مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامامتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
آموزش رفع مشکل ورود و خروج بازگشت به صفحه قبل

آموزش رفع مشکل ورود و خروج(بازگشت به صفحه قبل )
دراین آموزش بدون احتیاج به پلاگین می توانید این کار را انجام دهید.
البته بنده فقط زحمت انتشارش رو میکشم و جناب توفیقی آموزشش رو دادن
برای این کار از طریق هاست member.php را باز کرده و تغییرات زیر را اعمال نمایید:
کد زیر را پیدا کنید:
کد پی‌اچ‌پی:
redirect(htmlentities($mybb->input['url']), $lang->redirect_loggedin); 
با کد زیر جایگزین کنید:
کد پی‌اچ‌پی:
redirect($_SERVER["HTTP_REFERER"], $lang->redirect_loggedin); 
سپس کد زیر رو حذف کنید
کد پی‌اچ‌پی:
$mybb->input['url'] != "" && 
باتغییرات بالا مشکل ورود حل میشه.
اما برای خروج مراحل زیر رو انجام بدید:
کد زیر رو پیدا کنید
کد پی‌اچ‌پی:
redirect("index.php"$lang->redirect_alreadyloggedout); 
با این کد جایگزین کنید
کد پی‌اچ‌پی:
redirect($_SERVER["HTTP_REFERER"], $lang->redirect_alreadyloggedout); 
موفق و پیروز باشید
سلام
خروج هنوز به صفحه اصلی ارسال میشه...
کد خروج کار نمیکنه


در کل باید در فرم ورود کد زیر قرار بگیره:
کد پی‌اچ‌پی:
<script>document.write('<input type="hidden" name="url" value="'+location.href+'" />');</script> 
 


دعای خیر برای اعضای گروه مای بی‌بی فارسی را فراموش نکنید!تصویر: http://cdn.my-bb.ir/images/smilies-v6/lightbulb.gif

HeartHeart خیلی التماس دعا دارم... دعام کنید لطفا HeartHeart

اگر از گروه مای بی‌بی فارسی راضی هستید، پس لطفا آنرا حمایت کنید: حمایت می‌کنم
میشه کاری کرد که بعد از عضویت هم به صفحه قبل .... ؟


خدایــــــا هیچکس رو محتاج دیگری نکن
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
همه رو انجام دادم ولی نشد

http://youngclub.ir/index.php


تصویر: https://pardazit.net/images/pardazit.net-468-60.gif
(۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۴۳ ب.ظ)AbiNama نوشته:  همه رو انجام دادم ولی نشد

http://youngclub.ir/index.php

حل شد Big Grin


تصویر: https://pardazit.net/images/pardazit.net-468-60.gif
من کد رو پیدا نکردم


کدوم قسمت هست؟

لطفا بگید ممنون


تصویر: http://s5.picofile.com/file/8135121984/new_banner.gif
طبق اموزش برید جلو درست میشود.
آخه عزیز من واسه من این کد اصلا نیست(کد پایین)
کد پی‌اچ‌پی:
redirect($_SERVER["HTTP_REFERER"], $lang->redirect_loggedin); 

این از کد من اگه تونستی پیداش کن

اعتبار هم داده شد بابت پاسخ قبلی
کد پی‌اچ‌پی:
<?php
/**
 * MyBB 1.6
 * Copyright 2010 MyBB Group, All Rights Reserved
 *
 * Website: http://mybb.com
 * License: http://mybb.com/about/license
 *
 * $Id: member.php 5616 2011-09-20 13:24:59Z Tomm $
 */

define("IN_MYBB"1);
define('THIS_SCRIPT''member.php');
define("ALLOWABLE_PAGE""register,do_register,login,do_login,logout,lostpw,do_lostpw,activate,resendactivation,do_resendactivation,resetpassword");

$nosession['avatar'] = 1;
$templatelist "member_register,error_nousername,error_nopassword,error_passwordmismatch,error_invalidemail,error_usernametaken,error_emailmismatch,error_noemail,redirect_registered,member_register_hiddencaptcha";
$templatelist .= ",redirect_loggedout,login,redirect_loggedin,error_invalidusername,error_invalidpassword,member_profile_email,member_profile_offline,member_profile_reputation,member_profile_warn,member_profile_warninglevel,member_profile_customfields_field,member_profile_customfields,member_profile_adminoptions,member_profile,member_login,member_profile_online,member_profile_modoptions,member_profile_signature,member_profile_groupimage,member_profile_referrals";
require_once 
"./global.php";

require_once 
MYBB_ROOT."inc/functions_post.php";
require_once 
MYBB_ROOT."inc/functions_user.php";
require_once 
MYBB_ROOT."inc/class_parser.php";
$parser = new postParser;

// Load global language phrases
$lang->load("member");

// Make navigation
switch($mybb->input['action'])
{
    case 
"register":
    case 
"do_register":
        
add_breadcrumb($lang->nav_register);
        break;
    case 
"activate":
        
add_breadcrumb($lang->nav_activate);
        break;
    case 
"resendactivation":
        
add_breadcrumb($lang->nav_resendactivation);
        break;
    case 
"lostpw":
        
add_breadcrumb($lang->nav_lostpw);
        break;
    case 
"resetpassword":
        
add_breadcrumb($lang->nav_resetpassword);
        break;
    case 
"login":
        
add_breadcrumb($lang->nav_login);
        break;
    case 
"emailuser":
        
add_breadcrumb($lang->nav_emailuser);
        break;
}

if((
$mybb->input['action'] == "register" || $mybb->input['action'] == "do_register") && $mybb->usergroup['cancp'] != 1)
{
    if(
$mybb->settings['disableregs'] == 1)
    {
        
error($lang->registrations_disabled);
    }
    if(
$mybb->user['regdate'])
    {
        
error($lang->error_alreadyregistered);
    }
    if(
$mybb->settings['betweenregstime'] && $mybb->settings['maxregsbetweentime'])
    {
        
$time TIME_NOW;
        
$datecut $time-(60*60*$mybb->settings['betweenregstime']);
        
$query $db->simple_select("users""*""regip='".$db->escape_string($session->ipaddress)."' AND regdate > '$datecut'");
        
$regcount $db->num_rows($query);
        if(
$regcount >= $mybb->settings['maxregsbetweentime'])
        {
            
$lang->error_alreadyregisteredtime $lang->sprintf($lang->error_alreadyregisteredtime$regcount$mybb->settings['betweenregstime']);
            
error($lang->error_alreadyregisteredtime);
        }
    }
}

if(
$mybb->input['action'] == "do_register" && $mybb->request_method == "post")
{
    
$plugins->run_hooks("member_do_register_start");

    
// If we have hidden CATPCHA enabled and it's filled, deny registration
    
if($mybb->settings['hiddencaptchaimage'])
    {
        
$string $mybb->settings['hiddencaptchaimagefield'];

        if(
$mybb->input[$string] != '')
        {
            
error($lang->error_spam_deny);
        }
    }

    if(
$mybb->settings['regtype'] == "randompass")
    {
        
$mybb->input['password'] = random_str();
        
$mybb->input['password2'] = $mybb->input['password'];
    }

    if(
$mybb->settings['regtype'] == "verify" || $mybb->settings['regtype'] == "admin" || $mybb->input['coppa'] == 1)
    {
        
$usergroup 5;
    }
    else
    {
        
$usergroup 2;
    }

    
// Set up user handler.
    
require_once MYBB_ROOT."inc/datahandlers/user.php";
    
$userhandler = new UserDataHandler("insert");

    
// Set the data for the new user.
    
$user = array(
        
"username" => $mybb->input['username'],
        
"password" => $mybb->input['password'],
        
"password2" => $mybb->input['password2'],
        
"email" => $mybb->input['email'],
        
"email2" => $mybb->input['email2'],
        
"usergroup" => $usergroup,
        
"referrer" => $mybb->input['referrername'],
        
"timezone" => $mybb->input['timezoneoffset'],
        
"language" => $mybb->input['language'],
        
"profile_fields" => $mybb->input['profile_fields'],
        
"regip" => $session->ipaddress,
        
"longregip" => my_ip2long($session->ipaddress),
        
"coppa_user" => intval($mybb->cookies['coppauser']),
    );
    
    if(isset(
$mybb->input['regcheck1']) && isset($mybb->input['regcheck2']))
    {
        
$user['regcheck1'] = $mybb->input['regcheck1'];
        
$user['regcheck2'] = $mybb->input['regcheck2'];
    }

    
// Do we have a saved COPPA DOB?
    
if($mybb->cookies['coppadob'])
    {
        list(
$dob_day$dob_month$dob_year) = explode("-"$mybb->cookies['coppadob']);
        
$user['birthday'] = array(
            
"day" => $dob_day,
            
"month" => $dob_month,
            
"year" => $dob_year
        
);
    }

    
$user['options'] = array(
        
"allownotices" => $mybb->input['allownotices'],
        
"hideemail" => $mybb->input['hideemail'],
        
"subscriptionmethod" => $mybb->input['subscriptionmethod'],
        
"receivepms" => $mybb->input['receivepms'],
        
"pmnotice" => $mybb->input['pmnotice'],
        
"emailpmnotify" => $mybb->input['emailpmnotify'],
        
"invisible" => $mybb->input['invisible'],
        
"dstcorrection" => $mybb->input['dstcorrection']
    );

    
$userhandler->set_data($user);

    
$errors "";

    if(!
$userhandler->validate_user())
    {
        
$errors $userhandler->get_friendly_errors();
    }

    if(
$mybb->settings['captchaimage'])
    {
        require_once 
MYBB_ROOT.'inc/class_captcha.php';
        
$captcha = new captcha;

        if(
$captcha->validate_captcha() == false)
        {
            
// CAPTCHA validation failed
            
foreach($captcha->get_errors() as $error)
            {
                
$errors[] = $error;
            }
        }
    }

    if(
is_array($errors))
    {
        
$username htmlspecialchars_uni($mybb->input['username']);
        
$email htmlspecialchars_uni($mybb->input['email']);
        
$email2 htmlspecialchars_uni($mybb->input['email']);
        
$referrername htmlspecialchars_uni($mybb->input['referrername']);

        if(
$mybb->input['allownotices'] == 1)
        {
            
$allownoticescheck "checked=\"checked\"";
        }

        if(
$mybb->input['hideemail'] == 1)
        {
            
$hideemailcheck "checked=\"checked\"";
        }

        if(
$mybb->input['subscriptionmethod'] == 1)
        {
            
$no_email_subscribe_selected "selected=\"selected\"";
        }
        else if(
$mybb->input['subscriptionmethod'] == 2)
        {
            
$instant_email_subscribe_selected "selected=\"selected\"";
        }
        else
        {
            
$no_subscribe_selected "selected=\"selected\"";
        }

        if(
$mybb->input['receivepms'] == 1)
        {
            
$receivepmscheck "checked=\"checked\"";
        }

        if(
$mybb->input['pmnotice'] == 1)
        {
            
$pmnoticecheck " checked=\"checked\"";
        }

        if(
$mybb->input['emailpmnotify'] == 1)
        {
            
$emailpmnotifycheck "checked=\"checked\"";
        }

        if(
$mybb->input['invisible'] == 1)
        {
            
$invisiblecheck "checked=\"checked\"";
        }

        if(
$mybb->input['dstcorrection'] == 2)
        {
            
$dst_auto_selected "selected=\"selected\"";
        }
        else if(
$mybb->input['dstcorrection'] == 1)
        {
            
$dst_enabled_selected "selected=\"selected\"";
        }
        else
        {
            
$dst_disabled_selected "selected=\"selected\"";
        }

        
$regerrors inline_error($errors);
        
$mybb->input['action'] = "register";
        
$fromreg 1;
    }
    else
    {
        
$user_info $userhandler->insert_user();

        if(
$mybb->settings['regtype'] != "randompass" && !$mybb->cookies['coppauser'])
        {
            
// Log them in
            
my_setcookie("mybbuser"$user_info['uid']."_".$user_info['loginkey'], nulltrue);
        }

        if(
$mybb->cookies['coppauser'])
        {
            
$lang->redirect_registered_coppa_activate $lang->sprintf($lang->redirect_registered_coppa_activate$mybb->settings['bbname'], $user_info['username']);
            
my_unsetcookie("coppauser");
            
my_unsetcookie("coppadob");
            
$plugins->run_hooks("member_do_register_end");
            
error($lang->redirect_registered_coppa_activate);
        }
        else if(
$mybb->settings['regtype'] == "verify")
        {
            
$activationcode random_str();
            
$now TIME_NOW;
            
$activationarray = array(
                
"uid" => $user_info['uid'],
                
"dateline" => TIME_NOW,
                
"code" => $activationcode,
                
"type" => "r"
            
);
            
$db->insert_query("awaitingactivation"$activationarray);
            
$emailsubject $lang->sprintf($lang->emailsubject_activateaccount$mybb->settings['bbname']);
            
$emailmessage $lang->sprintf($lang->email_activateaccount$user_info['username'], $mybb->settings['bbname'], $mybb->settings['bburl'], $user_info['uid'], $activationcode);
            
my_mail($user_info['email'], $emailsubject$emailmessage);
            
            
$lang->redirect_registered_activation $lang->sprintf($lang->redirect_registered_activation$mybb->settings['bbname'], $user_info['username']);

            
$plugins->run_hooks("member_do_register_end");

            
error($lang->redirect_registered_activation);
        }
        else if(
$mybb->settings['regtype'] == "randompass")
        {
            
$emailsubject $lang->sprintf($lang->emailsubject_randompassword$mybb->settings['bbname']);
            
$emailmessage $lang->sprintf($lang->email_randompassword$user['username'], $mybb->settings['bbname'], $user_info['username'], $user_info['password']);
            
my_mail($user_info['email'], $emailsubject$emailmessage);

            
$plugins->run_hooks("member_do_register_end");

            
error($lang->redirect_registered_passwordsent);
        }
        else if(
$mybb->settings['regtype'] == "admin")
        {
            
$lang->redirect_registered_admin_activate $lang->sprintf($lang->redirect_registered_admin_activate$mybb->settings['bbname'], $user_info['username']);

            
$plugins->run_hooks("member_do_register_end");

            
error($lang->redirect_registered_admin_activate);
        }
        else
        {
            
$lang->redirect_registered $lang->sprintf($lang->redirect_registered$mybb->settings['bbname'], $user_info['username']);

            
$plugins->run_hooks("member_do_register_end");

            
redirect("index.php"$lang->redirect_registered);
        }
    }
}

if(
$mybb->input['action'] == "coppa_form")
{
    if(!
$mybb->settings['faxno'])
    {
        
$mybb->settings['faxno'] = " ";
    }
    
    eval(
"\$coppa_form = \"".$templates->get("member_coppa_form")."\";");
    
output_page($coppa_form);
}

if(
$mybb->input['action'] == "register")
{
    
$bdaysel '';
    if(
$mybb->settings['coppa'] == "disabled")
    {
        
$bdaysel $bday2blank "<option value=\"\"> </option>";
    }
    for(
$i 1$i <= 31; ++$i)
    {
        if(
$mybb->input['bday1'] == $i)
        {
            
$bdaysel .= "<option value=\"$i\" selected=\"selected\">$i</option>\n";
        }
        else
        {
            
$bdaysel .= "<option value=\"$i\">$i</option>\n";
        }
    }

    
$bdaymonthsel[$mybb->input['bday2']] = "selected=\"selected\"";
    
$mybb->input['bday3'] = intval($mybb->input['bday3']);

    if(
$mybb->input['bday3'] == 0$mybb->input['bday3'] = "";

    
// Is COPPA checking enabled?
    
if($mybb->settings['coppa'] != "disabled" && !$mybb->input['step'])
    {
        
// Just selected DOB, we check
        
if($mybb->input['bday1'] && $mybb->input['bday2'] && $mybb->input['bday3'])
        {
            
my_unsetcookie("coppauser");
            
            
$bdaytime = @mktime(000$mybb->input['bday2'], $mybb->input['bday1'], $mybb->input['bday3']);
            
            
// Store DOB in cookie so we can save it with the registration
            
my_setcookie("coppadob""{$mybb->input['bday1']}-{$mybb->input['bday2']}-{$mybb->input['bday3']}", -1);

            
// User is <= 13, we mark as a coppa user
            
if($bdaytime >= mktime(000my_date('n'), my_date('d'), my_date('Y')-13))
            {
                
my_setcookie("coppauser"1, -0);
                
$under_thirteen true;
            }
            
$mybb->request_method "";
        }
        
// Show DOB select form
        
else
        {
            
$plugins->run_hooks("member_register_coppa");
            
            
my_unsetcookie("coppauser");
            
            eval(
"\$coppa = \"".$templates->get("member_register_coppa")."\";");
            
output_page($coppa);
            exit;
        }
    }

    if((!isset(
$mybb->input['agree']) && !isset($mybb->input['regsubmit'])) || $mybb->request_method != "post")
    {
        
// Is this user a COPPA user? We need to show the COPPA agreement too
        
if($mybb->settings['coppa'] != "disabled" && ($mybb->cookies['coppauser'] == || $under_thirteen))
        {
            if(
$mybb->settings['coppa'] == "deny")
            {
                
error($lang->error_need_to_be_thirteen);
            }
            
$lang->coppa_agreement_1 $lang->sprintf($lang->coppa_agreement_1$mybb->settings['bbname']);
            eval(
"\$coppa_agreement = \"".$templates->get("member_register_agreement_coppa")."\";");
        }

        
$plugins->run_hooks("member_register_agreement");

        eval(
"\$agreement = \"".$templates->get("member_register_agreement")."\";");
        
output_page($agreement);
    }
    else
    {
        
$plugins->run_hooks("member_register_start");
        
        
$validator_extra '';

        if(isset(
$mybb->input['timezoneoffset']))
        {
            
$timezoneoffset $mybb->input['timezoneoffset'];
        }
        else
        {
            
$timezoneoffset $mybb->settings['timezoneoffset'];
        }
        
$tzselect build_timezone_select("timezoneoffset"$timezoneoffsettrue);

        
$stylelist build_theme_select("style");

        if(
$mybb->settings['usertppoptions'])
        {
            
$tppoptions '';
            
$explodedtpp explode(","$mybb->settings['usertppoptions']);
            if(
is_array($explodedtpp))
            {
                foreach(
$explodedtpp as $val)
                {
                    
$val trim($val);
                    
$tppoptions .= "<option value=\"$val\">".$lang->sprintf($lang->tpp_option$val)."</option>\n";
                }
            }
            eval(
"\$tppselect = \"".$templates->get("usercp_options_tppselect")."\";");
        }
        if(
$mybb->settings['userpppoptions'])
        {
            
$pppoptions '';
            
$explodedppp explode(","$mybb->settings['userpppoptions']);
            if(
is_array($explodedppp))
            {
                foreach(
$explodedppp as $val)
                {
                    
$val trim($val);
                    
$pppoptions .= "<option value=\"$val\">".$lang->sprintf($lang->ppp_option$val)."</option>\n";
                }
            }
            eval(
"\$pppselect = \"".$templates->get("usercp_options_pppselect")."\";");
        }
        if(
$mybb->settings['usereferrals'] == && !$mybb->user['uid'])
        {
            if(
$mybb->cookies['mybb']['referrer'])
            {
                
$query $db->simple_select("users""uid,username""uid='".$db->escape_string($mybb->cookies['mybb']['referrer'])."'");
                
$ref $db->fetch_array($query);
                
$referrername $ref['username'];
            }
            elseif(
$referrer)
            {
                
$query $db->simple_select("users""username""uid='".intval($referrer['uid'])."'");
                
$ref $db->fetch_array($query);
                
$referrername $ref['username'];
            }
            elseif(
$referrername)
            {
                
$query $db->simple_select("users""uid""LOWER(username)='".$db->escape_string(my_strtolower($referrername))."'");
                
$ref $db->fetch_array($query);
                if(!
$ref['uid'])
                {
                    
$errors[] = $lang->error_badreferrer;
                }
            }
            if(
$quickreg)
            {
                
$refbg "trow1";
            }
            else
            {
                
$refbg "trow2";
            }
            
// JS validator extra
            
$validator_extra .= "\tregValidator.register('referrer', 'ajax', {url:'xmlhttp.php?action=username_exists', loading_message:'{$lang->js_validator_checking_referrer}'});\n";

            eval(
"\$referrer = \"".$templates->get("member_register_referrer")."\";");
        }
        else
        {
            
$referrer '';
        }
        
// Custom profile fields baby!
        
$altbg "trow1";
        
$query $db->simple_select("profilefields""*""required=1", array('order_by' => 'disporder'));
        while(
$profilefield $db->fetch_array($query))
        {
            
$profilefield['type'] = htmlspecialchars_uni($profilefield['type']);
            
$thing explode("\n"$profilefield['type'], "2");
            
$type trim($thing[0]);
            
$options $thing[1];
            
$select '';
            
$field "fid{$profilefield['fid']}";
            if(
$errors)
            {
                
$userfield $mybb->input['profile_fields'][$field];
            }
            else
            {
                
$userfield '';
            }
            if(
$type == "multiselect")
            {
                if(
$errors)
                {
                    
$useropts $userfield;
                }
                else
                {
                    
$useropts explode("\n"$userfield);
                }
                if(
is_array($useropts))
                {        
                    foreach(
$useropts as $key => $val)
                    {
                        
$seloptions[$val] = $val;
                    }
                }
                
$expoptions explode("\n"$options);
                if(
is_array($expoptions)) 
                {
                    foreach(
$expoptions as $key => $val)
                    {
                        
$val trim($val);
                        
$val str_replace("\n""\\n"$val);

                        
$sel "";
                        if(
$val == $seloptions[$val])
                        {
                            
$sel "selected=\"selected\"";
                        }
                        
$select .= "<option value=\"$val\" $sel>$val</option>\n";
                    }
                    if(!
$profilefield['length'])
                    {
                        
$profilefield['length'] = 3;
                    }
                    
$code "<select name=\"profile_fields[$field][]\" id=\"{$field}\" size=\"{$profilefield['length']}\" multiple=\"multiple\">$select</select>";
                }
            }
            elseif(
$type == "select")
            {
                
$expoptions explode("\n"$options);
                if(
is_array($expoptions))
                {
                    foreach(
$expoptions as $key => $val)
                    {
                        
$val trim($val);
                        
$val str_replace("\n""\\n"$val);
                        
$sel "";
                        if(
$val == $userfield)
                        {
                            
$sel "selected=\"selected\"";
                        }
                        
$select .= "<option value=\"$val\" $sel>$val</option>";
                    }
                    if(!
$profilefield['length'])
                    {
                        
$profilefield['length'] = 1;
                    }
                    
$code "<select name=\"profile_fields[$field]\" id=\"{$field}\" size=\"{$profilefield['length']}\">$select</select>";
                }
            }
            elseif(
$type == "radio")
            {
                
$expoptions explode("\n"$options);
                if(
is_array($expoptions))
                {
                    foreach(
$expoptions as $key => $val)
                    {
                        
$checked "";
                        if(
$val == $userfield)
                        {
                            
$checked "checked=\"checked\"";
                        }
                        
$code .= "<input type=\"radio\" class=\"radio\" name=\"profile_fields[$field]\" id=\"{$field}{$key}\" value=\"$val\" $checked /> <span class=\"smalltext\">$val</span><br />";
                    }
                }
            }
            elseif(
$type == "checkbox")
            {
                if(
$errors)
                {
                    
$useropts $userfield;
                }
                else
                {
                    
$useropts explode("\n"$userfield);
                }
                if(
is_array($useropts))
                {
                    foreach(
$useropts as $key => $val)
                    {
                        
$seloptions[$val] = $val;
                    }
                }
                
$expoptions explode("\n"$options);
                if(
is_array($expoptions)) 
                {
                    foreach(
$expoptions as $key => $val)
                    {
                        
$checked "";
                        if(
$val == $seloptions[$val])
                        {
                            
$checked "checked=\"checked\"";
                        }
                        
$code .= "<input type=\"checkbox\" class=\"checkbox\" name=\"profile_fields[$field][]\" id=\"{$field}{$key}\" value=\"$val\" $checked /> <span class=\"smalltext\">$val</span><br />";
                    }
                }
            }
            elseif(
$type == "textarea")
            {
                
$value htmlspecialchars_uni($userfield);
                
$code "<textarea name=\"profile_fields[$field]\" id=\"{$field}\" rows=\"6\" cols=\"30\" style=\"width: 95%\">$value</textarea>";
            }
            else
            {
                
$value htmlspecialchars_uni($userfield);
                
$maxlength "";
                if(
$profilefield['maxlength'] > 0)
                {
                    
$maxlength " maxlength=\"{$profilefield['maxlength']}\"";
                }
                
$code "<input type=\"text\" name=\"profile_fields[$field]\" id=\"{$field}\" class=\"textbox\" size=\"{$profilefield['length']}\"{$maxlength} value=\"$value\" />";
            }
            if(
$profilefield['required'] == 1)
            {
                
// JS validator extra
                
if($type == "checkbox" || $type == "radio")
                {
                    
$id "{$field}0";
                }
                else
                {
                    
$id "fid{$profilefield['fid']}";
                }
                
$validator_extra .= "\tregValidator.register('{$id}', 'notEmpty', {failure_message:'{$lang->js_validator_not_empty}'});\n";
                
                eval(
"\$requiredfields .= \"".$templates->get("member_register_customfield")."\";");
            }
            
$code '';
            
$select '';
            
$val '';
            
$options '';
            
$expoptions '';
            
$useropts '';
            
$seloptions '';
        }
        if(
$requiredfields)
        {
            eval(
"\$requiredfields = \"".$templates->get("member_register_requiredfields")."\";");
        }
        if(!
$fromreg)
        {
            
$allownoticescheck "checked=\"checked\"";
            
$hideemailcheck '';
            
$emailnotifycheck '';
            
$receivepmscheck "checked=\"checked\"";
            
$pmnoticecheck " checked=\"checked\"";
            
$emailpmnotifycheck '';
            
$invisiblecheck '';
            if(
$mybb->settings['dstcorrection'] == 1)
            {
                
$enabledstcheck "checked=\"checked\"";
            }
            
        }
        
// Spambot registration image thingy
        
if($mybb->settings['captchaimage'])
        {
            require_once 
MYBB_ROOT.'inc/class_captcha.php';
            
$captcha = new captcha(true"member_register_regimage");

            if(
$captcha->html)
            {
                
$regimage $captcha->html;

                if(
$mybb->settings['captchaimage'] == 1)
                {
                    
// JS validator extra for our default CAPTCHA
                    
$validator_extra .= "\tregValidator.register('imagestring', 'ajax', { url: 'xmlhttp.php?action=validate_captcha', extra_body: 'imagehash', loading_message: '{$lang->js_validator_captcha_valid}', failure_message: '{$lang->js_validator_no_image_text}'} );\n";
                }
            }
        }
        
// Hidden CAPTCHA for Spambots
        
if($mybb->settings['hiddencaptchaimage'])
        {
            
$captcha_field $mybb->settings['hiddencaptchaimagefield'];

            eval(
"\$hiddencaptcha = \"".$templates->get("member_register_hiddencaptcha")."\";");
        }
        if(
$mybb->settings['regtype'] != "randompass")
        {
            
// JS validator extra
            
$lang->js_validator_password_length $lang->sprintf($lang->js_validator_password_length$mybb->settings['minpasswordlength']);
            
$validator_extra .= "\tregValidator.register('password', 'length', {match_field:'password2', min: {$mybb->settings['minpasswordlength']}, failure_message:'{$lang->js_validator_password_length}'});\n";

            
// See if the board has "require complex passwords" enabled.
            
if($mybb->settings['requirecomplexpasswords'] == 1)
            {
                
$lang->password $lang->complex_password $lang->sprintf($lang->complex_password$mybb->settings['minpasswordlength']);
                
$validator_extra .= "\tregValidator.register('password', 'ajax', {url:'xmlhttp.php?action=complex_password', loading_message:'{$lang->js_validator_password_complexity}'});\n";
            }
            
$validator_extra .= "\tregValidator.register('password2', 'matches', {match_field:'password', status_field:'password_status', failure_message:'{$lang->js_validator_password_matches}'});\n";

            eval(
"\$passboxes = \"".$templates->get("member_register_password")."\";");
        }

        
// JS validator extra
        
if($mybb->settings['maxnamelength'] > && $mybb->settings['minnamelength'] > 0)
        {
            
$lang->js_validator_username_length $lang->sprintf($lang->js_validator_username_length$mybb->settings['minnamelength'], $mybb->settings['maxnamelength']);
            
$validator_extra .= "\tregValidator.register('username', 'length', {min: {$mybb->settings['minnamelength']}, max: {$mybb->settings['maxnamelength']}, failure_message:'{$lang->js_validator_username_length}'});\n";
        }

        
$languages $lang->get_languages();
        
$langoptions '';
        foreach(
$languages as $lname => $language)
        {
            
$language htmlspecialchars_uni($language);
            if(
$user['language'] == $lname)
            {
                
$langoptions .= "<option value=\"$lname\" selected=\"selected\">$language</option>\n";
            }
            else
            {
                
$langoptions .= "<option value=\"$lname\">$language</option>\n";
            }
        }

        
$plugins->run_hooks("member_register_end");

        eval(
"\$registration = \"".$templates->get("member_register")."\";");
        
output_page($registration);
    }
}

if(
$mybb->input['action'] == "activate")
{
    
$plugins->run_hooks("member_activate_start");

    if(
$mybb->input['username'])
    {
        
$query $db->simple_select("users""*""LOWER(username)='".$db->escape_string(my_strtolower($mybb->input['username']))."'", array('limit' => 1));
        
$user $db->fetch_array($query);
        if(!
$user['username'])
        {
            
error($lang->error_invalidpworusername);
        }
        
$uid $user['uid'];
    }
    else
    {
        
$query $db->simple_select("users""*""uid='".intval($mybb->input['uid'])."'");
        
$user $db->fetch_array($query);
    }
    if(
$mybb->input['code'] && $user['uid'])
    {
        
$mybb->settings['awaitingusergroup'] = "5";
        
$query $db->simple_select("awaitingactivation""*""uid='".$user['uid']."' AND (type='r' OR type='e')");
        
$activation $db->fetch_array($query);
        if(!
$activation['uid'])
        {
            
error($lang->error_alreadyactivated);
        }
        if(
$activation['code'] != $mybb->input['code'])
        {
            
error($lang->error_badactivationcode);
        }
        
$db->delete_query("awaitingactivation""uid='".$user['uid']."' AND (type='r' OR type='e')");
        if(
$user['usergroup'] == && $activation['type'] != "e")
        {
            
$db->update_query("users", array("usergroup" => 2), "uid='".$user['uid']."'");
        }
        if(
$activation['type'] == "e")
        {
            
$newemail = array(
                
"email" => $db->escape_string($activation['misc']),
                );
            
$db->update_query("users"$newemail"uid='".$user['uid']."'");
            
$plugins->run_hooks("member_activate_emailupdated");

            
redirect("usercp.php"$lang->redirect_emailupdated);
        }
        else
        {
            
$plugins->run_hooks("member_activate_accountactivated");

            
redirect("index.php"$lang->redirect_accountactivated);
        }
    }
    else
    {
        
$plugins->run_hooks("member_activate_form");

        eval(
"\$activate = \"".$templates->get("member_activate")."\";");
        
output_page($activate);
    }
}

if(
$mybb->input['action'] == "resendactivation")
{
    
$plugins->run_hooks("member_resendactivation");

    if(
$mybb->settings['regtype'] == "admin")
    {
        
error($lang->error_activated_by_admin);
    }
    if(
$mybb->user['uid'] && $mybb->user['usergroup'] != 5)
    {
        
error($lang->error_alreadyactivated);
    }
    
    eval(
"\$activate = \"".$templates->get("member_resendactivation")."\";");
    
output_page($activate);
}

if(
$mybb->input['action'] == "do_resendactivation" && $mybb->request_method == "post")
{
    
$plugins->run_hooks("member_do_resendactivation_start");

    if(
$mybb->settings['regtype'] == "admin")
    {
        
error($lang->error_activated_by_admin);
    }

    
$query $db->query("
        SELECT u.uid, u.username, u.usergroup, u.email, a.code
        FROM "
.TABLE_PREFIX."users u
        LEFT JOIN "
.TABLE_PREFIX."awaitingactivation a ON (a.uid=u.uid AND a.type='r')
        WHERE u.email='"
.$db->escape_string($mybb->input['email'])."'
    "
);
    
$numusers $db->num_rows($query);
    if(
$numusers 1)
    {
        
error($lang->error_invalidemail);
    }
    else
    {
        while(
$user $db->fetch_array($query))
        {
            if(
$user['usergroup'] == 5)
            {
                if(!
$user['code'])
                {
                    
$user['code'] = random_str();
                    
$now TIME_NOW;
                    
$uid $user['uid'];
                    
$awaitingarray = array(
                        
"uid" => $uid,
                        
"dateline" => TIME_NOW,
                        
"code" => $user['code'],
                        
"type" => "r"
                    
);
                    
$db->insert_query("awaitingactivation"$awaitingarray);
                }
                
$username $user['username'];
                
$email $user['email'];
                
$activationcode $user['code'];
                
$emailsubject $lang->sprintf($lang->emailsubject_activateaccount$mybb->settings['bbname']);
                
$emailmessage $lang->sprintf($lang->email_activateaccount$user['username'], $mybb->settings['bbname'], $mybb->settings['bburl'], $user['uid'], $activationcode);
                
my_mail($email$emailsubject$emailmessage);
            }
        }
        
$plugins->run_hooks("member_do_resendactivation_end");

        
redirect("index.php"$lang->redirect_activationresent);
    }
}

if(
$mybb->input['action'] == "lostpw")
{
    
$plugins->run_hooks("member_lostpw");

    eval(
"\$lostpw = \"".$templates->get("member_lostpw")."\";");
    
output_page($lostpw);
}

if(
$mybb->input['action'] == "do_lostpw" && $mybb->request_method == "post")
{
    
$plugins->run_hooks("member_do_lostpw_start");

    
$email $db->escape_string($email);
    
$query $db->simple_select("users""*""email='".$db->escape_string($mybb->input['email'])."'");
    
$numusers $db->num_rows($query);
    if(
$numusers 1)
    {
        
error($lang->error_invalidemail);
    }
    else
    {
        while(
$user $db->fetch_array($query))
        {
            
$db->delete_query("awaitingactivation""uid='{$user['uid']}' AND type='p'");
            
$user['activationcode'] = random_str();
            
$now TIME_NOW;
            
$uid $user['uid'];
            
$awaitingarray = array(
                
"uid" => $user['uid'],
                
"dateline" => TIME_NOW,
                
"code" => $user['activationcode'],
                
"type" => "p"
            
);
            
$db->insert_query("awaitingactivation"$awaitingarray);
            
$username $user['username'];
            
$email $user['email'];
            
$activationcode $user['activationcode'];
            
$emailsubject $lang->sprintf($lang->emailsubject_lostpw$mybb->settings['bbname']);
            
$emailmessage $lang->sprintf($lang->email_lostpw$username$mybb->settings['bbname'], $mybb->settings['bburl'], $uid$activationcode);
            
my_mail($email$emailsubject$emailmessage);
        }
    }
    
$plugins->run_hooks("member_do_lostpw_end");

    
redirect("index.php"$lang->redirect_lostpwsent);
}

if(
$mybb->input['action'] == "resetpassword")
{
    
$plugins->run_hooks("member_resetpassword_start");

    if(
$mybb->input['username'])
    {
        
$query $db->simple_select("users""*""LOWER(username)='".$db->escape_string(my_strtolower($mybb->input['username']))."'");
        
$user $db->fetch_array($query);
        if(!
$user['uid'])
        {
            
error($lang->error_invalidpworusername);
        }
    }
    else
    {
        
$query $db->simple_select("users""*""uid='".intval($mybb->input['uid'])."'");
        
$user $db->fetch_array($query);
    }
    if(
$mybb->input['code'] && $user['uid'])
    {
        
$query $db->simple_select("awaitingactivation""*""uid='".$user['uid']."' AND type='p'");
        
$activation $db->fetch_array($query);
        
$now TIME_NOW;
        if(
$activation['code'] != $mybb->input['code'])
        {
            
error($lang->error_badlostpwcode);
        }
        
$db->delete_query("awaitingactivation""uid='".$user['uid']."' AND type='p'");
        
$username $user['username'];

        
// Generate a new password, then update it
        
$password_length intval($mybb->settings['minpasswordlength']);

        if(
$password_length 8)
        {
            
$password_length 8;
        }

        
$password random_str($password_length);
        
$logindetails update_password($user['uid'], md5($password), $user['salt']);

        
$email $user['email'];

        
$plugins->run_hooks("member_resetpassword_process");

        
$emailsubject $lang->sprintf($lang->emailsubject_passwordreset$mybb->settings['bbname']);
        
$emailmessage $lang->sprintf($lang->email_passwordreset$username$mybb->settings['bbname'], $password);
        
my_mail($email$emailsubject$emailmessage);

        
$plugins->run_hooks("member_resetpassword_reset");

        
error($lang->redirect_passwordreset);
    }
    else
    {
        
$plugins->run_hooks("member_resetpassword_form");

        eval(
"\$activate = \"".$templates->get("member_resetpassword")."\";");
        
output_page($activate);
    }
}

$do_captcha $correct false;
$inline_errors "";
if(
$mybb->input['action'] == "do_login" && $mybb->request_method == "post")
{
    
$plugins->run_hooks("member_do_login_start");
    
    
// Checks to make sure the user can login; they haven't had too many tries at logging in.
    // Is a fatal call if user has had too many tries
    
$logins login_attempt_check();
    
$login_text '';
    
    
// Did we come from the quick login form
    
if($mybb->input['quick_login'] == "1" && $mybb->input['quick_password'] && $mybb->input['quick_username'])
    {
        
$mybb->input['password'] = $mybb->input['quick_password'];
        
$mybb->input['username'] = $mybb->input['quick_username'];
        
$mybb->input['remember'] = $mybb->input['quick_remember'];
    }

    if(!
username_exists($mybb->input['username']))
    {
        
my_setcookie('loginattempts'$logins 1);
        
error($lang->error_invalidpworusername.$login_text);
    }
    
    
$query $db->simple_select("users""loginattempts""LOWER(username)='".$db->escape_string(my_strtolower($mybb->input['username']))."'", array('limit' => 1));
    
$loginattempts $db->fetch_field($query"loginattempts");
    
    
$errors = array();
    
    
$user validate_password_from_username($mybb->input['username'], $mybb->input['password']);
    if(!
$user['uid'])
    {
        
my_setcookie('loginattempts'$logins 1);
        
$db->update_query("users", array('loginattempts' => 'loginattempts+1'), "LOWER(username) = '".$db->escape_string(my_strtolower($mybb->input['username']))."'"1true);
        
        
$mybb->input['action'] = "login";
        
$mybb->input['request_method'] = "get";
        
        if(
$mybb->settings['failedlogincount'] != && $mybb->settings['failedlogintext'] == 1)
        {
            
$login_text $lang->sprintf($lang->failed_login_again$mybb->settings['failedlogincount'] - $logins);
        }
        
        
$errors[] = $lang->error_invalidpworusername.$login_text;
    }
    else
    {
        
$correct true;
    }
    
    if(
$mybb->settings['failedcaptchalogincount'] > && ($loginattempts $mybb->settings['failedcaptchalogincount'] || intval($mybb->cookies['loginattempts']) > $mybb->settings['failedcaptchalogincount']))
    {        
        
// Show captcha image if enabled
        
if($mybb->settings['captchaimage'] == && function_exists("imagepng"))
        {
            
// Check their current captcha input - if correct, hide the captcha input area
            
if($mybb->input['imagestring'])
            {
                
$imagehash $db->escape_string($mybb->input['imagehash']);
                
$imagestring $db->escape_string($mybb->input['imagestring']);
                
$query $db->simple_select("captcha""*""imagehash='{$imagehash}' AND imagestring='{$imagestring}'");
                
$imgcheck $db->fetch_array($query);
                if(
$imgcheck['dateline'] > 0)
                {
                    
$correct true;
                }
                else
                {
                    
$db->delete_query("captcha""imagehash='{$imagehash}'");
                    
$errors[] = $lang->error_regimageinvalid;
                }
            }
            else if(
$mybb->input['quick_login'] == && $mybb->input['quick_password'] && $mybb->input['quick_username'])
            {
                
$errors[] = $lang->error_regimagerequired;
            }
            else
            {
                
$errors[] = $lang->error_regimagerequired;
            }
        }
        
        
$do_captcha true;
    }
    
    if(!empty(
$errors))
    {
        
$mybb->input['action'] = "login";
        
$mybb->input['request_method'] = "get";
        
        
$inline_errors inline_error($errors);
    }
    else if(
$correct)
    {        
        if(
$user['coppauser'])
        {
            
error($lang->error_awaitingcoppa);
        }
        
        
my_setcookie('loginattempts'1);
        
$db->delete_query("sessions""ip='".$db->escape_string($session->ipaddress)."' AND sid != '".$session->sid."'");
        
$newsession = array(
            
"uid" => $user['uid'],
        );
        
$db->update_query("sessions"$newsession"sid='".$session->sid."'");
        
        
$db->update_query("users", array("loginattempts" => 1), "uid='{$user['uid']}'");
        
        if(
$mybb->input['remember'] != "yes")
        {
            
$remember = -1;
        }
        else
        {
            
$remember null;
        }
        
my_setcookie("mybbuser"$user['uid']."_".$user['loginkey'], $remembertrue);
        
my_setcookie("sid"$session->sid, -1true);
        
        
$plugins->run_hooks("member_do_login_end");
        
        if(
$mybb->input['url'] != "" && my_strpos(basename($mybb->input['url']), 'member.php') === false)
        {
            if((
my_strpos(basename($mybb->input['url']), 'newthread.php') !== false || my_strpos(basename($mybb->input['url']), 'newreply.php') !== false) && my_strpos($mybb->input['url'], '&processed=1') !== false)
            {
                
$mybb->input['url'] = str_replace('&processed=1'''$mybb->input['url']);
            }
            
            
$mybb->input['url'] = str_replace('&amp;''&'$mybb->input['url']);
            
            
// Redirect to the URL if it is not member.php
            
redirect(htmlentities($mybb->input['url']), $lang->redirect_loggedin);
        }
        else
        {
            
redirect("index.php"$lang->redirect_loggedin);
        }
    }
    else
    {
        
$mybb->input['action'] = "login";
        
$mybb->input['request_method'] = "get";
    }
    
    
$plugins->run_hooks("member_do_login_end");
}

if(
$mybb->input['action'] == "login")
{
    
$plugins->run_hooks("member_login");
    
    
$member_loggedin_notice "";
    if(
$mybb->user['uid'] != 0)
    {
        
$lang->already_logged_in $lang->sprintf($lang->already_logged_inbuild_profile_link($mybb->user['username'], $mybb->user['uid']));
        eval(
"\$member_loggedin_notice = \"".$templates->get("member_loggedin_notice")."\";");
    }

    
// Checks to make sure the user can login; they haven't had too many tries at logging in.
    // Is a fatal call if user has had too many tries
    
login_attempt_check();

    
// Redirect to the page where the user came from, but not if that was the login page.
    
if($_SERVER['HTTP_REFERER'] && strpos($_SERVER['HTTP_REFERER'], "action=login") === false)
    {
        
$redirect_url htmlentities($_SERVER['HTTP_REFERER']);
    }
    else
    {
        
$redirect_url '';
    }

    
$captcha "";
    
// Show captcha image for guests if enabled
    
if($mybb->settings['captchaimage'] == && function_exists("imagepng") && $do_captcha == true)
    {
        
$randomstr random_str(5);
        
$imagehash md5(random_str(12));
        
$imagearray = array(
            
"imagehash" => $imagehash,
            
"imagestring" => $randomstr,
            
"dateline" => TIME_NOW
        
);
        
$db->insert_query("captcha"$imagearray);
        eval(
"\$captcha = \"".$templates->get("post_captcha")."\";");
    }
    
    
$username "";
    
$password "";
    if(
$mybb->input['username'] && $mybb->request_method == "post")
    {
        
$username htmlspecialchars_uni($mybb->input['username']);
    }
    
    if(
$mybb->input['password'] && $mybb->request_method == "post")
    {
        
$password htmlspecialchars_uni($mybb->input['password']);
    }

    eval(
"\$login = \"".$templates->get("member_login")."\";");
    
output_page($login);
}

if(
$mybb->input['action'] == "logout")
{
    
$plugins->run_hooks("member_logout_start");

    if(!
$mybb->user['uid'])
    {
        
redirect("index.php"$lang->redirect_alreadyloggedout);
    }

    
// Check session ID if we have one
    
if($mybb->input['sid'] && $mybb->input['sid'] != $session->sid)
    {
        
error($lang->error_notloggedout);
    }
    
// Otherwise, check logoutkey
    
else if(!$mybb->input['sid'] && $mybb->input['logoutkey'] != $mybb->user['logoutkey'])
    {
        
error($lang->error_notloggedout);
    }

    
my_unsetcookie("mybbuser");
    
my_unsetcookie("sid");
    if(
$mybb->user['uid'])
    {
        
$time TIME_NOW;
        
$lastvisit = array(
            
"lastactive" => $time-900,
            
"lastvisit" => $time,
        );
        
$db->update_query("users"$lastvisit"uid='".$mybb->user['uid']."'");
        
$db->delete_query("sessions""sid='".$session->sid."'");
    }
    
$plugins->run_hooks("member_logout_end");
    
redirect("index.php"$lang->redirect_loggedout);
}

if(
$mybb->input['action'] == "profile")
{
    
$plugins->run_hooks("member_profile_start");

    if(
$mybb->usergroup['canviewprofiles'] == 0)
    {
        
error_no_permission();
    }
    if(
$mybb->input['uid'] == "lastposter")
    {
        if(
$mybb->input['tid'])
        {
            
$query $db->simple_select("posts""uid""tid='".intval($mybb->input['tid'])."' AND visible = 1", array('order_by' => 'dateline''order_dir' => 'DESC''limit' => '1'));
            
$post $db->fetch_array($query);
            
$uid $post['uid'];
        }
        elseif(
$mybb->input['fid'])
        {
            
$flist '';
            switch(
$db->type)
            {
                case 
"pgsql":
                case 
"sqlite":
                    
$query $db->simple_select("forums""fid""INSTR(','||parentlist||',',',".intval($mybb->input['fid']).",') > 0");
                    break;
                default:
                    
$query $db->simple_select("forums""fid""INSTR(CONCAT(',',parentlist,','),',".intval($mybb->input['fid']).",') > 0");
            }
            
            while(
$forum $db->fetch_array($query))
            {
                if(
$forum['fid'] == $mybb->input['fid'])
                {
                    
$theforum $forum;
                }
                
$flist .= ",".$forum['fid'];
            }
            
$query $db->simple_select("threads""tid""fid IN (0$flist) AND visible = 1", array('order_by' => 'lastpost''order_dir' => 'DESC''limit' => '1'));
            
$thread $db->fetch_array($query);
            
$tid $thread['tid'];
            
$query $db->simple_select("posts""uid""tid='$tid' AND visible = 1", array('order_by' => 'dateline''order_dir' => 'DESC''limit' => '1'));
            
$post $db->fetch_array($query);
            
$uid $post['uid'];
        }
    }
    else
    {
        if(
$mybb->input['uid'])
        {
            
$uid intval($mybb->input['uid']);
        }
        else
        {
            
$uid $mybb->user['uid'];
        }
    }
    
    if(
$mybb->user['uid'] != $uid)
    {
        
$memprofile get_user($uid);
    }
    else
    {
        
$memprofile $mybb->user;
    }
    
    
$lang->profile $lang->sprintf($lang->profile$memprofile['username']);

    if(!
$memprofile['uid'])
    {
        
error($lang->error_nomember);
    }

    
// Get member's permissions
    
$memperms user_permissions($memprofile['uid']);

    
$lang->nav_profile $lang->sprintf($lang->nav_profile$memprofile['username']);
    
add_breadcrumb($lang->nav_profile);

    
$lang->users_forum_info $lang->sprintf($lang->users_forum_info$memprofile['username']);
    
$lang->users_contact_details $lang->sprintf($lang->users_contact_details$memprofile['username']);

    if(
$mybb->settings['enablepms'] != && $memprofile['receivepms'] != && $memperms['canusepms'] != && my_strpos(",".$memprofile['ignorelist'].","",".$mybb->user['uid'].",") === false)
    {
        
$lang->send_pm $lang->sprintf($lang->send_pm$memprofile['username']);
    }
    else
    {
        
$lang->send_pm '';
    }
    
$lang->away_note $lang->sprintf($lang->away_note$memprofile['username']);
    
$lang->users_additional_info $lang->sprintf($lang->users_additional_info$memprofile['username']);
    
$lang->users_signature $lang->sprintf($lang->users_signature$memprofile['username']);
    
$lang->send_user_email $lang->sprintf($lang->send_user_email$memprofile['username']);

    if(
$memprofile['avatar'])
    {
        
$memprofile['avatar'] = htmlspecialchars_uni($memprofile['avatar']);
        
$avatar_dimensions explode("|"$memprofile['avatardimensions']);
        if(
$avatar_dimensions[0] && $avatar_dimensions[1])
        {
            
$avatar_width_height "width=\"{$avatar_dimensions[0]}\" height=\"{$avatar_dimensions[1]}\"";
        }
        
$avatar "<img src=\"{$memprofile['avatar']}\" alt=\"\" $avatar_width_height />";
    }
    else
    {
        
$avatar '';
    }

    if(
$memprofile['hideemail'] != 1)
    {
        eval(
"\$sendemail = \"".$templates->get("member_profile_email")."\";");
    }
    else
    {
        
$alttrow "trow1"// To properly sort the contact details below
        
$sendemail '';
    }

    
// Clean alt_trow for the contact details
    
$cat_array = array(
        
"pm",
        
"icq",
        
"aim",
        
"yahoo",
        
"msn",
    );

    
$bgcolors = array();
    foreach(
$cat_array as $cat)
    {
        
$bgcolors[$cat] = alt_trow();
    }

    if(
$memprofile['website'])
    {
        
$memprofile['website'] = htmlspecialchars_uni($memprofile['website']);
        
$website "<a href=\"{$memprofile['website']}\" target=\"_blank\">{$memprofile['website']}</a>";
    }
    else
    {
        
$website '';
    }

    if(
$memprofile['signature'] && ($memprofile['suspendsignature'] == || $memprofile['suspendsigtime'] < TIME_NOW))
    {
        
$sig_parser = array(
            
"allow_html" => $mybb->settings['sightml'],
            
"allow_mycode" => $mybb->settings['sigmycode'],
            
"allow_smilies" => $mybb->settings['sigsmilies'],
            
"allow_imgcode" => $mybb->settings['sigimgcode'],
            
"me_username" => $memprofile['username']
        );

        
$memprofile['signature'] = $parser->parse_message($memprofile['signature'], $sig_parser);
        eval(
"\$signature = \"".$templates->get("member_profile_signature")."\";");
    }

    
$daysreg = (TIME_NOW $memprofile['regdate']) / (24*3600);

    if(
$daysreg 1)
    {
        
$daysreg 1;
    }

    
$ppd $memprofile['postnum'] / $daysreg;
    
$ppd round($ppd2);
    if(
$ppd $memprofile['postnum'])
    {
        
$ppd $memprofile['postnum'];
    }
    
$stats $cache->read("stats");
    
$numposts $stats['numposts'];
    if(
$numposts == 0)
    {
        
$percent "0";
    }
    else
    {
        
$percent $memprofile['postnum']*100/$numposts;
        
$percent round($percent2);
    }
    
    if(
$percent 100)
    {
        
$percent 100;
    }

    if(!empty(
$memprofile['icq']))
    {
        
$memprofile['icq'] = intval($memprofile['icq']);
    }
    else
    {
        
$memprofile['icq'] = '';
    }

    if(
$memprofile['away'] == && $mybb->settings['allowaway'] != 0)
    {
        
$lang->away_note $lang->sprintf($lang->away_note$memprofile['username']);
        
$awaydate my_date($mybb->settings['dateformat'], $memprofile['awaydate']);
        if(!empty(
$memprofile['awayreason']))
        {
            
$awayreason htmlspecialchars_uni($memprofile['awayreason']);
        }
        else
        {
            
$awayreason $lang->away_no_reason;
        }
        if(
$memprofile['returndate'] == '')
        {
            
$returndate "$lang->unknown";
        }
        else
        {
            
$returnhome explode("-"$memprofile['returndate']);
            
            
// PHP native date functions use integers so timestamps for years after 2038 will not work
            // Thus we use adodb_mktime
            
if($returnhome[2] >= 2038)
            {
                require_once 
MYBB_ROOT."inc/functions_time.php";
                
$returnmkdate adodb_mktime(000$returnhome[1], $returnhome[0], $returnhome[2]);
                
$returndate my_date($mybb->settings['dateformat'], $returnmkdate""1true);
            }
            else
            {
                
$returnmkdate mktime(000$returnhome[1], $returnhome[0], $returnhome[2]);
                
$returndate my_date($mybb->settings['dateformat'], $returnmkdate);
            }
            
            
// If our away time has expired already, we should be back, right?
            
if ($returnmkdate TIME_NOW)
            {
                
$db->update_query('users', array('away' => '0''awaydate' => '''returndate' => '''awayreason' => ''), 'uid=\''.intval($memprofile['uid']).'\'');
                
                
// Update our status to "not away"
                
$memprofile['away'] = 0;
            }
        }
        
        
// Check if our away status is set to 1, it may have been updated already (see a few lines above)
        
if ($memprofile['away'] == 1)
        {
            eval(
"\$awaybit = \"".$templates->get("member_profile_away")."\";");
        }
    }
    if(
$memprofile['dst'] == 1)
    {
        
$memprofile['timezone']++;
        if(
my_substr($memprofile['timezone'], 01) != "-")
        {
            
$memprofile['timezone'] = "+{$memprofile['timezone']}";
        }
    }
    
$memregdate my_date($mybb->settings['dateformat'], $memprofile['regdate']);
    
$memlocaldate gmdate($mybb->settings['dateformat'], TIME_NOW + ($memprofile['timezone'] * 3600));
    
$memlocaltime gmdate($mybb->settings['timeformat'], TIME_NOW + ($memprofile['timezone'] * 3600));

    
$localtime $lang->sprintf($lang->local_time_format$memlocaldate$memlocaltime);

    if(
$memprofile['lastactive'])
    {
        
$memlastvisitdate my_date($mybb->settings['dateformat'], $memprofile['lastactive']);
        
$memlastvisitsep $lang->comma;
        
$memlastvisittime my_date($mybb->settings['timeformat'], $memprofile['lastactive']);
    }
    else
    {
        
$memlastvisitdate $lang->lastvisit_never;
        
$memlastvisitsep '';
        
$memlastvisittime '';
    }

    if(
$memprofile['birthday'])
    {
        
$membday explode("-"$memprofile['birthday']);
        
        if(
$memprofile['birthdayprivacy'] != 'none')
        {
            if(
$membday[0] && $membday[1] && $membday[2])
            {
                
$lang->membdayage $lang->sprintf($lang->membdayageget_age($memprofile['birthday']));
                
                if(
$membday[2] >= 1970)
                {
                    
$w_day date("l"mktime(000$membday[1], $membday[0], $membday[2]));
                    
$membday format_bdays($mybb->settings['dateformat'], $membday[1], $membday[0], $membday[2], $w_day);
                }
                else
                {
                    
$bdayformat fix_mktime($mybb->settings['dateformat'], $membday[2]);
                    
$membday mktime(000$membday[1], $membday[0], $membday[2]);
                    
$membday date($bdayformat$membday);
                }
                
$membdayage $lang->membdayage;
            }
            elseif(
$membday[2])
            {
                
$membday mktime(00011$membday[2]);
                
$membday date("Y"$membday);
                
$membdayage '';
            }
            else
            {
                
$membday mktime(000$membday[1], $membday[0], 0);
                
$membday date("F j"$membday);
                
$membdayage '';
            }
        }
        
        if(
$memprofile['birthdayprivacy'] == 'age')
        {
            
$membday $lang->birthdayhidden;
        }
        else if(
$memprofile['birthdayprivacy'] == 'none')
        {
            
$membday $lang->birthdayhidden;
            
$membdayage '';
        }
    }
    else
    {
        
$membday $lang->not_specified;
        
$membdayage '';
    }
    
    if(!
$memprofile['displaygroup'])
    {
        
$memprofile['displaygroup'] = $memprofile['usergroup'];
    }

    
// Grab the following fields from the user's displaygroup
    
$displaygroupfields = array(
        
"title",
        
"usertitle",
        
"stars",
        
"starimage",
        
"image",
        
"usereputationsystem"
    
);
    
$displaygroup usergroup_displaygroup($memprofile['displaygroup']);

    
// Get the user title for this user
    
unset($usertitle);
    unset(
$stars);
    if(
trim($memprofile['usertitle']) != '')
    {
        
// User has custom user title
        
$usertitle $memprofile['usertitle'];
    }
    elseif(
trim($displaygroup['usertitle']) != '')
    {
        
// User has group title
        
$usertitle $displaygroup['usertitle'];
    }
    else
    {
        
// No usergroup title so get a default one
        
$query $db->simple_select("usertitles""*""", array('order_by' => 'posts''order_dir' => 'DESC'));
        while(
$title $db->fetch_array($query))
        {
            if(
$memprofile['postnum'] >= $title['posts'])
            {
                
$usertitle $title['title'];
                
$stars $title['stars'];
                
$starimage $title['starimage'];
                break;
            }
        }
    }
    
    if(
$displaygroup['stars'] || $displaygroup['usertitle'])
    {
        
// Set the number of stars if display group has constant number of stars
        
$stars $displaygroup['stars'];
    }
    elseif(!
$stars)
    {
        
// This is for cases where the user has a title, but the group has no defined number of stars (use number of stars as per default usergroups)
        
$query $db->simple_select("usertitles""*""", array('order_by' => 'posts''order_dir' => 'DESC'));
        while(
$title $db->fetch_array($query))
        {
            if(
$memprofile['postnum'] >= $title['posts'])
            {
                
$stars $title['stars'];
                
$starimage $title['starimage'];
                break;
            }
        }
    }

    if(!empty(
$displaygroup['image']))
    {
        if(!empty(
$mybb->user['language']))
        {
            
$language $mybb->user['language'];
        }
        else
        {
            
$language $mybb->settings['bblanguage'];
        }
        
$displaygroup['image'] = str_replace("{lang}"$language$displaygroup['image']);
        
$displaygroup['image'] = str_replace("{theme}"$theme['imgdir'], $displaygroup['image']);
        eval(
"\$groupimage = \"".$templates->get("member_profile_groupimage")."\";");
    }

    if(!
$starimage)
    {
        
$starimage $displaygroup['starimage'];
    }

    if(
$starimage)
    {
        
// Only display stars if we have an image to use...
        
$starimage str_replace("{theme}"$theme['imgdir'], $starimage);
        
$userstars '';
        for(
$i 0$i $stars; ++$i)
        {
            
$userstars .= "<img src=\"$starimage\" border=\"0\" alt=\"*\" />";
        }
    }
    
    
// User is currently online and this user has permissions to view the user on the WOL
    
$timesearch TIME_NOW $mybb->settings['wolcutoffmins']*60;
    
$query $db->simple_select("sessions""location,nopermission""uid='$uid' AND time>'{$timesearch}'", array('order_by' => 'time''order_dir' => 'DESC''limit' => 1));
    
$session $db->fetch_array($query);
    
    if((
$memprofile['invisible'] != || $mybb->usergroup['canviewwolinvis'] == || $memprofile['uid'] == $mybb->user['uid']) && !empty($session))
    {
        
// Fetch their current location
        
$lang->load("online");
        require_once 
MYBB_ROOT."inc/functions_online.php";
        
$activity fetch_wol_activity($session['location'], $session['nopermission']);
        
$location build_friendly_wol_location($activity);
        
$location_time my_date($mybb->settings['timeformat'], $memprofile['lastactive']);

        eval(
"\$online_status = \"".$templates->get("member_profile_online")."\";");
    }
    
// User is offline
    
else
    {
        eval(
"\$online_status = \"".$templates->get("member_profile_offline")."\";");
    }

    
// Build Referral
    
if($mybb->settings['usereferrals'] == 1)
    {
        
// Reset the background colours to keep it inline
        
$bg_color alt_trow(true);

        eval(
"\$referrals = \"".$templates->get("member_profile_referrals")."\";");
    }
    else
    {
        
// Manually set to override colours...
        
$alttrow 'trow2';
    }

    
// Fetch the reputation for this user
    
if($memperms['usereputationsystem'] == && $displaygroup['usereputationsystem'] == && $mybb->settings['enablereputation'] == && ($mybb->settings['posrep'] || $mybb->settings['neurep'] || $mybb->settings['negrep']))
    {
        
$bg_color alt_trow();
        
$reputation get_reputation($memprofile['reputation']);

        
// If this user has permission to give reputations show the vote link
        
if($mybb->usergroup['cangivereputations'] == && $memprofile['uid'] != $mybb->user['uid'])
        {
            
$vote_link "[<a href=\"javascript:MyBB.reputation({$memprofile['uid']});\">{$lang->reputation_vote}</a>]";
        }

        eval(
"\$reputation = \"".$templates->get("member_profile_reputation")."\";");
    }

    if(
$mybb->settings['enablewarningsystem'] != && $memperms['canreceivewarnings'] != && ($mybb->usergroup['canwarnusers'] != || ($mybb->user['uid'] == $memprofile['uid'] && $mybb->settings['canviewownwarning'] != 0)))
    {
        
$bg_color alt_trow();
        
$warning_level round($memprofile['warningpoints']/$mybb->settings['maxwarningpoints']*100);
        if(
$warning_level 100)
        {
            
$warning_level 100;
        }
        
$warning_level get_colored_warning_level($warning_level);
        if(
$mybb->usergroup['canwarnusers'] != && $memprofile['uid'] != $mybb->user['uid'])
        {
            eval(
"\$warn_user = \"".$templates->get("member_profile_warn")."\";");
            
$warning_link "warnings.php?uid={$memprofile['uid']}";
        }
        else
        {
            
$warning_link "usercp.php";
        }
        eval(
"\$warning_level = \"".$templates->get("member_profile_warninglevel")."\";");
    }

    
$query $db->simple_select("userfields""*""ufid='$uid'");
    
$userfields $db->fetch_array($query);
    
$customfields '';
    
$bgcolor "trow1";
    
$alttrow "trow1";
    
// If this user is an Administrator or a Moderator then we wish to show all profile fields
    
if($mybb->usergroup['cancp'] == || $mybb->usergroup['issupermod'] == || $mybb->usergroup['canmodcp'] == 1)
    {
        
$field_hidden '1=1';
    }
    else
    {
        
$field_hidden "hidden=0";
    }
    
$query $db->simple_select("profilefields""*""{$field_hidden}", array('order_by' => 'disporder'));
    while(
$customfield $db->fetch_array($query))
    {
        
$thing explode("\n"$customfield['type'], "2");
        
$type trim($thing[0]);

        
$field "fid{$customfield['fid']}";
        
$useropts explode("\n"$userfields[$field]);
        
$customfieldval $comma '';
        if(
is_array($useropts) && ($type == "multiselect" || $type == "checkbox"))
        {
            foreach(
$useropts as $val)
            {
                if(
$val != '')
                {
                    
$customfieldval .= "<li style=\"margin-left: 0;\">{$val}</li>";
                }
            }
            if(
$customfieldval != '')
            {
                
$customfieldval "<ul style=\"margin: 0; padding-left: 15px;\">{$customfieldval}</ul>";
            }
        }
        else
        {
            if(
$customfield['type'] == "textarea")
            {
                
$customfieldval nl2br(htmlspecialchars_uni($userfields[$field]));
            }
            else
            {
                
$customfieldval htmlspecialchars_uni($userfields[$field]);
            }
        }

        
$customfield['name'] = htmlspecialchars_uni($customfield['name']);
        eval(
"\$customfields .= \"".$templates->get("member_profile_customfields_field")."\";");
        
$bgcolor alt_trow();
    }
    if(
$customfields)
    {
        eval(
"\$profilefields = \"".$templates->get("member_profile_customfields")."\";");
    }
    
$memprofile['postnum'] = my_number_format($memprofile['postnum']);
    
$lang->ppd_percent_total $lang->sprintf($lang->ppd_percent_totalmy_number_format($ppd), $percent);
    
$formattedname format_name($memprofile['username'], $memprofile['usergroup'], $memprofile['displaygroup']);
    if(
$memprofile['timeonline'] > 0)
    {
        
$timeonline nice_time($memprofile['timeonline']);
    }
    else
    {
        
$timeonline $lang->none_registered;
    }
    
    if(
$mybb->usergroup['cancp'] == && $mybb->config['hide_admin_links'] != 1)
    {
        eval(
"\$adminoptions = \"".$templates->get("member_profile_adminoptions")."\";");
    }
    else
    {
        
$adminoptions '';
    }
    
    if(
$mybb->usergroup['canmodcp'] == 1)
    {
        
$memprofile['usernotes'] = nl2br(htmlspecialchars_uni($memprofile['usernotes']));
        
        if(!empty(
$memprofile['usernotes']))
        {
            if(
strlen($memprofile['usernotes']) > 100)
            {
                
$memprofile['usernotes'] = my_substr($memprofile['usernotes'], 0100).'...';
            }
        }
        else
        {
            
$memprofile['usernotes'] = $lang->no_usernotes;
        }
        
        eval(
"\$modoptions = \"".$templates->get("member_profile_modoptions")."\";");
    }
    else
    {
        
$modoptions '';
    }
    
    
$buddy_options '';
    
    if(
$mybb->user['uid'] != $memprofile['uid'] && $mybb->user['uid'] != 0)
    {
        
$buddy_list explode(','$mybb->user['buddylist']);
        if(
in_array($mybb->input['uid'], $buddy_list))
        {
            
$buddy_options "<br /><a href=\"./usercp.php?action=do_editlists&amp;delete={$mybb->input['uid']}&amp;my_post_key={$mybb->post_code}\"><img src=\"{$theme['imgdir']}/remove_buddy.gif\" alt=\"{$lang->remove_from_buddy_list}\" /> {$lang->remove_from_buddy_list}</a>";
        }
        else
        {
            
$buddy_options "<br /><a href=\"./usercp.php?action=do_editlists&amp;add_username=".urlencode($memprofile['username'])."&amp;my_post_key={$mybb->post_code}\"><img src=\"{$theme['imgdir']}/add_buddy.gif\" alt=\"{$lang->add_to_buddy_list}\" /> {$lang->add_to_buddy_list}</a>";
        }

        
$ignore_list explode(','$mybb->user['ignorelist']);
        if(
in_array($mybb->input['uid'], $ignore_list))
        {
            
$buddy_options .= "<br /><a href=\"./usercp.php?action=do_editlists&amp;manage=ignored&amp;delete={$mybb->input['uid']}&amp;my_post_key={$mybb->post_code}\"><img src=\"{$theme['imgdir']}/remove_ignore.gif\" alt=\"{$lang->remove_from_ignore_list}\" /> {$lang->remove_from_ignore_list}</a>";
        }
        else
        {
            
$buddy_options .= "<br /><a href=\"./usercp.php?action=do_editlists&amp;manage=ignored&amp;add_username=".urlencode($memprofile['username'])."&amp;my_post_key={$mybb->post_code}\"><img src=\"{$theme['imgdir']}/add_ignore.gif\" alt=\"{$lang->add_to_ignore_list}\" /> {$lang->add_to_ignore_list}</a>";
        }
    }

    
$plugins->run_hooks("member_profile_end");
    
    eval(
"\$profile = \"".$templates->get("member_profile")."\";");
    
output_page($profile);
}

if(
$mybb->input['action'] == "do_emailuser" && $mybb->request_method == "post")
{
    
// Verify incoming POST request
    
verify_post_check($mybb->input['my_post_key']);

    
$plugins->run_hooks("member_do_emailuser_start");

    
// Guests or those without permission can't email other users
    
if($mybb->usergroup['cansendemail'] == || !$mybb->user['uid'])
    {
        
error_no_permission();
    }
    
    
// Check group limits
    
if($mybb->usergroup['maxemails'] > 0)
    {
        
$query $db->simple_select("maillogs""COUNT(*) AS sent_count""fromuid='{$mybb->user['uid']}' AND dateline >= '".(TIME_NOW - (60*60*24))."'");
        
$sent_count $db->fetch_field($query"sent_count");
        if(
$sent_count >= $mybb->usergroup['maxemails'])
        {
            
$lang->error_max_emails_day $lang->sprintf($lang->error_max_emails_day$mybb->usergroup['maxemails']);
            
error($lang->error_max_emails_day);
        }
    }
    
    
$query $db->simple_select("users""uid, username, email, hideemail""uid='".intval($mybb->input['uid'])."'");
    
$to_user $db->fetch_array($query);
    
    if(!
$to_user['username'])
    {
        
error($lang->error_invalidusername);
    }
    
    if(
$to_user['hideemail'] != 0)
    {
        
error($lang->error_hideemail);
    }
    
    if(empty(
$mybb->input['subject']))
    {
        
$errors[] = $lang->error_no_email_subject;
    }
    
    if(empty(
$mybb->input['message']))
    {
        
$errors[] = $lang->error_no_email_message;
    }

    if(
count($errors) == 0)
    {
        if(
$mybb->settings['mail_handler'] == 'smtp')
        {
            
$from $mybb->user['email'];
        }
        else
        {
            
$from "{$mybb->user['username']} <{$mybb->user['email']}>";
        }
        
        
$message $lang->sprintf($lang->email_emailuser$to_user['username'], $mybb->user['username'], $mybb->settings['bbname'], $mybb->settings['bburl'], $mybb->input['message']);
        
my_mail($to_user['email'], $mybb->input['subject'], $message$from""""false"text"""$mybb->user['email']);
        
        if(
$mybb->settings['mail_logging'] > 0)
        {
            
// Log the message
            
$log_entry = array(
                
"subject" => $db->escape_string($mybb->input['subject']),
                
"message" => $db->escape_string($mybb->input['message']),
                
"dateline" => TIME_NOW,
                
"fromuid" => $mybb->user['uid'],
                
"fromemail" => $db->escape_string($mybb->user['email']),
                
"touid" => $to_user['uid'],
                
"toemail" => $db->escape_string($to_user['email']),
                
"tid" => 0,
                
"ipaddress" => $db->escape_string($session->ipaddress)
            );
            
$db->insert_query("maillogs"$log_entry);
        }

        
$plugins->run_hooks("member_do_emailuser_end");

        
redirect(get_profile_link($to_user['uid']), $lang->redirect_emailsent);
    }
    else
    {
        
$mybb->input['action'] = "emailuser";
    }
}

if(
$mybb->input['action'] == "emailuser")
{
    
$plugins->run_hooks("member_emailuser_start");

    
// Guests or those without permission can't email other users
    
if($mybb->usergroup['cansendemail'] == || !$mybb->user['uid'])
    {
        
error_no_permission();
    }
    
    
// Check group limits
    
if($mybb->usergroup['maxemails'] > 0)
    {
        
$query $db->simple_select("maillogs""COUNT(*) AS sent_count""fromuid='{$mybb->user['uid']}' AND dateline >= '".(TIME_NOW - (60*60*24))."'");
        
$sent_count $db->fetch_field($query"sent_count");
        if(
$sent_count $mybb->usergroup['maxemails'])
        {
            
$lang->error_max_emails_day $lang->sprintf($lang->error_max_emails_day$mybb->usergroup['maxemails']);
            
error($lang->error_max_emails_day);
        }
    }    
    
    
$query $db->simple_select("users""uid, username, email, hideemail""uid='".intval($mybb->input['uid'])."'");
    
$to_user $db->fetch_array($query);
    
    
$lang->email_user $lang->sprintf($lang->email_user$to_user['username']);
    
    if(!
$to_user['uid'])
    {
        
error($lang->error_invaliduser);
    }
    
    if(
$to_user['hideemail'] != 0)
    {
        
error($lang->error_hideemail);
    }
    
    if(
count($errors) > 0)
    {
        
$errors inline_error($errors);
        
$subject htmlspecialchars_uni($mybb->input['subject']);
        
$message htmlspecialchars_uni($mybb->input['message']);
    }
    else
    {
        
$errors '';
        
$subject '';
        
$message '';
    }
    
    
$plugins->run_hooks("member_emailuser_end");
    
    eval(
"\$emailuser = \"".$templates->get("member_emailuser")."\";");
    
output_page($emailuser);
}

if(!
$mybb->input['action'])
{
    
header("Location: index.php");
}
?>

 


تصویر: http://s5.picofile.com/file/8135121984/new_banner.gif
خب عزیز من کدی که شما گفتی پیداش کن رو که باید جایگزین کنی.
شما این کدرو پیدا کن و کدی که گفتی پیداش کن رو به جای اون بزار.
یعنی اینو پیداش کن که موجوده تو کدها:
کد پی‌اچ‌پی:
redirect(htmlentities($mybb->input['url']), $lang->redirect_loggedin); 
بعد این کد رو به جاش بزار:
کد پی‌اچ‌پی:
redirect($_SERVER["HTTP_REFERER"], $lang->redirect_loggedin); 


 


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Question آموزش ایجاد rss نمایش خبر خوان اختصاصی sepna 11 3,503 ۰۹ شهریور ۱۳۹۴، ۰۲:۵۵ ب.ظ
آخرین ارسال: majidtalkhab
  آموزش تصویری ثبت سایت در الکسا ♥ Alone Boy ♥ 3 2,683 ۰۶ فروردین ۱۳۹۴، ۰۵:۱۸ ب.ظ
آخرین ارسال: Agahi90
  آموزش ایجاد منوی ضربه ای amhf 15 3,165 ۰۷ شهریور ۱۳۹۳، ۰۳:۲۸ ق.ظ
آخرین ارسال: amhf
  آموزش نصب و راه اندازی چت روم cometchat Mr-javad 9 5,085 ۲۵ تير ۱۳۹۳، ۱۰:۰۹ ب.ظ
آخرین ارسال: sarmadi
  آموزش تصویری نصب قالب مای بی بی - کامل و جامع _Arman 2 5,666 ۰۶ تير ۱۳۹۳، ۰۵:۱۴ ب.ظ
آخرین ارسال: behnam
  آموزش نوفالو کردن لینک های خروجی در مای بی بی yavar99 0 1,646 ۰۶ تير ۱۳۹۳، ۰۲:۳۰ ق.ظ
آخرین ارسال: yavar99
  آموزش تصویری نصب اسکریپت arrowchat و ست کردن آن با mybb maneoo 11 6,084 ۲۳ خرداد ۱۳۹۳، ۰۱:۲۶ ب.ظ
آخرین ارسال: naghola
  آموزش ایجاد چت روم envolve بسیار سبک و کار آمد Mr-javad 11 6,288 ۱۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۰۵ ب.ظ
آخرین ارسال: 3yeddd
  آموزش ست کردن پلاگین thx با سپاس لایک I M A N 0 1,279 ۱۱ آبان ۱۳۹۲، ۰۶:۲۵ ب.ظ
آخرین ارسال: I M A N
  آموزش ایجاد عضویت سریع Mr-javad 4 1,587 ۲۰ شهریور ۱۳۹۲، ۰۵:۲۹ ب.ظ
آخرین ارسال: Etown

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir