مهمان عزیز خوش آمدید. ورود ثبت نامصفحه‌ها (2):
امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
آموزش ایجاد rss نمایش خبر خوان اختصاصی

آموزش ایجاد rss نمایش خبر خوان اختصاصی
Question 
با استفاده از این آموزش میتوانید جدیدترین اخبار مربوط به وب سایتها و وبلاگهای دلخواه خودتان را درون صفحه یا سایت قرار بدهید ! همچنین این اسکریپت مناسب برای انجمن ها می باشد که می خواهند مطالب بخشی هایي از انجمن خودشان را در یک صفحه گلچین کرده و نمایش بدهند . همچنین این آموزش به خاطر درخواست یکی از کاربران سایت قرار داده شده است .

یک پوشه ایجاد ایجاد کنید به اسم rss و فایلهای زیر را ایجاد کرده و در آن قرار بدهید !

در ابتدا یک فایل php تحت عنوان rsslib.php ایجاد کرده و کدهای زیر را در آن قرار بدهید :
کد پی‌اچ‌پی:
<?php
/*
    RSS Extractor and Displayer
    (c) 2007-2010  Scriptol.com - Licence Mozilla 1.1.
    rsslib.php
    
    Requirements:
    - PHP 5.
    - A RSS feed.
    
    Using the library:
    Insert this code into the page that displays the RSS feed:
    
    <?php
    require_once("rsslib.php");
    echo RSS_Display("http://www.xul.fr/rss.xml", 15);
    ? >
    
*/

$RSS_Content = array();

function 
RSS_Tags($item$type)
{
        
$y = array();
        
$tnl $item->getElementsByTagName("title");
        
$tnl $tnl->item(0);
        
$title $tnl->firstChild->textContent;

        
$tnl $item->getElementsByTagName("link");
        
$tnl $tnl->item(0);
        
$link $tnl->firstChild->textContent;
        
        
$tnl $item->getElementsByTagName("pubDate");
        
$tnl $tnl->item(0);
        
$date $tnl->firstChild->textContent;        

        
$tnl $item->getElementsByTagName("description");
        
$tnl $tnl->item(0);
        
$description $tnl->firstChild->textContent;

        
$y["title"] = $title;
        
$y["link"] = $link;
        
$y["date"] = $date;        
        
$y["description"] = $description;
        
$y["type"] = $type;
        
        return 
$y;
}


function 
RSS_Channel($channel)
{
    global 
$RSS_Content;

    
$items $channel->getElementsByTagName("item");
    
    
// Processing channel
    
    
$y RSS_Tags($channel0);        // get description of channel, type 0
    
array_push($RSS_Content$y);
    
    
// Processing articles
    
    
foreach($items as $item)
    {
        
$y RSS_Tags($item1);    // get description of article, type 1
        
array_push($RSS_Content$y);
    }
}

function 
RSS_Retrieve($url)
{
    global 
$RSS_Content;

    
$doc  = new DOMDocument();
    
$doc->load($url);

    
$channels $doc->getElementsByTagName("channel");
    
    
$RSS_Content = array();
    
    foreach(
$channels as $channel)
    {
         
RSS_Channel($channel);
    }
    
}


function 
RSS_RetrieveLinks($url)
{
    global 
$RSS_Content;

    
$doc  = new DOMDocument();
    
$doc->load($url);

    
$channels $doc->getElementsByTagName("channel");
    
    
$RSS_Content = array();
    
    foreach(
$channels as $channel)
    {
        
$items $channel->getElementsByTagName("item");
        foreach(
$items as $item)
        {
            
$y RSS_Tags($item1);    // get description of article, type 1
            
array_push($RSS_Content$y);
        }
         
    }

}


function 
RSS_Links($url$size 15)
{
    global 
$RSS_Content;

    
$page "<ul>";

    
RSS_RetrieveLinks($url);
    if(
$size 0)
        
$recents array_slice($RSS_Content0$size 1);

    foreach(
$recents as $article)
    {
        
$type $article["type"];
        if(
$type == 0) continue;
        
$title $article["title"];
        
$link $article["link"];
        
$page .= "<li><a href=\"$link\">$title</a></li>\n";            
    }

    
$page .="</ul>\n";

    return 
$page;
    
}function 
RSS_Display($url$size 15$site 0$withdate 0)
{
    global 
$RSS_Content;

    
$opened false;
    
$page "";
    
$site = (intval($site) == 0) ? 0;

    
RSS_Retrieve($url);
    if(
$size 0)
        
$recents array_slice($RSS_Content$site$size $site);

    foreach(
$recents as $article)
    {
        
$type $article["type"];
        if(
$type == 0)
        {
            if(
$opened == true)
            {
                
$page .="</ul>\n";
                
$opened false;
            }
            
$page .="<b>";
        }
        else
        {
            if(
$opened == false
            {
                
$page .= "<ul>\n";
                
$opened true;
            }
        }
        
$title $article["title"];
        
$link $article["link"];
        
$page .= "<li><a href=\"$link\">$title</a>";
        if(
$withdate)
        {
      
$date $article["date"];
      
$page .=' <span class="rssdate">'.$date.'</span>';
    }
        
$description $article["description"];
        if(
$description != false)
        {
            
$page .= "<br><span class='rssdesc'>$description</span>";
        }
        
$page .= "</li>\n";            
        
        if(
$type==0)
        {
            
$page .="</b><br />";
        }

    }

    if(
$opened == true)
    {    
        
$page .="</ul>\n";
    }
    return 
$page."\n";
    
}


?>

سپس یک فایل css تحت عنوان rss-style.css ایجاد کرده و کدهای زیر را در آن قرار بدهید . این فایل استایل محتویات فایل خروجی را نمایش می دهد .کد:
.rsslib
{
font-family: tahoma, Georgia, Arial;
font-size:90%;

}

.rsslib ul
{
list-style-type: square;
}

.rsslib ul li
{
margin-bottom:8px;
}

.rssdate, .rssdesc
{
font-size: 90%;

}


سپس برای نمایش محتویات آخرین مطالب انجمن خودتان (mybb) بصورت زیر اقدام کنید :

یک فایل php به عنوان مثال rss01.php ایجاد کنید و کدهای زیر را در آن قرار بدهید :
کد پی‌اچ‌پی:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" dir="ltr" lang="en">
<
head>
<
meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<
base target="_blank">
<
title>نمایش خبرخوان</title>
<!---- 
start Loading ---->
<
script>
var 
DHTML = (document.getElementById || document.all ||document.layers);
function 
ap_getObj(name) {
if(
document.getElementById) {
return 
document.getElementById(name).style;}
else if (
document.all) {
return 
document.all[name].style; }
else if(
document.layers) {
return 
document.layers[name]; } }
function 
ap_showWaitMessage(div,flag) {
if (!
DHTML) return; var =ap_getObj(div); x.visibility = (flag) ? 'visible':'hidden' ;
if(!
document.getElementById) if(document.layersx.left=280/2; return true;}</script>
<div id="waitDiv" style="border: 1px dotted ; POSITION:absolute;TOP:90px;RIGHT:400px;TEXT-ALIGN:center; visibility:hidden; width:272px;background-color:#FFFFFF
padding-left:4px; padding-right:4px;padding-top:1px; padding-bottom:1px">
<p dir="rtl" style="margin-top: 5; margin-bottom:5">
<font color="#0F4F86" face="Tahoma" style="font-size: 9pt">صفحه در حال بارگذاری
است! لطفا کمی صبر کنید...</font></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0">
<font face="Tahoma"style="font-size: 8pt"><br> <img title="...در حال بارگذاری " src="http://tools.sepna.com/script/images/loading.gif" border="0"> <br>
<font color="#0F4F86" face="Tahoma" style="font-size: 8pt"> ... Loading </font></a>
<div style="display:none"> </div>
</div><SCRIPT> ap_showWaitMessage('waitDiv',1)
</SCRIPT>
<!--finish Loading  -->
<style>
p,legend,ul,input,label{
font-family:tahoma;
font-size : 10pt;
}
a { text-decoration:none }
a:link    {color:blue;}
a:visited {color:navy;}
a:hover {background-color:#CC0000;color:#ffffff;-moz-border-radius:5px;-webkit-moz-border:5px;border-radius:5px;text-shadow:0 1px 1px #fff;}    
a:active {color:yellow;}
</style>


</head>
<link type="text/css" href="rss-style.css" rel="stylesheet">

    
<body>


<fieldset dir=rtl class="rsslib" style="border: 1px solid #BCD7ED"> <legend> آخرین مطالب</legend>

<?php
    
require_once("rsslib.php");
    
$url "http://www.sepna.com/rss.php";
    echo 
RSS_Links($url30);
?> 

</fieldset>

<SCRIPT>
ap_showWaitMessage('waitDiv', 0)
</SCRIPT>

</body>
</html> 

در کد بالا بجای آدرس سایت سپنا آدرس سایت خودتان را وارد کنید.


کد:
$url = "http://www.sepna.com/rss.php";

کار تمام هست ما برای زیباتر کردن خروجی فایل از اسکریپت loading و همچنین برای باز شدن لینکها در صفحه جدید از کد زیر استفاده کردیم :


کد:
<base target="_blank">

جهت تغیير دادن رنگ لینکها کدهای استایل زیر را ویرایش کنید :


کد:
a { text-decoration:none } // لینکهای عادی
a:link {color:blue;} // رنگ لینکهای معمولی
a:visited {color:navy;} // رنگ لینکهای کلیک شده
a:hover {background-color:#CC0000;color:#ffffff;-moz-border-radius:5px;-webkit-moz-border:5px;border-radius:5px;text-shadow:0 1px 1px #fff;} // رنگ لینکها در هنگام رفتن ماوس
a:active {color:yellow;} // رنگ لینکهای فعال شده

نمونه آنلاین :

http://tools.sepna.com/rss/rss01.php

راهنما و شیوه استفاده از خبرخوان برای یک موضوع دلخواه یا مورد نظر در انجمن :

یک فایل php به عنوان مثال rss02.php ایجاد کنید و کدهایي که در بالا شرح داده شد را در آن قرار بدهید فقط بجای کدهای زیر :

کد:
$url = "http://www.sepna.com/rss.php";

کدهای زیر را قرار بدهید :

کد:
$url = "http://www.sepna.com/syndication.php?fid=279";

نحوه ی پیدا کردن id یک انجمن برای قرار دادن در کد بالا :

فرض کنید شما یک انجمن با نام تفریح و سرگرمی دارید که آدرسش شبیه لینک زیر هست :

your-site.com/forum-561.html ==> یعنی با کلیک کردن بر روی این لینک شما وارد تالار تفریح و سرگرمی می شوید .
پس شماره ID این انجمن 561 می باشد که شما باید آنرا در کد بالا قرار بدهید تا مطالب مربوط به این انجمن را برای شما در خبر خوان نمایش بدهد .کد:
http://www.sepna.com/syndication.php?fid=561

نمایش خبرخوان : بجای your-site.com آدرس سایت خودتان را بنویسید .


کد:
http://www.your-site.com/rss/rss02.php

نمونه آنلاین :

http://tools.sepna.com/rss/rss02.php

منبع : http://www.sepna.com/thread-418.html

 فایل ضمیمه را دانلود کنید . تمامی فایلها درون پوشه rss هست و شما باید این پوشه را در root هاست قرار بدهید.

کد فراخوانی به صورت زیر می باشد :


کد:
<script type="text/javascript" src="http://tools.sepna.com/rss/rss02.js"></script>

 
.zip   rss.zip (اندازه 5.92 KB / تعداد دانلود: 37)
 


ممنون از اموزش خوبتون اگه بخوایم چندین صفحه رو تو  یه صفحه بذاریم چطور

منظورم یه صفحه که 6 تا ار اس اس فراخوانی بشه ولی نه با iframe(چون  برا سئو خوب نیست)

مثل:naghola.com یا taknaz.ir

به صورت جاوا اسکریپت باشه که بتونیم هرجا خواستیم ازش استفاده کنیم


یک فایل جاوا اسکریپت میسازی مثلا با نام : rss01.js و کدهای زیر را درون آن قرار میدهی :


کد:
//last posts from rss document.write('<center><iframe name="lastpost" src="http://www.your-site.com/rss/rss01.php" border="0" frameborder="0" width="550" height="450" scrolling="no"> Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.</iframe></center>');
و سپس همین فایل را در صفحه مورد نظر فراخوانی میکنی !کد:
<script type="text/javascript" src="http://www.your-site.com/rss/rss01.js"></script>

در آدرسهای بالا بجای your-site آدرس سایت خودتان را بنویسید !


 


ممنون از آموزشتون

فقط اینکه پوشه rss را کجا قرار بدهیم!
درود : برای قرار دادن در وبلاگ کد فراخوانیش چیه داداش ؟


(۱۴ تير ۱۳۹۲، ۰۷:۵۱ ق.ظ)'behmor67' نوشته:  ممنون از آموزشتون

فقط اینکه پوشه rss را کجا قرار بدهیم!

 
تو روت سایت


 


(۱۴ تير ۱۳۹۲، ۰۸:۴۹ ق.ظ)'darya1012' نوشته:  درود : برای قرار دادن در وبلاگ کد فراخوانیش چیه داداش ؟

 
کد:
<script type="text/javascript" src="http://www.your-site.com/rss/rss01.js"></script>


 


(۱۴ تير ۱۳۹۲، ۰۹:۲۰ ق.ظ)'امیر خان' نوشته:  
(۱۴ تير ۱۳۹۲، ۰۸:۴۹ ق.ظ)'darya1012' نوشته:  درود : برای قرار دادن در وبلاگ کد فراخوانیش چیه داداش ؟


 
کد:
<script type="text/javascript" src="http://www.your-site.com/rss/rss01.js"></script>


 

 
درود : همین کد رو قبل از سوال کردن قرار دادم جواب نداد . 
فایل
کد:
rss01.js
هم ساختم در پوشه rss ریختم موندم چرا جواب نمیده .


 


فایل ضمیمه پست اول را دانلود کنید . تمامی فایلها درون پوشه rss هست و شما باید این پوشه را در root هاست قرار بدهید .


سلام ،اگه بخوام قبل از هر لینک این عکس تصویر: http://nooromahdi.ir/forum/images/ps_minion.gif رو نمایش بده ، مثل آمار انجمن pro stats چه کدی رو باید استفاده کنم

یعنی به این صورت باشه

تصویر: http://nooromahdi.ir/forum/images/ps_minion.gif لینک شماره 1
تصویر: http://nooromahdi.ir/forum/images/ps_minion.gif لینک شماره 2

------

راستی اگه این فایل رو بدون استایل و css در اختیار بگذاری خیلی ممنون میشم
 


www.Masonic-Photo.ir/forum
صفحه‌ها (2):


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Question مای کد نمایش کدهای html بدون فعال کردن html در انجمن sepna 2 3,896 ۰۵ خرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۳۳ ب.ظ
آخرین ارسال: ERFAN-DESIGN
  آموزش تصویری ثبت سایت در الکسا ♥ Alone Boy ♥ 3 2,632 ۰۶ فروردین ۱۳۹۴، ۰۵:۱۸ ب.ظ
آخرین ارسال: Agahi90
  آموزش ایجاد منوی ضربه ای amhf 15 3,130 ۰۷ شهریور ۱۳۹۳، ۰۳:۲۸ ق.ظ
آخرین ارسال: amhf
  آموزش رفع مشکل ورود و خروج(بازگشت به صفحه قبل ) farsi200 9 5,385 ۲۷ تير ۱۳۹۳، ۱۱:۴۳ ق.ظ
آخرین ارسال: farsi200
  آموزش نصب و راه اندازی چت روم cometchat Mr-javad 9 5,051 ۲۵ تير ۱۳۹۳، ۱۰:۰۹ ب.ظ
آخرین ارسال: sarmadi
  آموزش تصویری نصب قالب مای بی بی - کامل و جامع _Arman 2 5,646 ۰۶ تير ۱۳۹۳، ۰۵:۱۴ ب.ظ
آخرین ارسال: behnam
  آموزش نوفالو کردن لینک های خروجی در مای بی بی yavar99 0 1,635 ۰۶ تير ۱۳۹۳، ۰۲:۳۰ ق.ظ
آخرین ارسال: yavar99
  آموزش تصویری نصب اسکریپت arrowchat و ست کردن آن با mybb maneoo 11 6,010 ۲۳ خرداد ۱۳۹۳، ۰۱:۲۶ ب.ظ
آخرین ارسال: naghola
  آموزش ایجاد چت روم envolve بسیار سبک و کار آمد Mr-javad 11 6,186 ۱۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۰۵ ب.ظ
آخرین ارسال: 3yeddd
  آموزش ست کردن پلاگین thx با سپاس لایک I M A N 0 1,268 ۱۱ آبان ۱۳۹۲، ۰۶:۲۵ ب.ظ
آخرین ارسال: I M A N

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:

1 مهمان


درباره‌ی ما

گروه پشتیبانی فارسی مای بی بی My-BB.Ir در واپسین روزهای پاییز 1391 کار خود را در زمینه مای بی بی آغاز کرد. این گروه با توکل بر خدای منان و دانش فنی خود در تلاش است فعالیتی هرچند ناچیز در زمینه ارتقا و پشتیبانی مای بی بی انجام دهد.
تمامی حقوق برای وب‌سایت پشتیبانی فارسی مای بی‌بی (My-BB.Ir) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی‌برداری از آن شرعا حرام و قانونا غیرمجاز می‌باشد.
قدرت گرفته از مای بی‌بی - فارسی‌ساز: My-BB.Ir و IORA.Ir