورود کار از

[حل‌شده] از کار افتادن ورود پاپ اپ در صفحه اول با نصب پلاگین آمار با سبک جدی
خداوندا مارا از شر مای بی بی رها گردان
.

پلاگین آمار همیار مای بی بی - نمایش آمار انجمن به سبکی جدید استفاده میکنم
.
متوجه شدم که نصب و فعال سازی این پلاگین ورود پاپ آپ رو از کار میندازه
(عکس ورود پاپ اپ رو پیوست کردم تا متوجه بشید کجا رو میگم)
.
فقط هم تو index این مشکل وجود داره
کلا یه فایل php داره کداش رو میذارم جایی که ایراد داره رو بهم بگید
.
کد پی‌اچ‌پی:
<?php
/**
 * Mini Stats
 * Author : Mybbco
 * http://mybbco.ir
 */
 
 
$plugins->add_hook("index_start","mybbcostats"); 
 
 
 if(!
defined("IN_MYBB"))
{
    die(
"You Cannot Access This File Directly");function 
mybbcostats_info()
{
return array(
        
"name"  => '<img style="vertical-align:middle" src="../images/mybbcostat.png" align="absbottom" /><font color="#E46554">پلاگین آمار همیار</font>',
        
"description"=> "نمایش آمار انجمن به سبک جدید",
        
"website"        => "http://mybbco.ir",
        
"author"        => "Mybbco",
        
"authorsite"    => "http://community.mybbco.ir/",
        
"version"        => '<strong>2.5</strong>',
        
"guid"             => "",
        
"compatibility" => "*"
    
);
}

function 
mybbcostats_activate()
{
    global 
$db;    
    
// Settings
    
$mybbcostats_group = array(
        
"gid" => "NULL",
        
"name" => "mybbcostats",
        
"title" => "تنظیمات پلاگین آمار همیار",
        
"description" => "نوشته شده توسط : همیار مای بی بی",
        
"disporder" => "1",
        
"isdefault" => "no",
    );
    
$db->insert_query("settinggroups"$mybbcostats_group);
    
    
$gid $db->insert_id();
    
$power = array(
        
"sid"            => "NULL",
        
"name"            => "mybbcostats_power",
        
"title"            => "فعال شود ؟",
        
"description"    => "آیا میخواهید آمار همیار فعال شود ؟",
        
"optionscode"    => "yesno",
        
"value"            => '1',
        
"disporder"        => '1',
        
"gid"            => intval($gid),
    );
    
$rightblock = array(
        
"sid"            => "NULL",
        
"name"            => "mybbcostats_right",
        
"title"            => "محتوای قابل نمایش در بلوک سمت راست",
        
"description"    => "برترین ارسال کنندگان / برترین اعتبارگیرندگان / جدیدترین کاربران / برترین معرفی کنندگان",
        
"optionscode"    => "select \n1=برترین ارسال کنندگان\n2=برترین اعتبارگیرندگان\n3=جدیدترین کاربران\n4=برترین معرفی کنندگان",
        
"value"            => '',
        
"disporder"        => '2',
        
"gid"            => intval($gid),
    );
    
$leftblock = array(
        
"sid"            => "NULL",
        
"name"            => "mybbcostats_left",
        
"title"            => "نحوه نمایش آخرین ارسال ها",
        
"description"    => "آخرین ارسالها / آخرین موضوعات",
        
"optionscode"    => "select \n1=آخرین ارسال ها\n2=آخرین موضوعات",
        
"value"            => '',
        
"disporder"        => '3',
        
"gid"            => intval($gid),
    );
    
$mytab1 = array(
        
"sid"            => "NULL",
        
"name"            => "mybbcostats_tab1",
        
"title"            => "عنوان تب دوم را وارد کنید",
        
"description"    => "",
        
"optionscode"    => "text",
        
"value"            => '',
        
"disporder"        => '4',
        
"gid"            => intval($gid),
    );
    
$mytab2 = array(
        
"sid"            => "NULL",
        
"name"            => "mybbcostats_tab2",
        
"title"            => "عنوان تب سوم را وارد کنید",
        
"description"    => "",
        
"optionscode"    => "text",
        
"value"            => '',
        
"disporder"        => '5',
        
"gid"            => intval($gid),
    );
    
$mytab3 = array(
        
"sid"            => "NULL",
        
"name"            => "mybbcostats_tab3",
        
"title"            => "عنوان تب آخر را وارد کنید",
        
"description"    => "",
        
"optionscode"    => "text",
        
"value"            => '',
        
"disporder"        => '6',
        
"gid"            => intval($gid),
    );
    
$mytab1_fid = array(
        
"sid"            => "NULL",
        
"name"            => "mybbcostats_tab1_fid",
        
"title"            => "آیدی انجمن مورد نظر برای تب دوم را وارد کنید",
        
"description"    => "",
        
"optionscode"    => "text",
        
"value"            => '1',
        
"disporder"        => '7',
        
"gid"            => intval($gid),
    );
    
$mytab2_fid = array(
        
"sid"            => "NULL",
        
"name"            => "mybbcostats_tab2_fid",
        
"title"            => "آیدی انجمن مورد نظر برای تب سوم را وارد کنید",
        
"description"    => "",
        
"optionscode"    => "text",
        
"value"            => '2',
        
"disporder"        => '7',
        
"gid"            => intval($gid),
    );
    
$mytab3_fid = array(
        
"sid"            => "NULL",
        
"name"            => "mybbcostats_tab3_fid",
        
"title"            => "آیدی انجمن مورد نظر برای تب آخر را وارد کنید",
        
"description"    => "",
        
"optionscode"    => "text",
        
"value"            => '3',
        
"disporder"        => '7',
        
"gid"            => intval($gid),
    );

    
$db->insert_query("settings"$power);
    
$db->insert_query("settings"$rightblock);
    
$db->insert_query("settings"$leftblock);
    
$db->insert_query("settings"$mytab1);
    
$db->insert_query("settings"$mytab2);
    
$db->insert_query("settings"$mytab3);
    
$db->insert_query("settings"$mytab1_fid);
    
$db->insert_query("settings"$mytab2_fid);
    
$db->insert_query("settings"$mytab3_fid);
        
    
rebuild_settings();

    require 
MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php";
    
    
$new_template['mybbco_stats'] = '
<style>
.fa-off:before {
    cursor:default;
    content:"\f044";
    font-family:FontAwesome;color:#636363;
    float:right;
    margin-left:4px;vertical-align:middle;
}

.fa-on:before {
    cursor:default;
    content:"\f044";
    font-family:FontAwesome;
    color:#E46554;
    float:right;
    margin-left:4px;
    vertical-align:middle;
}

.mybbcostat_lastusers {
    padding:5px;
}

.mybbcostat_lastusers ul {
    margin:0;
    padding:2px;
    border-right:1px solid #D9D9D9;
    border-left:1px solid #D9D9D9;
    border-top:1px solid #D9D9D9;
    border-radius:4px;
    list-style:none;
}

.mybbcostat_lastusers ul li {
    border-bottom:1px solid #D9D9D9;
    padding:4px 6px;
}

.mybbcostat_lastposts {
    padding:5px;
}

.mybbcostat_lastposts ul {
    margin:0;
    padding:2px;
    border-right:1px solid #D9D9D9;
    border-left:1px solid #D9D9D9;
    border-top:1px solid #D9D9D9;
    border-radius:4px;
    list-style:none;
}

.mybbcostat_lastposts ul li {
    display:block;
    border-bottom:1px solid #D9D9D9;
    padding:4px 2px;
}

.mybbcostat_username {
    float:left;
}

.mybbcostat_postnum {
    float:left;
    font:11px tahoma;
    padding:2px 10px 3px;
    background:#F3F3F3;
    border-radius:10px;
}

.line-number {
    font:11px tahoma;
    padding:2px 6px;
    background:#C7C7C7;
    border-radius:50%;
    display:inline-block;
    color:#fff;
}

.mybbcostat_title {
    background: #027ABB;
    color: #ffffff;
    border-bottom: 3px solid #7F8C8D;
    padding: 6px 6px;
      font-size: 14.2px;
      text-shadow: 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.4);
      font-family: "Droid Arabic Naskh","Lucida Grande",Tahoma,"Trebuchet MS",Verdana,Arial,sans-serif;
}

.mybbcostat_title h3 {
    font:14px b yekan, BYekan, tahoma;
    color:#fff;
    padding:0;
    margin:0;
    font-weight:none;
}

.mybbcostat_bg {
    background:none;
    padding:1px;
    margin-bottom:1%;
}

.mybbcostat_bg2 {
    width:100%;
    display:inline-block;
    background:#fff;
    margin-bottom:10px;
    padding-top:1px;
    padding-bottom:1px;
    box-sizing:border-box;
    border:1px solid;
    border-color:#2980b9;
}

ul.lastpost_tabs {
    background:#F3F3F3;
    border:1px solid #D9D9D9;
    margin: 0 0 10px 0;
    padding: 0;
    float: right;
    list-style: none;
    height: 33px;
    width: 100%;
    border:1px solid #027ABB;
}

ul.lastpost_tabs li {
    float: right;
    margin: 0;
    cursor: pointer;
    padding: 0% 1% ;
    height: 31px;
    line-height: 31px;
    background: #F3F3F3;
    overflow: hidden;
    position: relative;
    border:none;
    color:#000;
    border:1px solid #ccc;
}

ul.lastpost_tabs li:hover {
    background: #C7C7C7;
    color:#fff;
}    

ul.lastpost_tabs li.active {
    background: #FFFFFF;
}

ul.lastpost_tabs li.active:hover {
    color:#ccc;
}

.lastpost_tab_container {
    clear: both;
    float: right; 
    width: 100%;
    background: #FFFFFF;
}

.lastpost_tab_content {
    padding: 0px;
    display: none;
}

@media(max-width: 767px) {
    #mybbcostat_lastusers, .mybbcostat_lastusers, div.mybbcostat_lastusers {
        display: none !important;
}}
@media(max-width: 767px) {
    .lastpost_tabs {
        display: none !important;
}}
</style>
<br/>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
    $(".lastpost_tab_content").hide();
    $(".lastpost_tab_content:first").show(); 
    $("ul.lastpost_tabs li").click(function() {
        $("ul.lastpost_tabs li").removeClass("active");
        $(this).addClass("active");
        $(".lastpost_tab_content").hide();
        var activeTab = $(this).attr("rel"); 
        $("#"+activeTab).fadeIn(); 
    });
});
</script> 
<link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.1.0/css/font-awesome.min.css" />
<div class="mybbcostat_bg">
<div style="margin:0">
<div class="mybbcostat_title"><h3>آمار انجمن</h3></div>

<div class="mybbcostat_bg2">

<div class="mybbcostat_lastusers" style="float:right;width:25%;">
{$mybbco_topposters}
{$mybbco_toprep}
{$mybbco_newusers}
{$mybbco_topreffer}
<ul>
{$user}
</ul>
</div>

<div class="mybbcostat_lastposts" style="float:right;width:75%;">

  <ul class="lastpost_tabs"> 
        <li class="active" rel="tab1"> آخرین ارسالهای انجمن</li>
        <li rel="tab2"> {$mybb->settings[\'mybbcostats_tab1\']} </li>
        <li rel="tab3"> {$mybb->settings[\'mybbcostats_tab2\']} </li>
        <li rel="tab4"> {$mybb->settings[\'mybbcostats_tab3\']} </li>
    </ul>
    
<div class="lastpost_tab_container"> 

     <div id="tab1" class="lastpost_tab_content"> 
 
<ul>
{$topic}
</ul>

     </div>


     <div id="tab2" class="lastpost_tab_content"> 

<ul>
{$secondtab}
</ul>

     </div>
     
      <div id="tab3" class="lastpost_tab_content"> 

<ul>
{$thirdtab}
</ul>

     </div>
     
     <div id="tab4" class="lastpost_tab_content"> 

<ul>
{$fourthtab}
</ul>

     </div>
   

</div>


</div>

</div>
</div>{$cr}
</div>'
;
    
        
$new_template['mybbco_topposters'] = '<div style="background:#F3F3F3;color:#000;margin-bottom:3px;padding:4px;">برترین ارسال کنندگان</div>';
        
        
$new_template['mybbco_toprep'] = '<div style="background:#F3F3F3;color:#000;margin-bottom:3px;padding:4px;">برترین اعتبارگیرندگان</div>';
        
        
$new_template['mybbco_newusers'] = '<div style="background:#F3F3F3;color:#000;margin-bottom:3px;padding:4px;">جدیدترین کاربران</div>';
        
        
$new_template['mybbco_topreffer'] = '<div style="background:#F3F3F3;color:#000;margin-bottom:3px;padding:4px;">برترین معرفی کنندگان</div>';

       foreach(
$new_template as $title => $template)
    {
        
$new_template = array('title' => $db->escape_string($title), 'template' => $db->escape_string($template), 'sid' => '-1''version' => '140''dateline' => TIME_NOW);
        
$db->insert_query('templates'$new_template);
    }
    
    
find_replace_templatesets("index"'#{$header}#'"{$header}\n{$mybbcostats}");
    
}

function 
mybbcostats_deactivate()
{
        global 
$db;
        
    
$delete_templates = array('mybbco_stats''mybbco_topposters''mybbco_toprep''mybbco_newusers''mybbco_topreffer');
    foreach(
$delete_templates as $template)
    {
        
$db->delete_query('templates'"title = '{$template}'");
    }
    
    require_once 
MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php";

    
$db->write_query("DELETE FROM ".TABLE_PREFIX."settinggroups WHERE name='mybbcostats'");
    
$db->write_query("DELETE FROM ".TABLE_PREFIX."settings WHERE name='power'");
    
$db->write_query("DELETE FROM ".TABLE_PREFIX."settings WHERE name='rightblock'");
    
$db->write_query("DELETE FROM ".TABLE_PREFIX."settings WHERE name='leftblock'");

        
rebuild_settings();    
        
    
find_replace_templatesets("index"'#'.preg_quote('{$mybbcostats}').'#''',0);
}


function 
mybbcostats(){
    
global 
$mybb$db$templates$theme$mybbcostats$mybbco_topposters$mybbco_toprep$mybbco_newusers$mybbco_topreffer$lightbulb$secondtab$cr ;

$tab1 "";
$tab1_posts $mybb->settings['mybbcostats_tab1_fid'];
$tab1 "WHERE f.fid IN ({$tab1_posts})";
$tab2 "";
$tab2_posts $mybb->settings['mybbcostats_tab2_fid'];
$tab2 "WHERE f.fid IN ({$tab2_posts})";
$tab3 "";
$tab3_posts $mybb->settings['mybbcostats_tab3_fid'];
$tab3 "WHERE f.fid IN ({$tab3_posts})";
$cr '<br />';
$query_threads $db->query("
SELECT t.subject,t.username,t.uid,t.tid,t.fid,t.lastpost,t.lastposter,t.lastposteruid,tp.displaystyle AS styledprefix 
         FROM "
.TABLE_PREFIX."threads t 
         LEFT JOIN "
.TABLE_PREFIX."threadprefixes tp ON (tp.pid = t.prefix)
         ORDER BY t.lastpost DESC 
         LIMIT 10"
);
$query_postnum $db->query("SELECT * 
         FROM "
.TABLE_PREFIX."users 
         ORDER BY postnum DESC 
         LIMIT 10"
);
$query_newusers $db->query ("SELECT * 
        FROM "
.TABLE_PREFIX."users 
        ORDER BY uid DESC 
        LIMIT 10"
);
$query_topref $db->query("SELECT u.uid,u.username,u.usergroup,u.displaygroup,count(*) as refcount 
         FROM "
.TABLE_PREFIX."users u 
         LEFT JOIN "
.TABLE_PREFIX."users r ON (r.referrer = u.uid) 
         WHERE r.referrer = u.uid 
         GROUP BY r.referrer DESC 
         ORDER BY refcount DESC 
         LIMIT 10"
);
$query_lastposts $db->query("SELECT * 
         FROM "
.TABLE_PREFIX."posts
         ORDER BY `pid` DESC 
         LIMIT 10"
);
$query_toprep $db->query("SELECT u.uid,u.reputation,u.username,u.usergroup,u.displaygroup 
        FROM "
.TABLE_PREFIX."users u 
        LEFT JOIN "
.TABLE_PREFIX."usergroups ug ON (u.usergroup = ug.gid) 
        WHERE ug.usereputationsystem='1' 
        ORDER BY u.reputation DESC 
        LIMIT 10"
);
$firsttab_q $db->query("
SELECT t.subject,t.username,t.uid,t.tid,t.fid,t.lastpost,t.lastposter,t.lastposteruid,tp.displaystyle AS styledprefix 
       FROM "
.TABLE_PREFIX."threads t
       LEFT JOIN "
.TABLE_PREFIX."threadprefixes tp ON (tp.pid = t.prefix)
       INNER JOIN "
.TABLE_PREFIX."forums as f
       ON (f.fid = t.fid)
       LEFT JOIN " 
TABLE_PREFIX "users AS u 
       ON (t.lastposteruid = u.uid)
       
{$tab1}
       AND t.visible = '1'
       GROUP BY t.tid
       ORDER BY t.lastpost DESC 
       LIMIT 10"
);
$secondtab_q $db->query("
SELECT t.subject,t.username,t.uid,t.tid,t.fid,t.lastpost,t.lastposter,t.lastposteruid,tp.displaystyle AS styledprefix 
       FROM "
.TABLE_PREFIX."threads t
       LEFT JOIN "
.TABLE_PREFIX."threadprefixes tp ON (tp.pid = t.prefix)
       INNER JOIN "
.TABLE_PREFIX."forums as f
       ON (f.fid = t.fid)
       LEFT JOIN " 
TABLE_PREFIX "users AS u 
       ON (t.lastposteruid = u.uid)
       
{$tab2}
       AND t.visible = '1'
       GROUP BY t.tid
       ORDER BY t.lastpost DESC 
       LIMIT 10"
);
$thirdtab_q $db->query("
SELECT t.subject,t.username,t.uid,t.tid,t.fid,t.lastpost,t.lastposter,t.lastposteruid,tp.displaystyle AS styledprefix 
       FROM "
.TABLE_PREFIX."threads t
       LEFT JOIN "
.TABLE_PREFIX."threadprefixes tp ON (tp.pid = t.prefix)
       INNER JOIN "
.TABLE_PREFIX."forums as f
       ON (f.fid = t.fid)
       LEFT JOIN " 
TABLE_PREFIX "users AS u 
       ON (t.lastposteruid = u.uid)
       
{$tab3}
       AND t.visible = '1'
       GROUP BY t.tid
       ORDER BY t.lastpost DESC 
       LIMIT 10"
);
         
if (
$mybb->settings['mybbcostats_power'] == 1){
    
$left $mybb->settings['mybbcostats_left'];
$right $mybb->settings['mybbcostats_right'];
        
    if (
$left == 1){

while (
$fetch_lastposts $db->fetch_array($query_lastposts))
{
            
$lightbulb['folder'] = "off";
        
        if (
$mybb->user['uid'])
        {
            if (
$fetch_lastposts['dateline'] && $fetch_lastposts['truid'] == $mybb->user['uid'])
            {
                if (
$fetch_lastposts['lastpost'] > $fetch_lastposts['dateline'])
                {
                    
$lightbulb['folder'] = "on";
                }
            }
            else
            {
                if (
$fetch_lastposts['lastpost'] > $mybb->user['lastvisit'])
                {
                    
$lightbulb['folder'] = "on";
                }
            }
        }
       
$query_last_post $db->simple_select("users""usergroup, displaygroup""uid = '".$fetch_lastposts['uid']."'");
$fetch_last_post $db->fetch_array($query_last_post);
$username format_name(($fetch_lastposts['username']), $fetch_lastposts['uid'], $fetch_last_post['usergroup'], $fetch_last_post['displaygroup']);
       
$profile get_profile_link($fetch_lastposts['uid']); 
       
$userlink "<span class=\"mybbcostat_username\"><a href=\"".$profile."\">$username</a></span>";
       
$topic .= "<li>{$userlink}<i class=\"fa fa-{$lightbulb['folder']}\" style=\"margin-left:4px;vertical-align:middle;\"></i><a href=\"./showthread.php?tid=".$fetch_lastposts['tid']."\">".$fetch_lastposts['subject']."</a></li>" "\n";
    
                    eval(
"$mybbcostats = \"".$templates->get("mybbco_stats")."\";");        
}

    }
    
    elseif (
$left == 2){
        
while (
$fetch_threads $db->fetch_array($query_threads))
{
        
$lightbulb['folder'] = "off";
        
$styledprefix "";
        
    if (
$fetch_threads['styledprefix'])
        {
            
$styledprefix $fetch_threads['styledprefix'] . ' ';
    }
        
        if (
$mybb->user['uid'])
        {
            if (
$fetch_threads['dateline'] && $fetch_threads['truid'] == $mybb->user['uid'])
            {
                if (
$fetch_threads['lastpost'] > $fetch_threads['dateline'])
                {
                    
$lightbulb['folder'] = "on";
                }
            }
            else
            {
                if (
$fetch_threads['lastpost'] > $mybb->user['lastvisit'])
                {
                    
$lightbulb['folder'] = "on";
                }
            }
        }
       
$query_last_post $db->simple_select("users""usergroup, displaygroup""uid = '".$fetch_threads['lastposteruid']."'");
$fetch_last_post $db->fetch_array($query_last_post);
$username format_name(($fetch_threads['lastposter']), $fetch_threads['lastposteruid'], $fetch_last_post['usergroup'], $fetch_last_post['displaygroup']);
       
$profile get_profile_link($fetch_threads['lastposteruid']); 
       
$userlink "<span class=\"mybbcostat_username\"><a href=\"".$profile."\">$username</a></span>";
       
$topic .= "<li>{$userlink}<i class=\"fa fa-{$lightbulb['folder']}\" style=\"margin-left:4px;vertical-align:middle;\"></i><a href=\"./showthread.php?tid=".$fetch_threads['tid']."\">".$styledprefix."  ".$fetch_threads['subject']."</a></li>" "\n";
       
                eval(
"$mybbcostats = \"".$templates->get("mybbco_stats")."\";");        
}

    }
    if (
$right == 1){

$post_counter=0;    
while (
$fetch_postnum $db->fetch_array($query_postnum) AND $post_counter<10)
{
$linenumber=$post_counter+1;
       
$top_username format_name(htmlspecialchars_uni($fetch_postnum['username']), $fetch_postnum['usergroup'], $fetch_postnum['displaygroup']);
       
$top_profile get_profile_link($fetch_postnum['uid']);
       
$top_userlink "<a href=\"".$top_profile."\">$top_username</a>";
       
$postnum $fetch_postnum['postnum'];
       
$user .= "<li><span class=\"line-number\">$linenumber</span> $top_userlink <span class=\"mybbcostat_postnum\" style=\"display:inline-block\">($postnum)</span></li>";

            eval(
"$mybbcostats = \"".$templates->get("mybbco_stats")."\";");
            eval(
"$mybbco_topposters = \"".$templates->get("mybbco_topposters")."\";");        
    
$post_counter++;

}
      
    }
    
    
            elseif (
$right == 2){

$post_counter=0;    
while (
$fetch_rep $db->fetch_array($query_toprep))
{
$linenumber=$post_counter+1;

       
$rep_username format_name(($fetch_rep['username']), $fetch_rep['usergroup'], $fetch_rep['displaygroup']);
       
$rep_profile get_profile_link($fetch_rep['uid']);
       
$rep_userlink "<a href=\"".$rep_profile."\">$rep_username</a>";
       
$repcount intval($fetch_rep['reputation']);
       
$user .= "<li><span class=\"line-number\">$linenumber</span> $rep_userlink <span class=\"mybbcostat_postnum\" style=\"display:inline-block\">($repcount)</span></li>";

            eval(
"$mybbcostats = \"".$templates->get("mybbco_stats")."\";");
            eval(
"$mybbco_toprep = \"".$templates->get("mybbco_toprep")."\";");        
    
$post_counter++;

}
      
    }
    
            elseif (
$right == 3){

$post_counter=0;    
while (
$fetch_newusers $db->fetch_array($query_newusers))
{
$linenumber=$post_counter+1;

       
$new_username format_name(($fetch_newusers['username']), $fetch_newusers['usergroup'], $fetch_newusers['displaygroup']);
       
$new_profile get_profile_link($fetch_newusers['uid']);
       
$new_userlink "<a href=\"".$new_profile."\">$new_username</a>";
       
$user .= "<li><span class=\"line-number\">$linenumber</span> $new_userlink</li>";

            eval(
"$mybbcostats = \"".$templates->get("mybbco_stats")."\";");        
            eval(
"$mybbco_newusers = \"".$templates->get("mybbco_newusers")."\";");
    
$post_counter++;

}
      
    }
    
    elseif (
$right == 4){

$post_counter=0;    
while (
$fetch_topref $db->fetch_array($query_topref))
{
$linenumber=$post_counter+1;

       
$ref_username format_name(($fetch_topref['username']), $fetch_topref['usergroup'], $fetch_topref['displaygroup']);
       
$ref_profile get_profile_link($fetch_topref['uid']);
       
$ref_userlink "<a href=\"".$ref_profile."\">$ref_username</a>";
       
$refnum $fetch_topref['refcount'];
       
$user .= "<li><span class=\"line-number\">$linenumber</span> $ref_userlink <span class=\"mybbcostat_postnum\" style=\"display:inline-block\">($refnum)</span></li>";

            eval(
"$mybbcostats = \"".$templates->get("mybbco_stats")."\";");        
            eval(
"$mybbco_topreffer = \"".$templates->get("mybbco_topreffer")."\";");
    
$post_counter++;

}
      
    }
                

    
while (
$fetchtab1_threads $db->fetch_array($firsttab_q))
{
    
$secondtab .= '';
    
        
$lightbulb['folder'] = "off";
        
$styledprefix "";
        
    if (
$fetchtab1_threads['styledprefix'])
        {
            
$styledprefix $fetchtab1_threads['styledprefix'] . ' ';
    }
        
        if (
$mybb->user['uid'])
        {
            if (
$fetchtab1_threads['dateline'] && $fetchtab1_threads['truid'] == $mybb->user['uid'])
            {
                if (
$fetchtab1_threads['lastpost'] > $fetchtab1_threads['dateline'])
                {
                    
$lightbulb['folder'] = "on";
                }
            }
            else
            {
                if (
$fetchtab1_threads['lastpost'] > $mybb->user['lastvisit'])
                {
                    
$lightbulb['folder'] = "on";
                }
            }
        }
       
$query_last_posttab1 $db->simple_select("users""usergroup, displaygroup""uid = '".$fetchtab1_threads['lastposteruid']."'");
$fetch_last_posttab1 $db->fetch_array($query_last_posttab1);
$username format_name(($fetchtab1_threads['lastposter']), $fetchtab1_threads['lastposteruid'], $fetch_last_posttab1['usergroup'], $fetch_last_posttab1['displaygroup']);
       
$profiletab1 get_profile_link($fetchtab1_threads['lastposteruid']); 
       
$userlinktab1 "<span class=\"mybbcostat_username\"><a href=\"".$profiletab1."\">$username</a></span>";
       
$secondtab .= "<li>{$userlinktab1}<i class=\"fa fa-{$lightbulb['folder']}\" style=\"margin-left:4px;vertical-align:middle;\"></i><a href=\"./showthread.php?tid=".$fetchtab1_threads['tid']."\">".$styledprefix."  ".$fetchtab1_threads['subject']."</a></li>" "\n";
       
                eval(
"$mybbcostats = \"".$templates->get("mybbco_stats")."\";");        
}
    
$secondtab .= "";
    
    
    
    while (
$fetchtab2_threads $db->fetch_array($secondtab_q))
{
    
$thirdtab .= '';
    
        
$lightbulb['folder'] = "off";
        
$styledprefix "";
        
    if (
$fetchtab2_threads['styledprefix'])
        {
            
$styledprefix $fetchtab2_threads['styledprefix'] . ' ';
    }
        
        if (
$mybb->user['uid'])
        {
            if (
$fetchtab2_threads['dateline'] && $fetchtab2_threads['truid'] == $mybb->user['uid'])
            {
                if (
$fetchtab2_threads['lastpost'] > $fetchtab2_threads['dateline'])
                {
                    
$lightbulb['folder'] = "on";
                }
            }
            else
            {
                if (
$fetchtab2_threads['lastpost'] > $mybb->user['lastvisit'])
                {
                    
$lightbulb['folder'] = "on";
                }
            }
        }
       
$query_last_posttab2 $db->simple_select("users""usergroup, displaygroup""uid = '".$fetchtab2_threads['lastposteruid']."'");
$fetch_last_posttab2 $db->fetch_array($query_last_posttab2);
$username format_name(($fetchtab2_threads['lastposter']), $fetchtab2_threads['lastposteruid'], $fetch_last_posttab2['usergroup'], $fetch_last_posttab2['displaygroup']);
       
$profiletab2 get_profile_link($fetchtab2_threads['lastposteruid']); 
       
$userlinktab2 "<span class=\"mybbcostat_username\"><a href=\"".$profiletab2."\">$username</a></span>";
       
$thirdtab .= "<li>{$userlinktab2}<i class=\"fa fa-{$lightbulb['folder']}\" style=\"margin-left:4px;vertical-align:middle;\"></i><a href=\"./showthread.php?tid=".$fetchtab2_threads['tid']."\">".$styledprefix."  ".$fetchtab2_threads['subject']."</a></li>" "\n";
       
                eval(
"$mybbcostats = \"".$templates->get("mybbco_stats")."\";");        
}
    
$thirdtab .= "";
    
    
    while (
$fetchtab3_threads $db->fetch_array($thirdtab_q))
{
    
$fourthtab .= '';
    
        
$lightbulb['folder'] = "off";
        
$styledprefix "";
        
    if (
$fetchtab3_threads['styledprefix'])
        {
            
$styledprefix $fetchtab3_threads['styledprefix'] . ' ';
    }
        
        if (
$mybb->user['uid'])
        {
            if (
$fetchtab3_threads['dateline'] && $fetchtab3_threads['truid'] == $mybb->user['uid'])
            {
                if (
$fetchtab3_threads['lastpost'] > $fetchtab3_threads['dateline'])
                {
                    
$lightbulb['folder'] = "on";
                }
            }
            else
            {
                if (
$fetchtab3_threads['lastpost'] > $mybb->user['lastvisit'])
                {
                    
$lightbulb['folder'] = "on";
                }
            }
        }
       
$query_last_posttab3 $db->simple_select("users""usergroup, displaygroup""uid = '".$fetchtab3_threads['lastposteruid']."'");
$fetch_last_posttab3 $db->fetch_array($query_last_posttab3);
$username format_name(($fetchtab3_threads['lastposter']), $fetchtab3_threads['lastposteruid'], $fetch_last_posttab3['usergroup'], $fetch_last_posttab3['displaygroup']);
       
$profiletab3 get_profile_link($fetchtab3_threads['lastposteruid']); 
       
$userlinktab3 "<span class=\"mybbcostat_username\"><a href=\"".$profiletab3."\">$username</a></span>";
       
$fourthtab .= "<li>{$userlinktab3}<i class=\"fa fa-{$lightbulb['folder']}\" style=\"margin-left:4px;vertical-align:middle;\"></i><a href=\"./showthread.php?tid=".$fetchtab3_threads['tid']."\">".$styledprefix."  ".$fetchtab3_threads['subject']."</a></li>" "\n";
       
                eval(
"$mybbcostats = \"".$templates->get("mybbco_stats")."\";");        
}
    
$fourthtab .= "";


}

}

?>


فایل‌های پیوست
تصاویر بندانگشتی
   


تصویر: http://p4media.ir/banners/p4m.gif
پاسخ
Tofighi میگه:
کد زیر رو حذف کن:
 
کد پی‌اچ‌پی:
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script> 


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://www.cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Exclamation در انتظار پاسخ مشکل در پلاگین جعبه پیام آتشین - Inferno ShoutBox badland 3 109 ۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۰۱:۵۶ ب.ظ
آخرین ارسال: hamidkag
  پاسخ داده شده مشکل در پلاگین وبلاگ من sarmadi 6 229 ۲۱ تير ۱۳۹۶، ۱۲:۱۲ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  پاسخ داده شده مشکل در پلاگین متغیر های اضافه sarmadi 3 134 ۲۱ تير ۱۳۹۶، ۱۱:۵۷ ق.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
Information حل‌شده تغییر پلاگین تشکر ایرانی به Thankyou MyBB System djmokhtar 1 270 ۰۴ خرداد ۱۳۹۶، ۰۴:۱۳ ب.ظ
آخرین ارسال: Tofighi
  پاسخ داده شده اضافه کردن آخرین اخبار ب پلاگین gomobile hamzeh12hh 5 496 ۱۸ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۲۰ ب.ظ
آخرین ارسال: Develepor
  حل‌شده سازگار کردن پلاگین gomobile hamzeh12hh 2 407 ۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۰۱:۰۴ ق.ظ
آخرین ارسال: hamzeh12hh
  حل‌شده پلاگین تبلیغات hamzeh12hh 4 489 ۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۰۹:۳۵ ب.ظ
آخرین ارسال: hamzeh12hh
  پاسخ داده شده مشکل در پلاگین گوگل سئواقا ahmadii8120 2 344 ۳۰ مرداد ۱۳۹۵، ۰۷:۴۴ ب.ظ
آخرین ارسال: mx13
  پاسخ داده شده علت نمایش داده نشدن پلاگین در کنترل پنل چیست؟ @fatahi 2 409 ۲۱ مرداد ۱۳۹۵، ۰۷:۲۷ ب.ظ
آخرین ارسال: mx13
  حل‌شده پلاگین google seo mrtz2020 3 412 ۲۱ مرداد ۱۳۹۵، ۰۷:۲۶ ب.ظ
آخرین ارسال: mx13

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir